Zoznam rímskych cisárov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam rímskych cisárov (pozri aj Rímske cisárstvo) spolu s dátumami, kedy vládli Rímskej ríši.

Vysvetlivky

upraviť
  • šikmé písmo: Osoba, ktorá si nárokovala trón, a ktorú nemožno považovať za vládcu, alebo ktorá vládla len nad časťou ríše
  • tučné a šikmé písmo : prezývka, pod ktorou je osoba bežne známa

O jednotnej Rímskej ríši spravidla hovoríme do roku 395. Odvtedy (umelo) rozlišujeme Západorímsku ríšu, za ktorej koniec spravidla považujeme rok 476, a Východorímsku ríšu (nazývanú – najmä pre neskoršie obdobia – aj Byzantská ríša), ktorá zanikla roku 1453. V tomto zozname sa však uvádzajú vládcovia vo východnej časti ríše (čiže predchodcovi Východorímskej / Byzantskej ríše) už od roku 364.

Ďalšími útvarmi boli v 3. stor. krátkodobé Galské cisárstvo a Britské cisárstvo.

Napriek populárnym názorom nebol Iulius Cézar nikdy cisárom (princeps), hoci ho v roku 45 pred Kr. vymenovali (nie ako prvého Rimana) za doživotného rímskeho diktátora a historici ho za cisára považovali. Na druhej strane však sa meno Caesar stalo priezviskom prvej dynastie a efektívne sa s ním narábalo ako s titulom, čo bola prax, v ktorej sa pokračovalo počas celého cisárstva. Podobne aj Suetonius napísal Dvanástich Cézarov (vrátane Flaviánovcov), takže istá kontinuita sa očividne pociťovala.

Julsko-klaudijská dynastia (27 pred Kr. – 68 po Kr.)

upraviť
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
16. január 27 pred Kr. 19. august 14 po Kr. Augustus GAIUS OCTAVIANUS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIUS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIUS AUGUSTUS 12 pred Kr.: Pontifex Maximus
19. august 14 16. marec 37 Tiberius TIBERIVS CLAVDIVS NERO
TIBERIVS IVLIVS CAESAR
TIBERIVS CAESAR AVGVSTVS 15: Pontifex Maximus
18. marec 37 24. január 41 Caligula GAIVS IVLIVS CAESAR GERMANICVS
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS CALIGVLA
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS Prezývka Caligula, (čižmičky); 37: Pontifex Maximus, Pater Patriae;
Zavraždený atentátom
24. január 41 13. október 54 Claudius TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS
TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS NERO GERMANICVS
TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMVS 42: Pater Patriae;
Zavraždený otrávením
október 54 11. jún 68 Nero LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS NERO CLAVDIVS CAESAR DRVSVS GERMANICVS
NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
55: Pontifex Maximus; neskôr Pater Patriae;
Spáchal samovraždu
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
8. jún 68 15. január 69 Galba SERVIVS SVLPICIVS GALBA SERVIVS GALBA IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS Zavraždený Othom;
pozri: Vojenskí cisári (68 – 69)
15. január 69 16. apríl 69 Otho MARCVS SALVIVS OTHO IMPERATOR MARCVS OTHO CAESAR AVGVSTVS Spáchal samovraždu;
pozri: Vojenskí cisári (68 – 69)
2. január 69 20. december 69 Vitellius AVLVS VITELLIVS AVLVS VITELLIVS GERMANICVS IMPERATOR AVGVSTVS Spolucisár; zavraždený vo Fórume;
pozri: Vojenskí cisári (68 – 69)
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
1. júl 69 24. jún 79 Vespasianus (Vespazián) TITVS FLAVIVS VESPASIANVS IMPERATOR VESPASIANVS CAESAR AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriae
spolucisár;
pozri: Vojenskí cisári (68 – 69)
24. jún 79 13. september 81 Titus Flavius TITVS FLAVIVS VESPASIANVS
TITVS CAESAR VESPASIANVS
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriae
od augusta 69
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
14. september 81 18. september 96 Domitianus TITVS FLAVIVS DOMITIANVS
CAESAR DOMITIANVS
IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS, PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE koncom roka 83: Germanicus;
zavraždený atentátom
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
18. september 96 27. január 98 Nerva MARCVS COCCEIVS NERVA IMPERATOR NERVA CAESAR AVGVSTVS, PATER PATRIAE
28. január 98 7. august 117 Traján MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS
MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS
IMPERATOR CAESAR DIVI NERVAE FILIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS AVGVSTVS 98: Pater Patriae; 102: Dacicus; 114: Parthicus; aug/sep 114: Optimus
11. august 117 10. júl 138 Hadrián PVBLIVS AELIVS HADRIANVS
PVBLIVS AELIVS TRAIANVS HADRIANVS
IMPERATOR CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVSPONTIFEX MAXVMVS
10. júl 138 7. marec 161 Antoninus Pius TITVS AVRELIVS FVLVIVS BOINONIVS ARRIVS ANTONINVS
IMPERATOR TIRVS AELIVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS po 7. marci 161: Pius; 139: Pater Patriae
143 vyhlásený za cisára druhý raz
7. marec 161 17. marec 180 Marcus Aurelius MARCVS ANNIVS VERVS
AVRELIVS CAESAR AVGVSTI PII FILIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS Spolucisári boli Lucius Verus do marca 169; 164: Armeniacus Medicus Parthicus Maximus; 166: Pater Patriae; 172: Germanicus; 175: Sarmaticus
7. marec 161 marec 169 Lucius Verus LVCIVS CEIONIVS COMMODVS
LVCIVS AELIVS AVRELIVS COMMODVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS VERVS AVGVSTVS Spolucisári boli Marcus Aurelius164: Armeniacus; 165: Parthicus Maximus; 166: Medicus, Pater Patriae
175 175 Avidius Cassius GAIVS AVIDIVS CASSIVS Uzurpátor; vyhlásený za cisára: vládol v Egypte a Sýrii; zavraždený istým centúriom
177 31. december 192 Commodus LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS
LVCIVS AVRELIVS COMMODVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS AVGVSTVS PATER PATRIAE Spolucisári boli Marcus Aurelius do 17. marca 180;
Zavraždený: uškrtený zápasníkom
od 180 IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE Jediný cisár
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
1. január 193 28. marec 193 Pertinax PVBLIVS HELVIVS PERTINAX IMPERATOR CAESAR PVBLIVS HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS za cisára ho uznal Septimius Severus; zavraždili ho vojaci na Palatíne
28. marec 193 1. jún 193 Didius Julianus MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS Odsúdený na smrť Senátom; zavraždený na Palatíne
9. apríl 193 4. február 211 Septimius Severus LVCIVS SEPTIMVS SEVERVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS SEPTIMVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS PROCONSVL 9. júna 193: Pontifex Maximus; koncom r.193: Pater Patriae; 195: Divi Marci Pii filius Divi Commodi Frater; Pius; Arabicus, Adiabenicus; 198: Parthicus Maximus; 209/210: Britannicus Maximus
193 194/195 Pescennius Niger GAIVS PESCENNIVS NIGER Nárokoval si trón: cisár v Sýrii
193/195 197 Clodius Albinus DECIMVS CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS Nárokoval si trón: cisár v Británii
198 4. február 211 Caracalla LVCIVS SEPTIMIVS BASSIANVS
CARACALLA
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS PIVS AVGVSTVS 199: Pater Patriae; 200: Pius Felix; 209/210: Britannicus Maximus
4. február 211 8. február 217 IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PATER PATRIAE BRITANNICVS MAXIMVS PROCONSVL 213: Germanicus Maximus;
Zavraždil ho Macrinus
209 4. február 211 Geta PVBLIVS SEPTIMVS GETA Zavraždil ho Caracalla
4. február 211 december 211 IMPERATOR CAESAR PVBLIVS SEPTIMIVS GETA AVGVSTVS
11. apríl 217 jún 218 Macrinus MARCVS OPELLIVS MACRINVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS SEVERVS MACRINVS AVGVSTVS PIVS FELIX PROCONSVL ?jún 217: Pater Patriae; Pontifex Maximus;
Popravený
máj 217 jún 218 Diadumenianus MARCVS OPELLIVS DIADVMENIANVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS ANTONINVS DIADVMENIANVS CAESAR SEVERVS Popravený
jún 218 222 Heliogabalus VARIVS AVITVS BASSIANVS
MARCVS AVRELIVS ANTONINVS
ELAGABALVS
IMPERATOR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVGVSTVS PROCONSVL júl 218: Pater Patriae, Pontifex Maximus; 220: Sacerdos Amplissimus Dei Invicti Solis Elagabali
Zavraždený atentátom
13. marec 222 ?marec 235 Alexander Severus BASSIANVS ALEXIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER PIVS FELIX AVGVSTVS Pontifex Maximus
Zavraždený atentátom

Vládcovia počas Krízy tretieho storočia (235 – 268)

upraviť
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
február/marec 235 marec/apríl 238 Maximinus Thrax GAIVS IVLIVS VERVS MAXIMINVS THRAX IMPERATOR CAESAR GAIVS JVLIVS VERVS MAXIMINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zavraždený vojskom
začiatok januára/marca 238 koniec januára/apríla 238 Gordián I. MARCVS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Spáchal samovraždu
začiatok januára/marec 238 koniec januára/apríla 238 Gordián II. NARCYS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Zabitý v boji
začiatok februára 238 začiatok mája 238 Pupienus Maximus MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS Zavraždený pretoriánmi
začiatok februára 238 začiatok mája 238 Balbinus DECIMVS CAELIVS ANTONIVS BALBINVS
DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS
Zavraždený pretoriánmi
máj 238 február 244 Gordián III. MARCVS ANTONIVS GORDIANVS
MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Zavraždený
240 240 Sabinianus Sám sa vyhlásil za cisára; porazený v boji
február 244 september/október 249 Philippus Arabs (Julius Filippus) MARCVS IVLIVS PHILLIPVS IMPERATOR CAESAR MARCVS IVLIVS PHILLIPVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zabil ho v boji Décius
248 248 Pacantius TIBERIVS CLAVDIVS MARINVS PACATIANVS Sám sa vyhlásil za cisára; zavraždili ho jeho vlastní vojaci
248 248 Jotapianus MARCVS FVLVIVS RVFVS IOTAPIANVS Nárokoval si trón
248 248 Silbannacus Uzurpátor
249 jún 251 Décius GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zabitý v boji
249 252 Priscus GAIVS JVLIVS PRISCVS Sám sa vyhlásil za cisára vo východných provinciách
250 250 Licinianus IVLIVS VALENS LICINIANVS Nárokoval si trón
začiatok 251 1. júl 251 Herennius Etruscus QVINTVS HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS Zabitý v boji
251 251 Hostilianus HOSTILIANVS HOSTILIANVS
jún 251 august 253 Gallus GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zavraždili ho jeho vlastní vojaci
júl 251 august 253 Volusianus GAIVS VIBIVS VOLVSIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS AFINIVS GALLVS VELDVMNIANVS VOLVSIANVS AVGVSTVS Syn a spoluvládca Treboniana Galla. Zavraždili ho jeho vlastní vojaci
august 253 október 253 Aemilian MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zavraždili ho jeho vlastní vojaci
253 jún 260 Valerianus PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Valeriánska dynastia; spolucisár bol Gallienus; zajatý Peržanmi: zomrel v zajatí
253 september 268 Gallienus PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Valeriánska dynastia; spolucisár bol Valerianus 253260; zavraždený
258 alebo jún 260 Ingenuus Sám sa vyhlásil za cisára
260 Regalianus Vyhlásený za cisára
260 261 Macrianus Major FVLVIVS MACRIANVS Vyhlásený za cisára; porazený a zabitý v boji
260 261 Macrianus Minor TITVS FVLVIVS IVNIVS MACRIANVS Vyhlásený za cisára; porazený a zabitý v boji
260 261 Quietus TITVS FVLVIVS IVNIVS QVIETVS Nárokoval si trón
261 261 alebo 262 Mussius Aemilianus LVCIVS MVSSIVS AEMILIANVS Vyhlásený za cisára
268 268 Aureolus Sám sa vyhlásil za cisára; vzdal sa Claudiovi II Gothicovi
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
268 august 270 Claudius II Gothicus MARCVS AVRELIVS VALERIVS CLAVDIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zomrel na mor
august 270 september 270 Quintillus MARCVS AVRELIVS QVINTILLVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS INVICTVS PIVS FELIX AVGVSTVS Spolucisár bol Aurelianus; spáchal samovraždu
august 270 275 Aurelianus LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Spolucisár bol Quintillus; zavraždila pretoriánska stráž
271 271 Septimius Vyhlásený za cisára v Dalmácii; zavraždili ho vlastní vojaci
november/december 275 júl 276 Tacitus MARCVS CLAVDIVS TACITVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS PIVS FELIX AVGVSTVS Zavraždený
júl 276 september 276 Florianus MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Zavraždený
júl 276 koniec septembra 282 Probus MARCVS AVRELIVS EQVITIVS PROBVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Zavraždili ho vlastní vojaci
280 280 Saturninus IVLIVS SATVRNINVS Nárokoval si trón: presadili ho jeho vojaci; sám sa vyhlásil za cisára; zavrždili ho vlastní vojaci
280 280 Proculus Nárokoval si trón: nastúpil na žiadosť ľudí kolónie Lugdunum (dnes: Lyon); killed by Probus
280 280 Bonosus GALLVS QVINTVS BONOSVS Sám sa vyhlásil za cisára; porazil ho Probus a potom spáchal samovraždu
september 282 júl/august 283 Carus MARCVS AVRELIVS NVMERIVS CARVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Carinovská dynastia; príčina smrti je neistá – choroba, úraz bleskom, zranenie v bitke proti Hunom, vražda pretoriánskou strážou alebo podobne|-
jar 283 leto 285 Carinus MARCVS AVRELIVS CARINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Carinovská dynastia; spolucisár bol Numerianus; zavraždený
júl/august 283 november 284 Numerianus MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Carinovská dynastia ; spolucisár bol Carinus

Tetrarchia (284 – 395)

upraviť

Pozri aj: Zoznam vládcov Byzantskej ríše

Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
20. november 284 1. máj 305 Dioklecián DIOCLES
(celé meno neznáme)
GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS IOVIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL Spolucisári boli Maximianus; 285: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 286: Iovius; 287: Germanicus Maximus; 295: Persicus Maximus; 297: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 298: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus
Abdikoval
1. apríl 286 1. máj 305 Maximianus MAXIMIANVS
(celé meno neznáme)
MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS spolucisári boli Dioklecián; 286: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 287: Iovius; 288: Germanicus Maximus; 294: Persicus Maximus; 298: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 299: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus;
Forced to abdicate
1. máj 305 25. júl 306 Constantius Chlorus FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS
CHLORVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
1. máj 305 máj 311 Galerius CAIVS GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS spolucisár bol Severus II
august 306 16. september 307 Severus II. FLAVIVS VALERIVS SEVERVS IMPERATOR SEVERVS PIVS FELIX AVGVSTVS spolucisár bol Galerius
28. október 306 28. október 312 Maxentius MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Utopený na príkaz Konštantína I.Veľkého
307 308 Maximianus MAXIMIANVS
(celé meno neznáme)

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS HERCVLIVS GERMANICVS MAXIMVS SARMATICVS MAXIMVS IOVIVS GERMANICVS MAXIMVS PERSICVS MAXIMVS BRITANNICVS MAXIMVS CARPICVS MAXIMVS ARMENICVS MAXIMVS MEDICVS MAXIMVS ADIABENICVS MAXIMVS Abdikoval
de jure: 307
de facto: 312
22. máj 337 Konštantín I. Veľký GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CONSTANTINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL 307: Germanicus Maximus; 312: Maximus; 323: Sarmaticus Maximus; 324: Victor nahradzujúci Invictus; 328: Gothicus Maximus; 336:Dacicus Maximus
308 308 Domitius Alexander LVCIVS DOMITIVS ALEXANDER Sám sa vyhlásil za cisára
11. november 308 19. december 324 Licinius VALERIVS LICINIANVS LICINIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Spolucisár; abdikoval; (poravený začiatkom roka 325)
1. máj 310 júl/august 313 Maximinus Daia DAIA
MAXIMINVS GAIVS GALERIVS VALERIVS
IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS PIVS FELIX AVGVSTVS Spolucisár; spáchal samovraždu
337 340 Konštantín II. FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS Spolucisár; zabitý v boji
337 361 Konstantius II. FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS Spolucisár
337 350 Konstans I. FLAVIVS IVLIVS CONSTANS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANS AVGVSTVS Spolucisár; zabil ho Magnentius
január 350 11. august 353 Magnentius FLAVIVS MAGNVS MAGNENTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS MAGNVS MAGENTIVS AVGVSTVS Spoluvládca; spáchal samovraždu
cca.350 Vetriano Sám sa vyhlásil za cisára
cca.350 Nepotianus Sám sa vyhlásil za cisára
november 361 jún 363 Julianus Apostata FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS Zabitý v boji
363 17. február 364 Iovianus FLAVIVS IOVIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS Zomrel náhodou
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
26. február 364 17. november 375 Valentinianus I. FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS
24. august 367 383 Gratianus FLAVIVS GRATIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS GRATIANVS AVGVSTVS Zavraždený atentátom
375 385 Valentinianus II. FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS Zosadený; zomrel za podozrivých okolností
383 388 Magnus Maximus MAGNVS MAXIMVS Rival na západe; zosadený a popravený
cca.386 388 Flavius Victor FLAVIVS VICTOR osud neistý
392 394 Eugenius FLAVIVS EVGENIVS Uzurpátor na západe; zabitý v boji
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
388 17. január 395 Theodosius I. Veľký FLAVIVS THEODOSIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS] Spolucisár; cisár na východe od roku 379
23. január 393 395 Flavius Augustus Honorius FLAVIVS HONORIVS potom cisár na západe (dnes tzv. „Západorímskej ríše“)
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
395 15. august 423 Flavius Augustus Honorius FLAVIVS AVGVSTVS HONORIVS Spolucisár bol Konstantius III. (421)
409 410 Priscus Attalus Nárokoval si trón
414 415 Priscus Attalus Nárokoval si trón
409 411 Konštantín III. Nárokoval si trón
411 412 Jovinus Nárokoval si trón
421 421 Konstantius III. Spolucisár bol Honorius
423 425 Johannes (Joannes) IOANNES Nárokoval si trón
425 16. marec 455 Valentinianus III. FLAVIVS PLACIDVS VALENTINIANVS
17. marec 455 31. máj 455 Petronius Maximus FLAVIVS PETRONIVS MAXIMVS
jún 455 17. október 456 Avitus MARCVS MAECILIVS FLAVIVS EPARCHIVS AVITVS
457 2. august 461 Majorianus IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS Abdikoval
461 465 Libius Severus LIBIVS SEVERVS
12. apríl 467 11. júl 472 Anthemius PROCOPIVS ANTHEMIVS Popravený
júl 472 2. november 472 Olybrius ANCIVS OLYBRIVS
5. marec 473 jún 474 Glycerius Abdikoval
jún 474 august 475 Julius Nepos Cisár na západe do roku 475, Cisár v Dalmácii od roka 477 až do mája 480; utiekol; zavraždený
31. október 475 august 476 Romulus Augustus
Romulus Augustulus
ROMVLVS AVGVSTVS Zosadený Odoakarom; osud neznámy

Pokračovanie: Zoznam vládcov Talianska

Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
26. február 364 17. november 375 Valentinián I. FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS Valentiniánska dynastia; spolucisár bol Valens 364378
28. marec 364 9. august 378 Valens FLAVIVS IVLIVS VALENS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS VALENS AVGVSTVS Valentiniánska dynastia; zabitý v boji
september 365 27. máj 366 Procopius PROCOPIVS Uzurpátor; popravil ho Valens
24. august 367 383 Gratianus FLAVIVS GRATIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS GRATIANVS Spolucisár bol Valentinianus II. (375392); zavraždený atentátom
19. január 379 17. január 395 Theodosius I. Veľký FLAVIVS THEODOSIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS Theodosiovská dynastia; spolucisár na západe od roku 388
383 január 395 Arkadius FLAVIVS ARCADIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ARCADIVS AVGVSTVS Theodosiovská dynastia; v januári 395 sa stal prvým cisárom dnes tzv. Byzantskej ríše

Pokračovanie a iné detaily: Zoznam vládcov Byzantskej ríše

Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
260 268 Postumus MARCVS CASSIANIVS LATINIVS POSTVMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CASSIANVS LATINIVS POSTVMVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
269 269 Laelianus VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS
269 269 Marius MARCVS AVRELIVS MARIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS MARIVS PIVS FELIX AVGVSTVS
269 271 Victorinus MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
270 271 Domitianus Vyhlásený za cisára Impéria Galliarum
271 274 Tetricus CAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS IMPERATOR CAESAR GAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
Vláda Zaužívané meno Osobné meno a titul
pri narodení/
tesne pred nastúpením do funkcie
Cisárske meno (meno imperátora) Poznámky
Začiatok Koniec
286 293 Carausius MARCVS AVRELIVS MAVSAEVS
293 297 Allectus neznáme neznáme

Pozri aj

upraviť