Zoznam pápežov

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Toto je kompletný zoznam osôb s titulom rímsky pápež. Rímsky pápež je hlavou katolíckych cirkví. Jeho súčasný úradný titul pápeža znie „biskup rímsky, nástupca kniežaťa apoštolov, prímas taliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie, suverén štátu mesta Vatikán“. Od 6. storočia sa využíva aj titul „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích). Ďalšími titulmi pápežov sú Summus Pontifex a Pontifex Maximus. Do roku 2006 pápežom prislúchal aj titul „patriarcha západu“. Okrem rímskych pápežov používa titul pápež ešte niekoľko kresťanských náboženských vodcov. Súčasným, 266. pápežom Katolíckej cirkvi je pápež František.

Emblem of the Papacy SE.svg
Zoznam pápežov pochovaných v bazilike Sv. Petra v Ríme

Zoznam pápežov býva často upravovaný. Každý rok je zoznam publikovaný spolu so životopismi jednotlivých pápežov v cirkevnej ročenke Annuario Pontificio. Zmeny sú spôsobované najmä pre nejasnosť platných nástupníctiev v niektorých starších dátumoch. Z prvých päťdesiatych pápežov bolo 48 vyhlásených za svätých, pričom z prvých 31 pápežov 28 zomreli ako mučeníci.

Poradie Meno Obdobie v úrade Portrét Poznámky
Zoznam rímskych biskupov
1. sv. apoštol Peter (Petrus) 33/42 – 67 1-St.Peter.jpg pôvodom Žid, jeden z apoštolov, podľa kresťanskej tradície obdržal kľúče od Nebies a stal sa nástupcom Ježiša Krista na zemi. (Matúš 16:18–19)
2. sv. Linus 67 – 76/8 prvý rímsky (národnosť) pápež
3. sv. Kletus (Anaklét) 76/8 – 88/91 3-St.Cletus.jpg prvý grécky pápež
4. sv. Kliment I. 88/91 – 97/100 4-St.Clement I.jpg zaviedol do liturgie pozdrav Dominus vobiscum, jeden to zakladateľov cirkevnej hierarchie, jeho ostatky priniesli sv. Cyril a Metod do Ríma.
5. sv. Evarist 97/100 – 105/9 5-St.Evaristus.jpg zriadil zbor siedmich diakonov.
6. sv. Alexander I. 106/9 – 115/9 6-St.Alexander I.jpg
7. sv. Sixtus I. (Xystus) 115/9 – 125/7 7-St.Sixtus I.jpg
8. sv. Telesfor 125/7 – 136/9 8-St.Telesphrous.jpg
9. sv. Hyginus 136/9 – 140/2 9-St.Hyginus.jpg
10. sv. Pius I. 140/2 – 155/7
11. sv. Anicet (Aniketos) 155/7 – 166/8 prvý pápež zo Sýrie
12. sv. Soter 166/8 – 174/7
13. sv. Eleutér (Eleutherius) 175/7 – 189/92
14. sv. Viktor I. 189/92 – 199/202 prvý berberský pápež.
15. sv. Zeferinus (Zefyrin) 199/202 – 217/8
16. sv. Kalixt I. (Calixotus), 217/8 – 222
sv. Hippolytos (protipápež) 217/8 – 235 prvý vzdoropápež.
17. sv. Urban I. 222 – 230 17-St.Urban I.jpg
18. sv. Poncián 230 – 235 18-St.Pontian.jpg prvý pápež, ktorý abdikoval.
19. sv. Anter (Anteros) 235 – 236 19-St.Anterus.jpg
20. sv. Fabián 236 – 250 20-St.Fabian.jpg
21. sv. Kornel (Kornelius) 251 – 253 21-St.Cornelius.jpg
Novacián (Novatianus) (protipápež) 251-?
22. sv. Lucius I. 253/254 22-St.Lucius I.jpg
23. sv. Štefan I. 254 – 257 23-St.Stephen I.jpg
24. sv. Sixtus II. 257 – 258 24-St.Sixtus II.jpg
25. sv. Dionýz 259 – 268/9 25-St.Dionysius.jpg
26. sv. Félix I. 269 – 274 26-St.Felix I.jpg
27. sv. Eutychián (Eutychius) 275 – 283 27-St.Eutychian.jpg
28. sv. Kajus (Caius Dalmata) 283 – 296 28-St.Caius.jpg
29. sv. Marcelín (Marcellinus) 296 – 304
30. sv. Marcel I. (Marcelus) 308 – 309/1 29-St.Marcellinus.jpg
31. sv. Euzébius (Eusebius) 308 – 309/1 31-St.Eusebius.jpg
32. sv. Melchiades (Miltiades) 311 – 313/4 32-St.Miltiades.jpg lateránska synoda odsúdila donatizmus ako herézu
33. sv. Silvester I. 314 – 335 33-St.Sylvester I.jpg Prvý nicejský koncil (325).
34. sv. Markus (Marek) 336 34-St.Mark.jpg
35. sv. Július I. 337 – 352 35-St.Julius I.jpg
36. Libérius 352 – 366 36-Liberius.jpg prvý pápež, ktorý nebol kanonizovaný.
Félix II. (protipápež) 355 – 358/65
37. sv. Damazus I. 366 – 384 37-St.Damasus I.jpg prvý pápež z územia Portugalska, vznik prekladu Vulgáty
prvý carihradský koncil
Ursinus (protipápež) 366 – 367
38. sv. Siricius 384 – 399 38-St.Siricius.jpg
39. sv. Anastáz I. 399 – 401 39-St.Anastasius I.jpg
40. sv. Inocent I. (Innocentius) 401/2 – 417 40-St.Innocent I.jpg
41. sv. Zosimus 417 – 418 41-St.Zosimus.jpg
42. sv. Bonifác I. (Bonifacius) 418 – 422 42-St.Boniface I.jpg
Eulalius (protipápež) 418 – 419
43. sv. Celestín I. (Celestinus) 422 – 432 43-St.Celestine I.jpg Efezský koncil.
44. sv. Sixtus III. 432 – 440 44-St.Sixtus III.jpg
45. sv. Lev I. Veľký (Leo I.) 440 – 461 45-St.Leo I.jpg Chalcedónsky koncil, zachránil Rím pred plienením Attilom
46. sv. Hilarius 461 – 468 46-St.Hilarius.jpg
47. sv. Simplicius 468 – 483 47-St.Simplicius.jpg zánik Západorímskej ríše
48. sv. Félix III. 483 – 492 48-St.Felix III.jpg Akakiánska schizma
49. sv. Geláz I. (Gelasius) 492 – 496 49-St.Gelasius I.jpg
50. sv. Anastáz II. 496 – 498 50-Anastasius II.jpg
51. sv. Symachus 498 – 514 51-St.Symmachus.jpg
Vavrinec (Laurentius) (protipápež) 498 – 501
52. sv. Hormizdas 514 – 523 52-St.Hormisdas.jpg
53. sv. Ján I. 523 – 525 53-St.John I.jpg
54. sv. Félix IV. 526 – 530 54-St.Felix IV.jpg
55. Bonifác II. 530 – 532 55-Boniface II.jpg prvý germánsky pápež
Dioscorus (protipápež) 530
56. Ján II. 533 – 535 56-John II.jpg prvý pápež, ktorý nepoužíval jeho meno (Merkúr)
57. sv. Agapet I. (Agapitus) 535 – 536 57-St.Agapetus I.jpg
58. sv. Silverius 536 – 537 58-St.Silverius.jpg
59. Vigilius 537 – 555 59-Vigilius.jpg
60. Pelagius I. 556 – 561 60-Pelagius I.jpg
61. Ján III. 561 – 574 61-John III.jpg
62. Benedikt I. 575 – 579 62-Benedict I.jpg
63. Pelagius II. 579 – 590 63-Pelagius II.jpg
64. sv. Gregor I. Veľký 590 – 604 64-St.Gregory I.jpg vznik gregoriánskeho chorálu
65. Sabinián 604 – 606 65-Sabinian.jpg
66. Bonifác III. 607 66-Boniface III.jpg
67. sv. Bonifác IV. 608 – 615 67-St.Boniface IV.jpg
68. sv. Deusdedit (Adeodat I.) 615 – 618 68-St.Adeodatus I.jpg vydanie prvých pápežských búl
69. Bonifác V. 619 – 625 69-Boniface V.jpg
70. Honorius I. 625 – 638 70-Honorius I.jpg Tretí carihradský koncil
71. Severín (pápež) 640 71-Severinus.jpg
72. Ján IV. 640 – 642 72-John IV.jpg
73. Teodor I. 642 – 649 73-Theodore I.jpg posledný pápež z Palestíny
74. sv. Martin I. 649 – 653 74-St.Martin I.jpg
75. sv. Eugen I. (Eugenius) 654 – 657 75-St.Eugene I.jpg
76. sv. Vitalian 657 – 672 76-St.Vitalian.jpg
77. Adeodat II. 672 – 676 77-Adeodatus II.jpg
78. Donus 676 – 678 78-Donus.jpg
79. sv. Agato 678 – 681 79-St.Agatho.jpg
80. sv. Lev II. (Leo) 682 – 684 80-St.Leo II.jpg
81. sv. Benedikt II. 684 – 685 81-St.Benedict II.jpg
82. Ján V. 685 – 686 82-John V.jpg
83. Konon (Conon) 686 – 687 83-Conon.jpg
Teodor (protipápež) 687
Paschál (protipápež) 687
84. sv. Sergius I. 687 – 701 84-St.Sergius I.jpg
85. Ján VI. 701 – 705 85-John VI.jpg jediný pápež z Malej Ázie
86. Ján VII. 705 – 707 86-John VII.jpg
87. Sisin (Sisinnius) 708 87-Sisinnius.jpg
88. Konštantín I. 708 – 715 88-Constantine.jpg
89. sv. Gregor II. 715 – 731 89-St.Gregory II.jpg
90. sv. Gregor III. 731 – 741 90-St.Gregory III.jpg posledný sýrsky pápež, pred pápežom Františkom I. posledný neeurópsky pápež
91. sv. Zachariáš 741 – 752 91-St.Zachary.jpg
Štefan II. 752 zomrel krátko po zvolení, nie je zaraďovaný medzi pápežov
92. Štefan II. 752 – 757 92-Stephen II.jpg
93. sv. Pavol I., 757 – 767 93-St.Paul I.jpg
Konštantín II. (protipápež) 767
Filip (protipápež) 768
94. Štefan III. 768 – 772 94-Stephen III.jpg Pipinova donácia.
95. Hadrián I. 772 – 795 95-Adrian I.jpg
96. sv. Lev III. (Leo) 795 – 816 96-St.Leo III.jpg obnovenie západného cisárstva (korunovácia Karola Veľkého)
97. Štefan IV. 816 – 817 97-Stephen IV.jpg
98. sv. Paschal I. (Paschalis) 817 – 824 98-St.Paschal I.jpg
99. Eugen II. (Eugenius) 824 – 827 99-Eugene II.jpg
100. Valentín 827 100-Valentine.jpg
101. Gregor IV. 827 – 844 101-Gregory IV.jpg
Ján (protipápež) 844
102. Sergius II. 844 – 847 102-Sergius II.jpg
103. sv. Lev IV. (Leo) 847 – 855 103-St.Leo IV.jpg
Anastáz (protipápež) 855
104. Benedikt III. 855 – 858 104-Benedict III.jpg
105. sv. Mikuláš I. Veľký 858 – 867 105-St.Nicholas I.jpg krst Bulharov, misia Cyrila a Metoda prichádza na Veľkú Moravu.
106. Hadrián II. 867 – 872 106-Adrian II.jpg povolil starosloviensku liturgiu; korunovácia Alfréda Veľkého
107. Ján VIII. 872 – 882 107-John VIII.jpg
108. Marinus I. 882 – 884 108-Marinus I.jpg nesprávne označovaný ako Martin II.
109. sv. Hadrián III. 884 – 885 109-St.Adrian III.jpg
110. Štefan V. 885 – 891 110-Stephen V.jpg zakázal starosloviensku liturgiu
111. Formozus 891 – 896 111-Formosus.jpg bol posmrtne súdený v tzv. synode s mŕtvolou (Kadaverská synoda)
112. Bonifác VI. 896 112-Boniface VI.jpg
113. Štefan VI. 896 – 897 113-Stephen VI.jpg Synoda s mŕtvolou
114. Roman 897 114-Romanus.jpg
115. Teodor II. 897 – 898 115-Theodore II.jpg
116. Ján IX. 898 – 900 116-John IX.jpg
117. Benedikt IV. 900 – 903 117-Benedict IV.jpg
118. Lev V. (Leo) 903 118-Leo V.jpg
Christoforus (protipápež) 903 – 904
119. Sergius III. 904 – 911 119-Sergius III.jpg obdobie prvej polovice 10. storočia býva označované aj ako Temné obdobie, vláda v pápežskom štáte mala znaky pornokracie, pretože veľký vplyv na dianie kurtizány
120. Anastáz III. 911 – 913 120-Anastaius III.jpg
121. Lando 913 – 914 121-Lando.jpg
122. Ján X. 914 – 928 122-John X.jpg
123. Lev VI. (Leo) 928 123-Leo VI.jpg
124. Štefan VII. 929 – 931 124-Stephen VII.jpg
125. Ján XI. 931 – 935 125-John XI.jpg
126. Lev VII. (Leo) 936 – 939 126-Leo VII.jpg
127. Štefan VIII. 939 – 942 127-Stephen VIII.jpg
128. Marinus II. 942 – 946 128-Marinus II.jpg nesprávne označovaný ako Martin III.
129. Agapet II. (Agapitus) 946 – 955 129-Agapetus II.jpg
130. Ján XII. 955 – 964 130-John XII.jpg
131. Benedikt V. 964 131-Benedict V.jpg
132. Lev VIII. (Leo) 964 – 965 132-Leo VIII.jpg
133. Ján XIII. 965 – 972 133-John XIII.jpg
134. Benedikt VI. 972 – 974 134-Benedict VI.jpg
Bonifác VII. (protipápež) 974
135. Benedikt VII. 974 – 983 135-Benedict VII.jpg
136. Ján XIV. 983 – 984 136-John XIV.jpg
137. Ján XV. 985 – 996 137-John XV.jpg prvý formálne kanonizovaný pápež
138. Gregor V. 996 – 999 138-Gregory V.jpg prvý nemecký pápež
Ján XVI. (protipápež) 997 – 998
139. Silvester II. 999 – 1003 139-Sylvester II.jpg prvý francúzsky pápež; korunovácia uhorského kráľa Štefana I.
140. Ján XVII. 1003 140-John XVII.jpg
141. Ján XVIII. 1003 – 1009 141-John XVIII.jpg
142. Sergius IV. 1009 – 1012 142-Sergius IV.jpg
143. Benedikt VIII. 1012 – 1024 143-Benedict VIII.jpg
144. Ján XIX. 1024 – 1032 144-John XIX.jpg
145. Benedikt IX. 1032 – 1044 145、147、150-Benedict IX.jpg
146. Silvester III. 1045 Benedict X.jpg považovaný aj za protipápeža
147. Benedikt IX. (druhýkrát) 1045 145、147、150-Benedict IX.jpg
148. Gregor VI. 1045 – 1046 148-Gregory VI (2).jpg
149. Klement II. 1046 – 1047 149-Clement II.jpg
150. Benedikt IX. (tretíkrát) 1047 – 1048 145、147、150-Benedict IX.jpg
151. Damazus II. 1048 151-Damasus II.jpg
152. sv. Lev IX. (Leo) 1049 – 1054 152-St.Leo IX.jpg Východná schizma, vzájomná exkomunikácia katolíckej a ortodoxnej cirkvi
153. Viktor II. 1055 – 1057 153-Victor II.jpg
154. Štefan IX. 1057 – 1058 154-Stephen IX.jpg
Benedikt X. (protipápež) 1058 – 1059
155. Mikuláš II. 1059 – 1061 155-Nicholas II.jpg vydal bulu In nomine Domini, ktorou upravil voľbu pápežov, voličmi mohli byť len kardináli
156. Alexander II. 1061 – 1073 156-Alexander II.jpg
Honorius II. (protipápež) 1061 – 1072
157. sv. Gregor VII. 1080 – 1084 157-St.Gregory VII.jpg Gregoriánska reforma; cesta Heinricha IV. do Cannosy
Klement III. (protipápež) 1080 – 1084
158. bl. Viktor III. 1086 – 1087 158-Blessed Victor III.jpg
159. bl. Urban II. 1088 – 1099 159-Blessed Urban II.jpg Prvá krížiacka výprava.
160. Paschal II. 1099 – 1118 160-Paschal II.jpg
Theodorich (protipápež) 1100 – 1102
Albert (protipápež) 1102
Silvester IV. (protipápež) 1105 – 1111
161. Gelasius II. 1118 – 1119 161-Gelasius II.jpg
Gregor VIII. (protipápež) 1118 – 1121
162. bl. Kalixt II. 1119 – 1124 162-Callixtus II.jpg Prvý lateránsky koncil
163. Honorius II. 1124 – 1130 163-Honorius II.jpg
Celestín (II.) (protipápež) 1124
164. Inocent II. 1130 – 1143 164-Innocent II.jpg Druhý lateránsky koncil
Anaklét (II.) (protipápež), 1130 – 1138
Viktor IV. (protipápež) 1138
165. Celestín II. 1143 – 1144 165-Celestine II.jpg
166. Lucius II. 1144 – 1145 166-Lucius II.jpg
167. bl. Eugen III. 1145 – 1153 167-Blessed Eugene III.jpg Druhá križiacka výprava
168. Anastáz IV. 1153 – 1154 168-Anastasius IV.jpg
169. Hadrián IV. 1154 – 1159 169-Adrian IV.jpg jediný anglický pápež
170. Alexander III. 1159 – 1181 170-Alexander III.jpg Tretí lateránsky koncil
Viktor IV. (protipápež) 1159 – 1164
Paschal III. (protipápež) 1164 – 1168
Kalixt III. (protipápež) 1168 – 1178
Inocent III. (protipápež) 1171 – 1180
171. Lucius III. 1181 – 1185 171-Lucius III.jpg
172. Urban III. 1185 – 1187 172-Urban III.jpg
173. Gregor VIII. 1187 173-Gregory VIII.jpg Tretia križiacka výprava
174. Klement III. 1187 – 1191 174-Clement III.jpg
175. Celestín III. 1191 – 1198 175-Celestine III.jpg
176. Inocent III. 1198 – 1216 176-Innocent III (2).jpg Štvrtý lateránsky koncil, inicioval a neskôr odsúdil Štvrtú križiacku výpravu
177. Honorius III. 1216 – 1227 177-Honorinus III.jpg Piata križiacka výprava
178. Gregor IX. 1227 – 1241 178-Gregory IX.jpg Severné križiacke výpravy
179. Celestín IV. 1241 179-Celestine IV.jpg
sede vacante 1241 – 1243
180. Inocent IV. 1243 – 1254 180-Innocent IV.jpg Prvý lyonský koncil
181. Alexander IV. 1254 – 1261 181-Alexander IV.jpg
182. Urban IV. 1261 – 1264 182-Urban IV.jpg
183. Klement IV. 1265 – 1268 183-Clement IV.jpg
sede vacante 1268 – 1271
184. bl. Gregor X. 1271 – 1276 184-Blessed Gregory X.jpg Druhý lyonský koncil
185. bl. Inocent V. 1276 185-Blessed Innocent V.jpg
186. Hadrián V. 1276 186-Adrian V.jpg
187. Ján XXI. 1276 – 1277 187-John XXI.jpg Ján XX. neexistoval
188. Mikuláš III. 1277 – 1280 188-Nicholas III.jpg
189. Martin IV. 1281 – 1285 189-Martin IV.jpg
190 Honorius IV. 1285 – 1287 190-Honorius IV.jpg
191. Mikuláš IV. 1288 – 1292 191-Nicholas IV.jpg
sede vacante 1292 – 1294
192. sv. Celestín V. 1294 192-St.Celestine V.jpg
193. Bonifác VIII. 1294 – 1303 193-Boniface VIII (2).jpg Bula Unam sanctam
194. bl. Benedikt XI. 1303 – 1304 194-Blessed Benedict XI.jpg
195. Klement V. 1305 – 1314 195-Clement V (2).jpg Viennský koncil
Avignonské zajatie pápežov (1309 - 1377)
195. Klement V. 1305 – 1314 195-Clement V (2).jpg
sede vacante 1314 – 1316
196. Ján XXII. 1316 – 1334 196-John XXII.jpg
Mikuláš V. (protipápež v Ríme) 1328 – 1330
197. Benedikt XII. 1334 – 1342 197-Benedict XII.jpg
198. Klement VI. 1342 – 1352 198-Clement VI.jpg
199. Inocent VI. 1352 – 1362 199-Innocent VI.jpg
200. bl. Urban V. 1362 – 1370 200-Blessed Urban V.jpg
201. Gregor XI. (od roku 1377 v Ríme) 1370 – 1378 201-Gregory XI.jpg posledný francúzsky pápež
Návrat pápežov do Ríma, protipápeži v Avignone
202. Urban VI. 1378 – 1389 202-Urban VI.jpg Začiatok pápežskej schizmy.
Klement VII. (protipápež) 1378 – 1394
203. Bonifác IX. 1389 – 1404 203-Boniface IX.jpg
Benedikt XIII. (protipápež) 1394 – 1424
204. Inocent VII. 1404 – 1406 204-Innocent VII.jpg
Alexander V. (protipápež) 1409 – 1410
205. Gregor XII. 1406 – 1415 205-Gregory XII.jpg Kostnický koncil.
Ján XXIII. (protipápež) 1410 – 1415
sede vacante 1415 – 1417
206. Martin V. 1417 – 1431 206-Martin V.jpg Husitské vojny.
Klement VIII. (protipápež) 1423 – 1429
Benedikt XIV. (protipápež) 1425 – 1430
207. Eugen IV. 1431 – 1447 207-Eugene IV.jpg Bazilejsko-ferrarsko-florentský koncil.
Félix V. (protipápež) 1439 – 1449
208. Mikuláš V. 1447 – 1455 208-Nicholas V.jpg
209. Kalixt III. 1455 – 1458 209-Callixtus III.jpg
210. Pius II. 1458 – 1464 210-Pius II.jpg
211. Pavol II. 1464 – 1471 211-Paul II.jpg
212. Sixtus IV. 1471 – 1484 212-Sixtus IV.jpg
213. Inocent VIII. 1484 – 1492 213-Innocent VIII.jpg
214. Alexander VI. 1492 – 1503 Pope Alexander Vi.jpg Tordesillaská zmluva.
215. Pius III. 1503 PiusIII.jpg
216. Július II. 1503 – 1513 Pope Julius II.jpg Piaty lateránsky koncil.
217. Lev X. 1513 – 1521 Pope-leo10.jpg Reformácia.
218. Hadrián VI. 1522 – 1523 Hadrian VI.jpg Jediný holandský pápež, posledný netalianský pápaež pred Jánom Pavlom II.
219. Klement VII. 1523 – 1534 Sebastiano del Piombo (Italian) - Pope Clement VII - Google Art Project.jpg
220. Pavol III. 1534 – 1549 Titian - Pope Paul III - WGA22962.jpg Začal sa Tridentský koncil.
221. Július III. 1550 – 1555 Julius III.jpg
222. Marcel II. 1555 PopeMarcellusII.jpg Posledný pápež so svojim vlastným menom.
223. Pavol IV. 1555 – 1559
224. Pius IV. 1559 – 1565 Papa Paulo IV, Cesare Fantitto.jpg Skončil sa Tridentský koncil.
225. sv. Pius V. 1566 – 1572 El Greco 050.jpg Vznikol prvý oficiálny zoznam zakázaných kníh.
226. Gregor XIII. 1572 – 1585 Gregory XIII.jpg Reforma kalendára - Gregoriánsky kalendár.
227. Sixtus V. 1585 – 1590 Sixtus V.PNG
228. Urban VII. 1590 Urban VII.jpg Najkratšie vládnuci pápež.
229. Gregor XIV. 1590 – 1591 GregorioPPXVI.jpg
230. Inocent IX. 1591 Innocent IX 2.jpg
231. Klement VIII. 1592 – 1605 Papst Clemens VIII Italian 17th century.jpg
232. Lev XI. 1605 Leo XI 2.jpg
233. Pavol V. 1605 – 1621 PaoloHasekura.jpg
234. Gregor XV. 1621 – 1623 Pope Gregory XV.jpg
235. Urban VIII. 1623 – 1644 Gian Lorenzo Bernini - Portrait d'Urbain VIII.jpg Posledný pápež, ktorý rozšíril územie pápežského štátu vojenskou silou.
236. Inocent X. 1644 – 1655 Inocencio X, Velazquez.jpg
237. Alexander VII. 1655 – 1667 Alexander VII.jpg
238. Klement IX. 1667 – 1669 Clemente IX.jpg
239. Klement X. 1670 – 1676 Alexander VII, 1599-1667, påve (Giovanni Battista (Baciccio) Gaulli) - Nationalmuseum - 19080.tif
240. bl. Inocent XI. 1676 – 1689 Inocencius XI.jpg
241. Alexander VIII. 1689 – 1691 Pope Alexander VIII, Giovanni Battista Gaulli (1690).jpg
242. Inocent XII. 1691 – 1700 Pope Innocent XII.PNG
243. Klement XI. 1700 – 1721 Clement XI.jpg
244. Inocent XIII. 1721 – 1724 InnocientXIII.jpg
245. Benedikt XIII. 1724 – 1730 Benedetto XIII.jpg
246. Klement XII. 1730 – 1740 Pope Clement XII, portrait.jpg
247. Benedikt XIV. 1740 – 1758 Pierre Subleyras Portrait of Benedict XIV 1746. Metropolitan Museum of Art.jpg
248. Klement XIII. 1758 – 1769 ClementXIII.jpeg
249. Klement XIV. 1769 – 1774 Portrait du pape Clément XIV Ganganelli.jpg
250. Pius VI. 1775 – 1799 Popepiusvi.jpg (Veľká) Francúzska revolúcia.
251. Pius VII. 1800 – 1823 Jacques-Louis David 018.jpg V rokoch 1809 – 1814 zrušil Napoleon Pápežský štát.
252. Lev XII. 1823 – 1829 Pope Leo XII.PNG
253. Pius VIII. 1829 – 1830 Clemente Alberi – Ritratto di papa Pio VIII (c. 1830).jpg
254. Gregor XVI. 1831 – 1846 Gregory XVI.jpg
255. bl. Pius IX. 1846 – 1878 G.P.A.Healy, Portrait of Pope Pius IX (1871).jpg Prvý vatikánsky koncil, zánik Pápežského štátu.
256. Lev XIII. 1878 – 1903 Leo XIII.jpg Encyklika Rerum novarum.
257. sv. Pius X. 1903 – 1914 Pius X, by Ernest Walter Histed (retouched).jpg
258. Benedikt XV. 1914 – 1922 Benedictus XV.jpg
259. Pius XI. 1922 – 1939 Malina, J.B. - Orbis Catholicus, 1 (Papst Pius XI.) (cropped).jpg Uzavretie lateránskych dohôd, vznik štátu Vatikán a Rádia Vatikán.
260. ct. Pius XII. 1939 – 1958 Pius XII with stole.png
261. sv. Ján XXIII. 1958 – 1963

Ioannes XXIII, by De Agostini, 1958–1963.jpg

Začal sa Druhý vatikánsky koncil.
262. sv. Pavol VI. 1963 – 1978

Pope Paul VI portrait.jpg

263. bl. Ján Pavol I. 1978

Pope John Paul I portrait.jpg

Prvý pápež s dvomi menami. Posledný pápež, ktorý používal sedia gestatoria (nosidlá).
264. sv. Ján Pavol II. 1978 – 2005

JohannesPaul2-portrait.jpg

Prvý slovanský a poľský pápež.
265. Benedikt XVI. 2005 – 2013

Photograph of Pope Benedict XVI

Posledný pápež, ktorý abdikoval.
266. František 2013  – súčasnosť

Photograph of Pope Francis

Prvý pápež z amerického svetadiela a južnej pologule. Prvý jezuita na pápežskom stolci.

Pozri ajUpraviť

Externé zdrojeUpraviť