Zoznam prezidentov Česko-Slovenska

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento článok obsahuje zoznam prezidentov Československa:

Štandarda prezidenta Československej republiky 1918-1960
Portrét Meno prezidenta Obdobie úradovania Poznámka
Prvá česko-slovenská republika
Tomáš Garrigue Masaryk 14. november 1918 – 14. december 1935  
Milan Hodža 14. – 18. december 1935 úradujúci
Edvard Beneš 18. december 1935 – 1. október 1938  
Druhá česko-slovenská republika
Edvard Beneš 1. október 1938 – 5. október 1938 (2. apríl 1945  – podľa medzinárodného práva)  
Jan Syrový 5. október – 30. november 1938 úradujúci
Emil Hácha 30. november 1938 – 15. marec 1939  
Edvard Beneš (1. október 1938  – podľa medzinárodného práva) 21. júl 1940 – 2. apríl 1945 v exile
Tretia česko-slovenská republika
Edvard Beneš 4. apríl 1945 – 7. jún 1948  
Česko-slovenská republika
Klement Gottwald 14. jún 1948 – 14. marec 1953  
Antonín Zápotocký 21. marec 1953 – 13. november 1957  
Viliam Široký 13. – 19. november 1957 úradujúci
Antonín Novotný 19. november 1957 – 11. júl 1960  
Československá socialistická republika
Antonín Novotný 11. júl 1960 – 22. marec 1968  
Jozef Lenárt 22. – 30. marec 1968 úradujúci
Ludvík Svoboda 30. marec 1968 – 28. máj 1975  
Gustáv Husák 29. máj 1975 – 10. december 1989  
Marián Čalfa 10 – 29. december 1989 úradujúci
Václav Havel 29. december 1989 – 29. marec 1990  
Česká a Slovenská Federatívna Republika
Václav Havel 29. marec 1990 – 20. júl 1992  
Jan Stráský 20. júl – 31. december 1992 úradujúci

Časová os upraviť

Václav HavelGustáv HusákLudvík SvobodaAntonín NovotnýAntonín ZápotockýKlement GottwaldEdvard BenešEmil HáchaEdvard BenešTomáš Garrigue Masaryk

Pozri aj upraviť