Zoznam predsedov Ústavného súdu SR

zoznamový článok projektov Wikimedia

Ústavný súd bol ako prvý v dejinách zakotvený v roku 1920 v ústavách Česko-Slovenska a Rakúska. Jeho zriadenie bolo ovplyvnené právnou teóriou Hansa Kelsena a jeho žiakov.

Česko-Slovensko (1918 – 1938)Upraviť

Ústavný súd Československa vznikol roku 1921 na základe zákona č. 162/1920 Zb. z. a n. Funkčné obdobie bolo 10 rokov. Súd pozostával zo 7 sudcov. Po uplynutí prvého funkčného obdobia ostal ÚS 7 rokov neobsadený.

# Portrét Meno predsedu V úrade od V úrade do Názov súdu Miesto súdu Počet rokov v úrade
1   Karol Baxa 1921 1931 Ústavný súd Československa Brno 10
2 Jaroslav Krejči 1938 1939 Ústavný súd Československa Brno 1

Protektorát Čechy a Morava a prvá Slovenská republika (1939 – 1945)Upraviť

V čase slovenského štátu na našom právnom území neexistoval inštitút Ústavného súdu. Súviselo to s politickým režimom totalitného štátu, ktorý neuznáva kontrolu moci. V Čechách a na Morave rovnako tak neexistoval ÚS.

Tretia Československá republika a Republika Československá "ľudovo-demokratická"Upraviť

Po vojne sa neuvažovalo nad vzniknutím Ústavného súdu. Dala tomu za pravdu aj Ústava 9. mája z roku 1948, ktorá ústavný súd nezriadila. Argumentovali to tým, že vznik takéhoto súdu by len zbytočne zbyrokratizoval chod republiky a zdôrazňovala sa pozícia Národného zhromaždenia.

Československá socialistická republika (1960 – 1990)Upraviť

V Ústave ČSSR sa rovnako nespomína zriadenie Ústavného súdu. Znovu bol inštitút ústavného súdu federácie a zároveň i ústavných súdov oboch republík formálne zavedený s účinnosťou od 1. januára 1969 Ústavným zákonom o československej federácii. Ale toto ustanovenie nebolo nikdy naplnené, ale ani vypustené. Ústavný súd mal byť volený Federálnym zhromaždením.

Česká a Slovenská Federatívna Republika (1990 – 1992)Upraviť

# Portrét Meno predsedu V úrade od V úrade do Názov súdu Miesto súdu Počet rokov v úrade
3 JUDr. Ernest Valko PhD. 1. január 1992 31. december 1992 Ústavný súd ČSFR Brno 1

Slovenská republika (1993 – do súčasnosti)Upraviť

# Portrét Meno predsedu V úrade od V úrade do Názov súdu Miesto súdu Počet rokov v úrade
4   prof. JUDr. Milan Čič DrSc., Dr.h.c. 21. január 1993 21. január 2000 Ústavný súd Slovenskej republiky Košice 7
5 JUDr. Ján Mazák PhD. 22. január 2000 30. september 2006 6
6 JUDr. Ivetta Macejková 16. február 2007 16. február 2019 12
7 JUDr. Ivan Fiačan PhD. 17. apríl 2019 do súčasnosti