Zoznam predsedov vlád Česko-Slovenska

zoznamový článok projektov Wikimedia

Prvá republika upraviť

Druhá republika upraviť

Druhá republika existovala od 30. septembra 1938 ako následok Mníchovskej dohody

Česko-Slovenská vláda v emigrácii upraviť

Vznikla ako výkonný orgán Dočasného štátneho zriadenia, čo bolo oficiálne pomenovanie londýnskej exilovej vlády

Povojnové Česko-Slovensko upraviť

Od zasadnutia vlády 5. apríla na oslobodenom území v Košiciach (pozri tiež Košický vládny program)

Komunistické Česko-Slovensko upraviť

Za začiatok komunizmu v Česko-Slovensku sa považuje 25. február 1948, keď prezident Beneš prijal demisiu nekomunistických ministrov Gottwaldovej vlády (niekedy označované ako Víťazstvo pracujúceho ľudu)

Česko-Slovensko po páde komunistického režimu upraviť

Pozri aj upraviť