Zoznam pápežov

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Toto je kompletný zoznam osôb s titulom rímsky pápež. Rímsky pápež je hlavou katolíckych cirkví. Jeho súčasný úradný titul pápeža znie „biskup rímsky, nástupca kniežaťa apoštolov, prímas taliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie, suverén štátu mesta Vatikán“. Od 6. storočia sa využíva aj titul „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích). Ďalšími titulmi pápežov sú Summus Pontifex a Pontifex Maximus. Do roku 2006 pápežom prislúchal aj titul „patriarcha západu“. Okrem rímskych pápežov používa titul pápež ešte niekoľko kresťanských náboženských vodcov. Súčasným, 266. pápežom Katolíckej cirkvi je pápež František.

Emblem of the Papacy SE.svg
Zoznam pápežov pochovaných v bazilike Sv. Petra v Ríme

Zoznam pápežov býva často upravovaný. Každý rok je zoznam publikovaný spolu so životopismi jednotlivých pápežov v cirkevnej ročenke Annuario Pontificio. Zmeny sú spôsobované najmä pre nejasnosť platných nástupníctiev v niektorých starších dátumoch. Z prvých päťdesiatych pápežov bolo 48 vyhlásených za svätých, pričom z prvých 31 pápežov 28 zomreli ako mučeníci.

Poradie Meno Obdobie v úrade Portrét Poznámky Referencie
Zoznam rímskych biskupov
1. sv. apoštol Peter (Petrus) 33/42 – 67

1-St.Peter.jpg

Pôvodom Žid, jeden z apoštolov, podľa kresťanskej tradície obdržal kľúče od Nebies a stal sa nástupcom Ježiša Krista na zemi. (Matúš 16:18–19).
2. sv. Linus 67 – 76/8

Prvý rímsky (národnosť) pápež.
3. sv. Kletus (Anaklét) 76/8 – 88/91

3-St.Cletus.jpg

Prvý grécky pápež.
4. sv. Kliment I. 88/91 – 97/100

4-St.Clement I.jpg

Zaviedol do liturgie pozdrav Dominus vobiscum, jeden to zakladateľov cirkevnej hierarchie, jeho ostatky priniesli sv. Cyril a Metod do Ríma.
5. sv. Evarist 97/100 – 105/9

5-St.Evaristus.jpg

Zriadil zbor siedmich diakonov.
6. sv. Alexander I. 106/9 – 115/9

6-St.Alexander I.jpg

7. sv. Sixtus I. (Xystus) 115/9 – 125/7

7-St.Sixtus I.jpg

8. sv. Telesfor 125/7 – 136/9

8-St.Telesphrous.jpg

9. sv. Hyginus 136/9 – 140/2

9-St.Hyginus.jpg

10. sv. Pius I. 140/2 – 155/7

11. sv. Anicet (Aniketos) 155/7 – 166/8

Prvý pápež zo Sýrie.
12. sv. Soter 166/8 – 174/7

13. sv. Eleutér (Eleutherius) 175/7 – 189/92

14. sv. Viktor I. 189/92 – 199/202

Prvý berberský pápež.
15. sv. Zeferinus (Zefyrin) 199/202 – 217/8

16. sv. Kalixt I. (Calixotus), 217/8 – 222

sv. Hippolytos (protipápež) 217/8 – 235 Prvý vzdoropápež.
17. sv. Urban I. 222 – 230

17-St.Urban I.jpg

18. sv. Poncián 230 – 235

18-St.Pontian.jpg

Prvý pápež, ktorý abdikoval.
19. sv. Anter (Anteros) 235 – 236

19-St.Anterus.jpg

20. sv. Fabián 236 – 250

20-St.Fabian.jpg

21. sv. Kornel (Kornelius) 251 – 253

21-St.Cornelius.jpg

Novacián (Novatianus) (protipápež) 251-?
22. sv. Lucius I. 253/254

22-St.Lucius I.jpg

23. sv. Štefan I. 254 – 257

23-St.Stephen I.jpg

24. sv. Sixtus II. 257 – 258

24-St.Sixtus II.jpg

25. sv. Dionýz 259 – 268/9

25-St.Dionysius.jpg

26. sv. Félix I. 269 – 274

26-St.Felix I.jpg

27. sv. Eutychián (Eutychius) 275 – 283

27-St.Eutychian.jpg

28. sv. Kajus (Caius Dalmata) 283 – 296

28-St.Caius.jpg

29. sv. Marcelín (Marcellinus) 296 – 304
30. sv. Marcel I. (Marcelus) 308 – 309/1

29-St.Marcellinus.jpg

31. sv. Euzébius (Eusebius) 308 – 309/1

31-St.Eusebius.jpg

32. sv. Melchiades (Miltiades) 311 – 313/4

32-St.Miltiades.jpg

Lateránska synoda odsúdila donatizmus ako herézu.
33. sv. Silvester I. 314 – 335

33-St.Sylvester I.jpg

Prvý nicejský koncil (325).
34. sv. Markus (Marek) 336

34-St.Mark.jpg

35. sv. Július I. 337 – 352

35-St.Julius I.jpg

36. Libérius 352 – 366

36-Liberius.jpg

Prvý pápež, ktorý nebol kanonizovaný.
Félix II. (protipápež) 355 – 358/65
37. sv. Damazus I. 366 – 384

37-St.Damasus I.jpg

Prvý pápež z územia Portugalska, vznik prekladu Vulgáty.

Prvý carihradský koncil.

Ursinus (protipápež) 366 – 367
38. sv. Siricius 384 – 399

38-St.Siricius.jpg

39. sv. Anastáz I. 399 – 401

39-St.Anastasius I.jpg

40. sv. Inocent I. (Innocentius) 401/2 – 417

40-St.Innocent I.jpg

41. sv. Zosimus 417 – 418

41-St.Zosimus.jpg

42. sv. Bonifác I. (Bonifacius) 418 – 422

42-St.Boniface I.jpg

Eulalius (protipápež) 418 – 419
43. sv. Celestín I. (Celestinus) 422 – 432

43-St.Celestine I.jpg

Efezský koncil.
44. sv. Sixtus III. 432 – 440

44-St.Sixtus III.jpg

45. sv. Lev I. Veľký (Leo I.) 440 – 461

45-St.Leo I.jpg

Chalcedónsky koncil, zachránil Rím pred plienením Attilom.
46. sv. Hilarius 461 – 468

46-St.Hilarius.jpg

47. sv. Simplicius 468 – 483

47-St.Simplicius.jpg

Zánik Západorímskej ríše.
48. sv. Félix III. 483 – 492

48-St.Felix III.jpg

Akakiánska schizma.
49. sv. Geláz I. (Gelasius) 492 – 496

49-St.Gelasius I.jpg

50. sv. Anastáz II. 496 – 498

50-Anastasius II.jpg

51. sv. Symachus 498 – 514

51-St.Symmachus.jpg

Vavrinec (Laurentius) (protipápež) 498 – 501
52. sv. Hormizdas 514 – 523

52-St.Hormisdas.jpg

53. sv. Ján I. 523 – 525

53-St.John I.jpg

54. sv. Félix IV. 526 – 530

54-St.Felix IV.jpg

55. Bonifác II. 530 – 532

55-Boniface II.jpg

Prvý germánsky pápež.
Dioscorus (protipápež) 530
56. Ján II. 533 – 535

56-John II.jpg

Prvý pápež, ktorý nepoužíval jeho meno (Merkúr).
57. sv. Agapet I. (Agapitus) 535 – 536

57-St.Agapetus I.jpg

58. sv. Silverius 536 – 537

58-St.Silverius.jpg

59. Vigilius 537 – 555

59-Vigilius.jpg

60. Pelagius I. 556 – 561

60-Pelagius I.jpg

61. Ján III. 561 – 574

61-John III.jpg

62. Benedikt I. 575 – 579

62-Benedict I.jpg

63. Pelagius II. 579 – 590

63-Pelagius II.jpg

64. sv. Gregor I. Veľký 590 – 604

64-St.Gregory I.jpg

Vznik gregoriánskeho chorálu.
65. Sabinián 604 – 606

65-Sabinian.jpg

66. Bonifác III. 607

66-Boniface III.jpg

67. sv. Bonifác IV. 608 – 615

67-St.Boniface IV.jpg

68. sv. Deusdedit (Adeodat I.) 615 – 618

68-St.Adeodatus I.jpg

Vydanie prvých pápežských búl.
69. Bonifác V. 619 – 625

69-Boniface V.jpg

70. Honorius I. 625 – 638

70-Honorius I.jpg

Tretí carihradský koncil.
71. Severín (pápež) 640

71-Severinus.jpg

72. Ján IV. 640 – 642

72-John IV.jpg

73. Teodor I. 642 – 649

73-Theodore I.jpg

Posledný pápež z Palestíny.
74. sv. Martin I. 649 – 653

74-St.Martin I.jpg

75. sv. Eugen I. (Eugenius) 654 – 657

75-St.Eugene I.jpg

76. sv. Vitalian 657 – 672

76-St.Vitalian.jpg

77. Adeodat II. 672 – 676

77-Adeodatus II.jpg

78. Donus 676 – 678

78-Donus.jpg

79. sv. Agato 678 – 681

79-St.Agatho.jpg

80. sv. Lev II. (Leo) 682 – 684

80-St.Leo II.jpg

81. sv. Benedikt II. 684 – 685

81-St.Benedict II.jpg

82. Ján V. 685 – 686

82-John V.jpg

83. Konon (Conon) 686 – 687

83-Conon.jpg

Teodor (protipápež) 687
Paschál (protipápež) 687
84. sv. Sergius I. 687 – 701

84-St.Sergius I.jpg

85. Ján VI. 701 – 705

85-John VI.jpg

Jediný pápež z Malej Ázie.
86. Ján VII. 705 – 707

86-John VII.jpg

87. Sisin (Sisinnius) 708

87-Sisinnius.jpg

88. Konštantín I. 708 – 715

88-Constantine.jpg

89. sv. Gregor II. 715 – 731

89-St.Gregory II.jpg

90. sv. Gregor III. 731 – 741

90-St.Gregory III.jpg

Posledný sýrsky pápež, pred pápežom Františkom I. posledný neeurópsky pápež.
91. sv. Zachariáš 741 – 752

91-St.Zachary.jpg

Štefan II. 752 Zomrel krátko po zvolení, nie je zaraďovaný medzi pápežov
92. Štefan II. 752 – 757

92-Stephen II.jpg

93. sv. Pavol I., 757 – 767

93-St.Paul I.jpg

Konštantín II.

(protipápež)

767
Filip (protipápež) 768
94. Štefan III. 768 – 772

94-Stephen III.jpg

Pipinova donácia.
95. Hadrián I. 772 – 795

95-Adrian I.jpg

96. sv. Lev III. (Leo) 795 – 816

96-St.Leo III.jpg

Obnovenie západného cisárstva (korunovácia Karola Veľkého).
97. Štefan IV. 816 – 817

97-Stephen IV.jpg

98. sv. Paschal I. (Paschalis) 817 – 824

98-St.Paschal I.jpg

99. Eugen II. (Eugenius) 824 – 827

99-Eugene II.jpg

100. Valentín 827

100-Valentine.jpg

101. Gregor IV. 827 – 844

101-Gregory IV.jpg

Ján (protipápež) 844
102. Sergius II. 844 – 847

102-Sergius II.jpg

103. sv. Lev IV. (Leo) 847 – 855

103-St.Leo IV.jpg

Anastáz (protipápež) 855
104. Benedikt III. 855 – 858

104-Benedict III.jpg

105. sv. Mikuláš I. Veľký 858 – 867

105-St.Nicholas I.jpg

Krst Bulharov, misia Cyrila a Metoda prichádza na Veľkú Moravu.
106. Hadrián II. 867 – 872

106-Adrian II.jpg

Povolil starosloviensku liturgiu. Korunovácia Alfréda Veľkého.
107. Ján VIII. 872 – 882

107-John VIII.jpg

108. Marinus I. 882 – 884

108-Marinus I.jpg

Nesprávne označovaný ako Martin II.
109. sv. Hadrián III. 884 – 885

109-St.Adrian III.jpg

110. Štefan V. 885 – 891

110-Stephen V.jpg

Zakázal starosloviensku liturgiu.
111. Formozus 891 – 896

111-Formosus.jpg

Bol posmrtne súdený v tzv. synode s mŕtvolou (Kadaverská synoda).
112. Bonifác VI. 896

112-Boniface VI.jpg

113. Štefan VI. 896 – 897

113-Stephen VI.jpg

Synoda s mŕtvolou.
114. Roman 897

114-Romanus.jpg

115. Teodor II. 897 – 898

115-Theodore II.jpg

116. Ján IX. 898 – 900

116-John IX.jpg

117. Benedikt IV. 900 – 903

117-Benedict IV.jpg

118. Lev V. (Leo) 903

118-Leo V.jpg

Christoforus (protipápež) 903 – 904
119. Sergius III. 904 – 911

119-Sergius III.jpg

Obdobie prvej polovice 10. storočia býva označované aj ako Temné obdobie, vláda v pápežskom štáte mala znaky pornokracie, pretože veľký vplyv na dianie kurtizány.
120. Anastáz III. 911 – 913

120-Anastaius III.jpg

121. Lando 913 – 914

121-Lando.jpg

122. Ján X. 914 – 928

122-John X.jpg

123. Lev VI. (Leo) 928

123-Leo VI.jpg

124. Štefan VII. 929 – 931

124-Stephen VII.jpg

125. Ján XI. 931 – 935

125-John XI.jpg

126. Lev VII. (Leo) 936 – 939

126-Leo VII.jpg

127. Štefan VIII. 939 – 942

127-Stephen VIII.jpg

128. Marinus II. 942 – 946

128-Marinus II.jpg

Nesprávne označovaný ako Martin III.
129. Agapet II. (Agapitus) 946 – 955

129-Agapetus II.jpg

130. Ján XII. 955 – 964

130-John XII.jpg

131. Benedikt V. 964

131-Benedict V.jpg

132. Lev VIII. (Leo) 964 – 965

132-Leo VIII.jpg

133. Ján XIII. 965 – 972

133-John XIII.jpg

134. Benedikt VI. 972 – 974

134-Benedict VI.jpg

Bonifác VII. (protipápež) 974
135. Benedikt VII. 974 – 983

135-Benedict VII.jpg

136. Ján XIV. 983 – 984

136-John XIV.jpg

137. Ján XV. 985 – 996

137-John XV.jpg

Prvý formálne kanonizovaný pápež.
138. Gregor V. 996 – 999

138-Gregory V.jpg

Prvý nemecký pápež.
Ján XVI. (protipápež) 997 – 998
139. Silvester II. 999 – 1003

139-Sylvester II.jpg

Prvý francúzsky pápež. Korunovácia uhorského kráľa Štefana I.
140. Ján XVII. 1003

140-John XVII.jpg

141. Ján XVIII. 1003 – 1009

141-John XVIII.jpg

142. Sergius IV. 1009 – 1012

142-Sergius IV.jpg

143. Benedikt VIII. 1012 – 1024

143-Benedict VIII.jpg

144. Ján XIX. 1024 – 1032

144-John XIX.jpg

145. Benedikt IX. 1032 – 1044

145、147、150-Benedict IX.jpg

146. Silvester III. 1045

146-Sylvester III.jpg

Považovaný aj za protipápeža.
147. Benedikt IX. (druhýkrát) 1045

145、147、150-Benedict IX.jpg

148. Gregor VI. 1045 – 1046

148-Gregory VI (2).jpg

149. Klement II. 1046 – 1047

149-Clement II.jpg

150. Benedikt IX. (tretíkrát) 1047 – 1048

145、147、150-Benedict IX.jpg

151. Damazus II. 1048

151-Damasus II.jpg

152. sv. Lev IX. (Leo) 1049 – 1054

152-St.Leo IX.jpg

Východná schizma, vzájomná exkomunikácia katolíckej a ortodoxnej cirkvi
153. Viktor II. 1055 – 1057

153-Victor II.jpg

154. Štefan IX. 1057 – 1058

154-Stephen IX.jpg

Benedikt X. (protipápež) 1058 – 1059
155. Mikuláš II. 1059 – 1061

155-Nicholas II.jpg

Vydal bulu In nomine Domini, ktorou upravil voľbu pápežov, voličmi mohli byť len kardináli.
156. Alexander II. 1061 – 1073

156-Alexander II.jpg

Honorius II. (protipápež) 1061 – 1072
157. sv. Gregor VII. 1080 – 1084

157-St.Gregory VII.jpg

Gregoriánska reforma. Cesta Heinricha IV. do Cannosy.
Klement III. (protipápež) 1080 – 1084
158. bl. Viktor III. 1086 – 1087

158-Blessed Victor III.jpg

159. bl. Urban II. 1088 – 1099

159-Blessed Urban II.jpg

Prvá krížiacka výprava.
160. Paschal II. 1099 – 1118

160-Paschal II.jpg

Theodorich (protipápež) 1100 – 1102
Albert (protipápež) 1102
Silvester IV. (protipápež) 1105 – 1111
161. Gelasius II. 1118 – 1119

161-Gelasius II.jpg

Gregor VIII. (protipápež) 1118 – 1121
162. bl. Kalixt II. 1119 – 1124

162-Callixtus II.jpg

Prvý lateránsky koncil.
163. Honorius II. 1124 – 1130

163-Honorius II.jpg

Celestín (II.) (protipápež) 1124
164. Inocent II. 1130 – 1143

164-Innocent II.jpg

Druhý lateránsky koncil.
Anaklét (II.) (protipápež), 1130 – 1138
Viktor IV. (protipápež) 1138
165. Celestín II. 1143 – 1144

165-Celestine II.jpg

166. Lucius II. 1144 – 1145

166-Lucius II.jpg

167. bl. Eugen III. 1145 – 1153 167-Blessed Eugene III.jpg Druhá križiacka výprava.
168. Anastáz IV. 1153 – 1154 168-Anastasius IV.jpg
169. Hadrián IV. 1154 – 1159 169-Adrian IV.jpg Jediný anglický pápež.
170. Alexander III. 1159 – 1181 170-Alexander III.jpg Tretí lateránsky koncil.
Viktor IV. (protipápež) 1159 – 1164
Paschal III. (protipápež) 1164 – 1168
Kalixt III. (protipápež) 1168 – 1178
Inocent III. (protipápež) 1171 – 1180
171. Lucius III. 1181 – 1185 171-Lucius III.jpg
172. Urban III. 1185 – 1187 172-Urban III.jpg
173. Gregor VIII. 1187 173-Gregory VIII.jpg Tretia križiacka výprava.
174. Klement III. 1187 – 1191 174-Clement III.jpg
175. Celestín III. 1191 – 1198 175-Celestine III.jpg
176. Inocent III. 1198 – 1216 176-Innocent III (2).jpg Štvrtý lateránsky koncil, inicioval a neskôr odsúdil Štvrtú križiacku výpravu.
177. Honorius III. 1216 – 1227 177-Honorinus III.jpg Piata križiacka výprava.
178. Gregor IX. 1227 – 1241 178-Gregory IX.jpg Severné križiacke výpravy.
179. Celestín IV. 1241 179-Celestine IV.jpg
sede vacante 1241 – 1243
180. Inocent IV. 1243 – 1254 180-Innocent IV.jpg Prvý lyonský koncil.
181. Alexander IV. 1254 – 1261 181-Alexander IV.jpg
182. Urban IV. 1261 – 1264 182-Urban IV.jpg
183. Klement IV. 1265 – 1268 183-Clement IV.jpg
sede vacante 1268 – 1271
184. bl. Gregor X. 1271 – 1276 184-Blessed Gregory X.jpg Druhý lyonský koncil.
185. bl. Inocent V. 1276 185-Blessed Innocent V.jpg
186. Hadrián V. 1276 186-Adrian V.jpg
187. Ján XXI. 1276 – 1277 187-John XXI.jpg Ján XX. neexistoval.
188. Mikuláš III. 1277 – 1280 188-Nicholas III.jpg
189. Martin IV. 1281 – 1285 189-Martin IV.jpg
190 Honorius IV. 1285 – 1287 190-Honorius IV.jpg
191. Mikuláš IV. 1288 – 1292 191-Nicholas IV.jpg
sede vacante 1292 – 1294
192. sv. Celestín V. 1294 192-St.Celestine V.jpg
193. Bonifác VIII. 1294 – 1303 193-Boniface VIII (2).jpg Bula Unam sanctam.
194. bl. Benedikt XI. 1303 – 1304 194-Blessed Benedict XI.jpg
195. Klement V. 1305 – 1314 195-Clement V (2).jpg Viennský koncil.
Avignonské zajatie pápežov (1309 - 1377)
195. Klement V. 1305 – 1314 195-Clement V (2).jpg
sede vacante 1314 – 1316
196. Ján XXII. 1316 – 1334 196-John XXII.jpg
Mikuláš V. (protipápež v Ríme) 1328 – 1330
197. Benedikt XII. 1334 – 1342 197-Benedict XII.jpg
198. Klement VI. 1342 – 1352 198-Clement VI.jpg
199. Inocent VI. 1352 – 1362 199-Innocent VI.jpg
200. bl. Urban V. 1362 – 1370 200-Blessed Urban V.jpg
201. Gregor XI. (od roku 1377 v Ríme) 1370 – 1378 201-Gregory XI.jpg Posledný francúzsky pápež.
Návrat pápežov do Ríma, protipápeži v Avignone
202. Urban VI. 1378 – 1389 202-Urban VI.jpg Začiatok pápežskej schizmy.
Klement VII. (protipápež) 1378 – 1394
203. Bonifác IX. 1389 – 1404 203-Boniface IX.jpg
Benedikt XIII. (protipápež) 1394 – 1424
204. Inocent VII. 1404 – 1406 204-Innocent VII.jpg
Alexander V. (protipápež) 1409 – 1410
205. Gregor XII. 1406 – 1415 205-Gregory XII.jpg Kostnický koncil.
Ján XXIII. (protipápež) 1410 – 1415
sede vacante 1415 – 1417
206. Martin V. 1417 – 1431 206-Martin V.jpg Husitské vojny.
Klement VIII. (protipápež) 1423 – 1429
Benedikt XIV. (protipápež) 1425 – 1430
207. Eugen IV. 1431 – 1447 207-Eugene IV.jpg Bazilejsko-ferrarsko-florentský koncil.
Félix V. (protipápež) 1439 – 1449
208. Mikuláš V. 1447 – 1455 208-Nicholas V.jpg
209. Kalixt III. 1455 – 1458 209-Callixtus III.jpg
210. Pius II. 1458 – 1464 210-Pius II.jpg
211. Pavol II. 1464 – 1471 211-Paul II.jpg
212. Sixtus IV. 1471 – 1484 212-Sixtus IV.jpg
213. Inocent VIII. 1484 – 1492 213-Innocent VIII.jpg
214. Alexander VI. 1492 – 1503 Pope Alexander Vi.jpg Tordesillaská zmluva.
215. Pius III. 1503 PiusIII.jpg
216. Július II. 1503 – 1513 Pope Julius II.jpg Piaty lateránsky koncil.
217. Lev X. 1513 – 1521 Pope-leo10.jpg Reformácia.
218. Hadrián VI. 1522 – 1523 Hadrian VI.jpg Jediný holandský pápež, posledný netalianský pápaež pred Jánom Pavlom II.
219. Klement VII. 1523 – 1534 Sebastiano del Piombo (Italian) - Pope Clement VII - Google Art Project.jpg
220. Pavol III. 1534 – 1549 Titian - Pope Paul III - WGA22962.jpg Začal sa Tridentský koncil.
221. Július III. 1550 – 1555 Julius III.jpg
222. Marcel II. 1555 PopeMarcellusII.jpg Posledný pápež so svojim vlastným menom.
223. Pavol IV. 1555 – 1559
224. Pius IV. 1559 – 1565 PapaPauloIV.jpg Skončil sa Tridentský koncil.
225. sv. Pius V. 1566 – 1572 El Greco 050.jpg Vznikol prvý oficiálny zoznam zakázaných kníh.
226. Gregor XIII. 1572 – 1585 Gregory XIII.jpg Reforma kalendára - Gregoriánsky kalendár.
227. Sixtus V. 1585 – 1590 Sixtus V.PNG
228. Urban VII. 1590 Urban VII.jpg Najkratšie vládnuci pápež.
229. Gregor XIV. 1590 – 1591 GregorioPPXVI.jpg
230. Inocent IX. 1591 Innocent IX 2.jpg
231. Klement VIII. 1592 – 1605 Papst Clemens VIII Italian 17th century.jpg
232. Lev XI. 1605 Leo XI 2.jpg
233. Pavol V. 1605 – 1621 PaoloHasekura.jpg
234. Gregor XV. 1621 – 1623 Pope Gregory XV.jpg
235. Urban VIII. 1623 – 1644 Gian Lorenzo Bernini - Portrait d'Urbain VIII.jpg Posledný pápež, ktorý rozšíril územie pápežského štátu vojenskou silou.
236. Inocent X. 1644 – 1655 Inocencio X, Velazquez.jpg
237. Alexander VII. 1655 – 1667 Alexander VII.jpg
238. Klement IX. 1667 – 1669 Clemente IX.jpg
239. Klement X. 1670 – 1676 Alexander VII, 1599-1667, påve (Giovanni Battista (Baciccio) Gaulli) - Nationalmuseum - 19080.tif
240. bl. Inocent XI. 1676 – 1689 Inocencius XI.jpg
241. Alexander VIII. 1689 – 1691 Alexander VIII 1.jpg
242. Inocent XII. 1691 – 1700 Pope Innocent XII.PNG
243. Klement XI. 1700 – 1721 Clement XI.jpg
244. Inocent XIII. 1721 – 1724 InnocientXIII.jpg
245. Benedikt XIII. 1724 – 1730 Benedetto XIII.jpg
246. Klement XII. 1730 – 1740 Pope Clement XII, portrait.jpg
247. Benedikt XIV. 1740 – 1758 Pierre Subleyras Portrait of Benedict XIV 1746. Metropolitan Museum of Art.jpg
248. Klement XIII. 1758 – 1769 ClementXIII.jpeg
249. Klement XIV. 1769 – 1774 Portrait du pape Clément XIV Ganganelli.jpg
250. Pius VI. 1775 – 1799 Popepiusvi.jpg (Veľká) Francúzska revolúcia.
251. Pius VII. 1800 – 1823 Jacques-Louis David 018.jpg V rokoch 1809 – 1814 zrušil Napoleon Pápežský štát.
252. Lev XII. 1823 – 1829 Pope Leo XII.PNG
253. Pius VIII. 1829 – 1830 Clemente Alberi – Ritratto di papa Pio VIII (c. 1830).jpg
254. Gregor XVI. 1831 – 1846 Gregory XVI.jpg
255. bl. Pius IX. 1846 – 1878 G.P.A.Healy, Portrait of Pope Pius IX (1871).jpg Prvý vatikánsky koncil, zánik Pápežského štátu.
256. Lev XIII. 1878 – 1903 Leo XIII.jpg Encyklika Rerum novarum.
257. sv. Pius X. 1903 – 1914 Pius X, by Ernest Walter Histed (retouched).jpg
258. Benedikt XV. 1914 – 1922 Benedictus XV.jpg
259. Pius XI. 1922 – 1939 Malina, J.B. - Orbis Catholicus, 1 (Papst Pius XI.) (cropped).jpg Uzavretie lateránskych dohôd, vznik štátu Vatikán a Rádia Vatikán.
260. ct. Pius XII. 1939 – 1958 Pius XII with stole.png
261. sv. Ján XXIII. 1958 – 1963

Ioannes XXIII, by De Agostini, 1958–1963.jpg

Začal sa Druhý vatikánsky koncil.
262. sv. Pavol VI. 1963 – 1978

Pope Paul VI portrait.jpg

263. bl. Ján Pavol I. 1978

Pope John Paul I portrait.jpg

Prvý pápež s dvomi menami. Posledný pápež, ktorý používal sedia gestatoria (nosidlá).
264. sv. Ján Pavol II. 1978 – 2005

JohannesPaul2-portrait.jpg

Prvý slovanský a poľský pápež.
265. Benedikt XVI. 2005 – 2013

Photograph of Pope Benedict XVI

Posledný pápež, ktorý abdikoval.
266. František 2013  – súčasnosť

Photograph of Pope Francis

Prvý pápež z amerického svetadiela a južnej pologule. Prvý jezuita na pápežskom stolci.

Pozri ajUpraviť

Externé zdrojeUpraviť