Zoznam stredných škôl v Košiciach

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Košice.

Gymnáziá
Stredné priemyselné školy
Stredné zdravotnícke školy
Stredné odborné školy
Iné