Zoznam pápežov

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Toto je kompletný zoznam osôb s titulom rímsky pápež. Rímsky pápež je hlavou katolíckych cirkví. Jeho súčasný úradný titul pápeža znie „biskup rímsky, nástupca kniežaťa apoštolov, prímas taliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie, suverén štátu mesta Vatikán“. Od 6. storočia sa využíva aj titul „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích). Ďalšími titulmi pápežov sú Summus Pontifex a Pontifex Maximus. Do roku 2006 pápežom prislúchal aj titul „patriarcha západu“. Okrem rímskych pápežov používa titul pápež ešte niekoľko kresťanských náboženských vodcov. Súčasným, 266. pápežom Katolíckej cirkvi je pápež František.

Zoznam pápežov pochovaných v bazilike Sv. Petra v Ríme

Zoznam pápežov býva často upravovaný. Každý rok je zoznam publikovaný spolu so životopismi jednotlivých pápežov v cirkevnej ročenke Annuario Pontificio. Zmeny sú spôsobované najmä pre nejasnosť platných nástupníctiev v niektorých starších dátumoch. Z prvých päťdesiatych pápežov bolo 48 vyhlásených za svätých, pričom z prvých 31 pápežov 28 zomreli ako mučeníci.

Poradie Meno Obdobie v úrade Portrét Poznámky
Zoznam rímskych biskupov
1. sv. apoštol Peter (Petrus) 33/42 – 67 pôvodom Žid, jeden z apoštolov, podľa kresťanskej tradície obdržal kľúče od Nebies a stal sa nástupcom Ježiša Krista na zemi. (Matúš 16:18–19)
2. sv. Linus 67 – 76/8 prvý rímsky (národnosť) pápež
3. sv. Kletus (Anaklét) 76/8 – 88/91 prvý grécky pápež
4. sv. Kliment I. 88/91 – 97/100 zaviedol do liturgie pozdrav Dominus vobiscum, jeden zo zakladateľov cirkevnej hierarchie, jeho ostatky priniesli sv. Cyril a Metod do Ríma.
5. sv. Evarist 97/100 – 105/9 zriadil zbor siedmich diakonov.
6. sv. Alexander I. 106/9 – 115/9
7. sv. Sixtus I. (Xystus) 115/9 – 125/7
8. sv. Telesfor 125/7 – 136/9
9. sv. Hyginus 136/9 – 140/2
10. sv. Pius I. 140/2 – 155/7
11. sv. Anicet (Aniketos) 155/7 – 166/8 prvý pápež zo Sýrie
12. sv. Soter 166/8 – 174/7
13. sv. Eleutér (Eleutherius) 175/7 – 189/92
14. sv. Viktor I. 189/92 – 199/202 prvý berberský pápež.
15. sv. Zeferinus (Zefyrin) 199/202 – 217/8
16. sv. Kalixt I. (Calixotus), 217/8 – 222
sv. Hippolytos (protipápež) 217/8 – 235 prvý vzdoropápež.
17. sv. Urban I. 222 – 230
18. sv. Poncián 230 – 235 prvý pápež, ktorý abdikoval.
19. sv. Anter (Anteros) 235 – 236
20. sv. Fabián 236 – 250
21. sv. Kornel (Kornelius) 251 – 253
Novacián (Novatianus) (protipápež) 251-?
22. sv. Lucius I. 253/254
23. sv. Štefan I. 254 – 257
24. sv. Sixtus II. 257 – 258
25. sv. Dionýz 259 – 268/9
26. sv. Félix I. 269 – 274
27. sv. Eutychián (Eutychius) 275 – 283
28. sv. Kajus (Caius Dalmata) 283 – 296
29. sv. Marcelín (Marcellinus) 296 – 304
30. sv. Marcel I. (Marcelus) 308 – 309/1
31. sv. Euzébius (Eusebius) 308 – 309/1
32. sv. Melchiades (Miltiades) 311 – 313/4 lateránska synoda odsúdila donatizmus ako herézu
33. sv. Silvester I. 314 – 335 Prvý nicejský koncil (325).
34. sv. Markus (Marek) 336
35. sv. Július I. 337 – 352
36. Libérius 352 – 366 prvý pápež, ktorý nebol kanonizovaný.
Félix II. (protipápež) 355 – 358/65
37. sv. Damazus I. 366 – 384 prvý pápež z územia Portugalska, vznik prekladu Vulgáty
prvý carihradský koncil
Ursinus (protipápež) 366 – 367
38. sv. Siricius 384 – 399
39. sv. Anastáz I. 399 – 401
40. sv. Inocent I. (Innocentius) 401/2 – 417
41. sv. Zosimus 417 – 418
42. sv. Bonifác I. (Bonifacius) 418 – 422
Eulalius (protipápež) 418 – 419
43. sv. Celestín I. (Celestinus) 422 – 432 Efezský koncil.
44. sv. Sixtus III. 432 – 440
45. sv. Lev I. Veľký (Leo I.) 440 – 461 Chalcedónsky koncil, zachránil Rím pred plienením Attilom
46. sv. Hilarius 461 – 468
47. sv. Simplicius 468 – 483 zánik Západorímskej ríše
48. sv. Félix III. 483 – 492 Akakiánska schizma
49. sv. Geláz I. (Gelasius) 492 – 496
50. sv. Anastáz II. 496 – 498
51. sv. Symachus 498 – 514
Vavrinec (Laurentius) (protipápež) 498 – 501
52. sv. Hormizdas 514 – 523
53. sv. Ján I. 523 – 525
54. sv. Félix IV. 526 – 530
55. Bonifác II. 530 – 532 prvý germánsky pápež
Dioscorus (protipápež) 530
56. Ján II. 533 – 535 prvý pápež, ktorý nepoužíval jeho meno (Merkúr)
57. sv. Agapet I. (Agapitus) 535 – 536
58. sv. Silverius 536 – 537
59. Vigilius 537 – 555
60. Pelagius I. 556 – 561
61. Ján III. 561 – 574
62. Benedikt I. 575 – 579
63. Pelagius II. 579 – 590
64. sv. Gregor I. Veľký 590 – 604 vznik gregoriánskeho chorálu
65. Sabinián 604 – 606
66. Bonifác III. 607
67. sv. Bonifác IV. 608 – 615
68. sv. Deusdedit (Adeodat I.) 615 – 618 vydanie prvých pápežských búl
69. Bonifác V. 619 – 625
70. Honorius I. 625 – 638 Tretí carihradský koncil
71. Severín (pápež) 640
72. Ján IV. 640 – 642
73. Teodor I. 642 – 649 posledný pápež z Palestíny
74. sv. Martin I. 649 – 653
75. sv. Eugen I. (Eugenius) 654 – 657
76. sv. Vitalian 657 – 672
77. Adeodat II. 672 – 676
78. Donus 676 – 678
79. sv. Agato 678 – 681
80. sv. Lev II. (Leo) 682 – 684
81. sv. Benedikt II. 684 – 685
82. Ján V. 685 – 686
83. Konon (Conon) 686 – 687
Teodor (protipápež) 687
Paschál (protipápež) 687
84. sv. Sergius I. 687 – 701
85. Ján VI. 701 – 705 jediný pápež z Malej Ázie
86. Ján VII. 705 – 707
87. Sisin (Sisinnius) 708
88. Konštantín I. 708 – 715
89. sv. Gregor II. 715 – 731
90. sv. Gregor III. 731 – 741 posledný sýrsky pápež, pred pápežom Františkom I. posledný neeurópsky pápež
91. sv. Zachariáš 741 – 752
Štefan II. 752 zomrel krátko po zvolení, nie je zaraďovaný medzi pápežov
92. Štefan II. 752 – 757
93. sv. Pavol I., 757 – 767
Konštantín II. (protipápež) 767
Filip (protipápež) 768
94. Štefan III. 768 – 772 Pipinova donácia.
95. Hadrián I. 772 – 795
96. sv. Lev III. (Leo) 795 – 816 obnovenie západného cisárstva (korunovácia Karola Veľkého)
97. Štefan IV. 816 – 817
98. sv. Paschal I. (Paschalis) 817 – 824
99. Eugen II. (Eugenius) 824 – 827
100. Valentín 827
101. Gregor IV. 827 – 844
Ján (protipápež) 844
102. Sergius II. 844 – 847
103. sv. Lev IV. (Leo) 847 – 855
Anastáz (protipápež) 855
104. Benedikt III. 855 – 858
105. sv. Mikuláš I. Veľký 858 – 867 krst Bulharov, misia Cyrila a Metoda prichádza na Veľkú Moravu.
106. Hadrián II. 867 – 872 povolil starosloviensku liturgiu; korunovácia Alfréda Veľkého
107. Ján VIII. 872 – 882
108. Marinus I. 882 – 884 nesprávne označovaný ako Martin II.
109. sv. Hadrián III. 884 – 885
110. Štefan V. 885 – 891 zakázal starosloviensku liturgiu
111. Formozus 891 – 896 bol posmrtne súdený v tzv. synode s mŕtvolou (Kadaverská synoda)
112. Bonifác VI. 896
113. Štefan VI. 896 – 897 Synoda s mŕtvolou
114. Roman 897
115. Teodor II. 897 – 898
116. Ján IX. 898 – 900
117. Benedikt IV. 900 – 903
118. Lev V. (Leo) 903
Christoforus (protipápež) 903 – 904
119. Sergius III. 904 – 911 obdobie prvej polovice 10. storočia býva označované aj ako Temné obdobie, vláda v pápežskom štáte mala znaky pornokracie, pretože veľký vplyv na dianie kurtizány
120. Anastáz III. 911 – 913
121. Lando 913 – 914
122. Ján X. 914 – 928
123. Lev VI. (Leo) 928
124. Štefan VII. 929 – 931
125. Ján XI. 931 – 935
126. Lev VII. (Leo) 936 – 939
127. Štefan VIII. 939 – 942
128. Marinus II. 942 – 946 nesprávne označovaný ako Martin III.
129. Agapet II. (Agapitus) 946 – 955
130. Ján XII. 955 – 964
131. Benedikt V. 964
132. Lev VIII. (Leo) 964 – 965
133. Ján XIII. 965 – 972
134. Benedikt VI. 972 – 974
Bonifác VII. (protipápež) 974
135. Benedikt VII. 974 – 983
136. Ján XIV. 983 – 984
137. Ján XV. 985 – 996 prvý formálne kanonizovaný pápež
138. Gregor V. 996 – 999 prvý nemecký pápež
Ján XVI. (protipápež) 997 – 998
139. Silvester II. 999 – 1003 prvý francúzsky pápež; korunovácia uhorského kráľa Štefana I.
140. Ján XVII. 1003
141. Ján XVIII. 1003 – 1009
142. Sergius IV. 1009 – 1012
143. Benedikt VIII. 1012 – 1024
144. Ján XIX. 1024 – 1032
145. Benedikt IX. 1032 – 1044
146. Silvester III. 1045 považovaný aj za protipápeža
147. Benedikt IX. (druhýkrát) 1045
148. Gregor VI. 1045 – 1046
149. Klement II. 1046 – 1047
150. Benedikt IX. (tretíkrát) 1047 – 1048
151. Damazus II. 1048
152. sv. Lev IX. (Leo) 1049 – 1054 Východná schizma, vzájomná exkomunikácia katolíckej a ortodoxnej cirkvi
153. Viktor II. 1055 – 1057
154. Štefan IX. 1057 – 1058
Benedikt X. (protipápež) 1058 – 1059
155. Mikuláš II. 1059 – 1061 vydal bulu In nomine Domini, ktorou upravil voľbu pápežov, voličmi mohli byť len kardináli
156. Alexander II. 1061 – 1073
Honorius II. (protipápež) 1061 – 1072
157. sv. Gregor VII. 1080 – 1084 Gregoriánska reforma; cesta Heinricha IV. do Cannosy
Klement III. (protipápež) 1080 – 1084
158. bl. Viktor III. 1086 – 1087
159. bl. Urban II. 1088 – 1099 Prvá krížiacka výprava.
160. Paschal II. 1099 – 1118
Theodorich (protipápež) 1100 – 1102
Albert (protipápež) 1102
Silvester IV. (protipápež) 1105 – 1111
161. Gelasius II. 1118 – 1119
Gregor VIII. (protipápež) 1118 – 1121
162. bl. Kalixt II. 1119 – 1124 Prvý lateránsky koncil
163. Honorius II. 1124 – 1130
Celestín (II.) (protipápež) 1124
164. Inocent II. 1130 – 1143 Druhý lateránsky koncil
Anaklét (II.) (protipápež), 1130 – 1138
Viktor IV. (protipápež) 1138
165. Celestín II. 1143 – 1144
166. Lucius II. 1144 – 1145
167. bl. Eugen III. 1145 – 1153 Druhá križiacka výprava
168. Anastáz IV. 1153 – 1154
169. Hadrián IV. 1154 – 1159 jediný anglický pápež
170. Alexander III. 1159 – 1181 Tretí lateránsky koncil
Viktor IV. (protipápež) 1159 – 1164
Paschal III. (protipápež) 1164 – 1168
Kalixt III. (protipápež) 1168 – 1178
Inocent III. (protipápež) 1171 – 1180
171. Lucius III. 1181 – 1185
172. Urban III. 1185 – 1187
173. Gregor VIII. 1187 Tretia križiacka výprava
174. Klement III. 1187 – 1191
175. Celestín III. 1191 – 1198
176. Inocent III. 1198 – 1216 Štvrtý lateránsky koncil, inicioval a neskôr odsúdil Štvrtú križiacku výpravu
177. Honorius III. 1216 – 1227 Piata križiacka výprava
178. Gregor IX. 1227 – 1241 Severné križiacke výpravy
179. Celestín IV. 1241
sedisvakancia 1241 – 1243
180. Inocent IV. 1243 – 1254 Prvý lyonský koncil
181. Alexander IV. 1254 – 1261
182. Urban IV. 1261 – 1264
183. Klement IV. 1265 – 1268
sedisvakancia 1268 – 1271
184. bl. Gregor X. 1271 – 1276 Druhý lyonský koncil
185. bl. Inocent V. 1276
186. Hadrián V. 1276
187. Ján XXI. 1276 – 1277 Ján XX. neexistoval
188. Mikuláš III. 1277 – 1280
189. Martin IV. 1281 – 1285
190 Honorius IV. 1285 – 1287
191. Mikuláš IV. 1288 – 1292
sedisvakancia 1292 – 1294
192. sv. Celestín V. 1294
193. Bonifác VIII. 1294 – 1303 Bula Unam sanctam
194. bl. Benedikt XI. 1303 – 1304
195. Klement V. 1305 – 1314 Viennský koncil
Avignonské zajatie pápežov (1309 - 1377)
195. Klement V. 1305 – 1314
sedisvakancia 1314 – 1316
196. Ján XXII. 1316 – 1334
Mikuláš V. (protipápež v Ríme) 1328 – 1330
197. Benedikt XII. 1334 – 1342
198. Klement VI. 1342 – 1352
199. Inocent VI. 1352 – 1362
200. bl. Urban V. 1362 – 1370
201. Gregor XI. (od roku 1377 v Ríme) 1370 – 1378 posledný francúzsky pápež
Návrat pápežov do Ríma, protipápeži v Avignone
202. Urban VI. 1378 – 1389 Začiatok pápežskej schizmy.
Klement VII. (protipápež) 1378 – 1394
203. Bonifác IX. 1389 – 1404
Benedikt XIII. (protipápež) 1394 – 1424
204. Inocent VII. 1404 – 1406
Alexander V. (protipápež) 1409 – 1410
205. Gregor XII. 1406 – 1415 Kostnický koncil.
Ján XXIII. (protipápež) 1410 – 1415
sedisvakancia 1415 – 1417
206. Martin V. 1417 – 1431 Husitské vojny.
Klement VIII. (protipápež) 1423 – 1429
Benedikt XIV. (protipápež) 1425 – 1430
207. Eugen IV. 1431 – 1447 Bazilejsko-ferrarsko-florentský koncil.
Félix V. (protipápež) 1439 – 1449
208. Mikuláš V. 1447 – 1455
209. Kalixt III. 1455 – 1458
210. Pius II. 1458 – 1464
211. Pavol II. 1464 – 1471
212. Sixtus IV. 1471 – 1484
213. Inocent VIII. 1484 – 1492
214. Alexander VI. 1492 – 1503 Tordesillaská zmluva.
215. Pius III. 1503
216. Július II. 1503 – 1513 Piaty lateránsky koncil.
217. Lev X. 1513 – 1521 Reformácia.
218. Hadrián VI. 1522 – 1523 Jediný holandský pápež, posledný netalianský pápaež pred Jánom Pavlom II.
219. Klement VII. 1523 – 1534
220. Pavol III. 1534 – 1549 Začal sa Tridentský koncil.
221. Július III. 1550 – 1555
222. Marcel II. 1555 Posledný pápež so svojim vlastným menom.
223. Pavol IV. 1555 – 1559
224. Pius IV. 1559 – 1565 Skončil sa Tridentský koncil.
225. sv. Pius V. 1566 – 1572 Vznikol prvý oficiálny zoznam zakázaných kníh.
226. Gregor XIII. 1572 – 1585 Reforma kalendára - Gregoriánsky kalendár.
227. Sixtus V. 1585 – 1590
228. Urban VII. 1590 Najkratšie vládnuci pápež.
229. Gregor XIV. 1590 – 1591
230. Inocent IX. 1591
231. Klement VIII. 1592 – 1605
232. Lev XI. 1605
233. Pavol V. 1605 – 1621
234. Gregor XV. 1621 – 1623
235. Urban VIII. 1623 – 1644 Posledný pápež, ktorý rozšíril územie pápežského štátu vojenskou silou.
236. Inocent X. 1644 – 1655
237. Alexander VII. 1655 – 1667
238. Klement IX. 1667 – 1669
239. Klement X. 1670 – 1676
240. bl. Inocent XI. 1676 – 1689
241. Alexander VIII. 1689 – 1691
242. Inocent XII. 1691 – 1700
243. Klement XI. 1700 – 1721
244. Inocent XIII. 1721 – 1724
245. Benedikt XIII. 1724 – 1730
246. Klement XII. 1730 – 1740
247. Benedikt XIV. 1740 – 1758
248. Klement XIII. 1758 – 1769
249. Klement XIV. 1769 – 1774
250. Pius VI. 1775 – 1799 (Veľká) Francúzska revolúcia.
251. Pius VII. 1800 – 1823 V rokoch 1809 – 1814 zrušil Napoleon Pápežský štát.
252. Lev XII. 1823 – 1829
253. Pius VIII. 1829 – 1830
254. Gregor XVI. 1831 – 1846
255. bl. Pius IX. 1846 – 1878 Prvý vatikánsky koncil, zánik Pápežského štátu.
256. Lev XIII. 1878 – 1903 Encyklika Rerum novarum.
257. sv. Pius X. 1903 – 1914
258. Benedikt XV. 1914 – 1922
259. Pius XI. 1922 – 1939 Uzavretie lateránskych dohôd, vznik štátu Vatikán a Rádia Vatikán.
260. ct. Pius XII. 1939 – 1958
261. sv. Ján XXIII. 1958 – 1963

Začal sa Druhý vatikánsky koncil.
262. sv. Pavol VI. 1963 – 1978

263. bl. Ján Pavol I. 1978

Prvý pápež s dvomi menami. Posledný pápež, ktorý používal sedia gestatoria (nosidlá).
264. sv. Ján Pavol II. 1978 – 2005

Prvý slovanský a poľský pápež.
265. Benedikt XVI. 2005 – 2013

Photograph of Pope Benedict XVI

Posledný pápež, ktorý abdikoval.
266. František 2013  – súčasnosť

Photograph of Pope Francis

Prvý pápež z amerického svetadiela a južnej pologule. Prvý jezuita na pápežskom stolci.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť