Zoznam vládcov starovekého Egypta

zoznamový článok na Wikipédii

Toto je zoznam staroegyptských vládcov, ktorý zahŕňa domácich kráľov, spravidla faraónov, a cudzích panovníkov, ktorí v určitom historickom období ovládali celý štát alebo určitú jeho časť. Rímski a byzantskí panovníci nie sú jeho súčasťou. Zoznam nie je uzatvorený. Problematika tvarov mien je tiež vecou vývoja ako aj miestnej konvencie, v tomto zozname sú mená v podobe, ako ich pozná domáca česko-slovenská egyptologická škola.[1]

Zlatá pohrebná maska faraóna Tutanchamona (18. dynastia)
O podrobnejšom datovaní a ďalších chronologických informáciiach pozri konvenčná chronológia starovekého Egypta.

V prvom stĺpci (R) sa nachádza schematické radenie panovníkov do príslušných období. Pri časti mien sa v tomto stĺpci nachádza symbol ■, ktorý značí, že poznáme aspoň približné relatívne chronologické zaradenie panovníka (obyčajne z určitého dobového kráľovského zoznamu). Bez tohoto znaku je panovník nezaradený, jeho miesto v dynastickej postupnosti je veľmi neisté alebo úplne neznáme a vieme o jeho časovom umiestnení len to, že patrí do príslušného obdobia. V druhom stĺpci (zaužívané meno) sa nachádza dnešný konvenčný tvar mena panovníka, ktorý nemusí úplne korešpondovať so súčasnou transkripciou staroegyptčiny. V zátvorke je alternatívny, menej častý tvar. V treťom stĺpci (#) je príslušná dynastia (obdobie), a ak je známe aj fixné miesto panovníka v dynastickej postupnosti s poradovým číslom (príklady: „09/10“ – 9. alebo 10. dynastia; „18:05“ – 18. dynastia, 5. panovník; „2po“ – Druhé prechodné obdobie). V ďalšom stĺpci (datovanie) je len informatívne uvedené približné obdobie panovania, v tomto prípade podľa Jürgena von Beckerath. Všetky roky sú z letopočtu pred Kristom, od roku 664 pred Kr. je datovanie na rok presné. Ostatné tri stĺpce uvádzajú prvé tri mená z tutulatúry panovníka (trónne meno (lat. praenomen), vlastné meno (lat. nomen) a Horovo meno).

Poznámky:

  • Niektoré chronológie uvádzajú na začiatku historických dejín Egypta (preddynastické obdobie a obdobie 0. dynastie) niekoľko ďalších kráľov, ktorých existencia a poradie je v súčasnosti sporná. Tieto postavy vyplynuli z interpretácií nových nálezov z 90-tych rokov 20. storočia.
  • Označovanie časového poradia pri rovnakých panovníckych menách (rímske číslo) nie je v niektorých prípadoch ustálené. Takéto čísla sa uvádzajú v zátvorkách a panovníci sa rozlišujú pomocou tronného alebo Horovho mena, ktoré sa v tomto prípade pridáva.

Historické obdobia upraviť

Dejiny sú tradične členené podľa klasického delenia, ktoré vychádza z Manetónovych tridsiatich staroegyptských dynastií; datovanie je podľa práce Jürgena von Beckerath.[2] Schematické farby období sú volené podľa konvencie Wikipédie:

Farba Datovanie Obdobie
plum 4300/4200–3032/2982 Preddynastické obdobie
skyblue 3032/2982–2707/2657 Ranodynastické obdobie
sandybrown 2707/2657–2170/2120 Stará ríša
crimson 2170/2120–2025/2020 Prvé prechodné obdobie
gold 2025/2020–1794/1793 Stredná ríša
red 1794/1793–1550 Druhé prechodné obdobie
palegoldenrod 1550–1070/69 Nová ríša
lightcoral 1070/69–664 Tretie prechodné obdobie
palegreen 664–332 Neskoré obdobie
aquamarine od 332 Grécko-rímske obdobie, vrátane Ptolemaiovského obdobia

Zoznam upraviť

R Zaužívané meno # Datovanie Trónne meno Vlastné meno Hor
  {a__} …a {a.--.xx}     …a  
  {pu} …pu {a.--.xx}     …pu  
  {Ces} Ceš {a.--.xx}     Ceš  
  {Chaju} Chaju {a.--.xx}     Chaju  
  {Mech} Mech {a.--.xx}     Mech  
  {Neheb} Neheb {a.--.xx}     Neheb  
  {Seka} Seka {a.--.xx}     Seka  
  {Tiu} Tiu {a.--.xx}     Tiu  
  {Vadzin} Vadžin {a.--.xx}     Vadžin  
  {???} ??? {a.00.xx} 00       ???
  {Dvojitý Hor} Dvojitý Hor {a.00.xx} 00       Nebuj(?)
  {A } A(?) {a.00.xx} 00       A(?)
  {De} De {a.00.xx} 00     De  
  {Hat} Hat („Lev“) {a.00.xx} 00       Hat
  {Hedzu} Hedžu {a.00.xx} 00       Hedžu
  {Irej} Irej {a.00.xx} 00       Iri
  {Ka} Ka/Sechen {a.00.xx} 00       Ka/Sechen
  {Ni} Ni {a.00.xx} 00       Ni
  {Nineit} Nineit {a.00.xx} 00       Nineit
  {Pe} Pe {a.00.xx} 00       Pe
  {Penabu} Penabu („Slon“) {a.00.xx} 00       Penabu
  {Selk 01} Selk(?) I. („Škorpión I.“) {a.00.xx} 00       Selk(?)
  {Sema} Sema {a.00.xx} 00     Sema  
  {Sendet} Šendet („Krokodíl“) {a.00.xx} 00       Šendet
{Selk 02} Selk(?) II. („Škorpión II.“) {a.00.xy} 00       Selk(?)
{Selk 02} Narmer („Sumec“) {a.00.xz} 00     (Meni)? Nar; Narmer; Narmercaj
{Meni} Meni  /  Aha {b.01.01} 01 3030/2982–3000/2950   Meni? Aha
{Teti 01} Teti I. {b.01.02} 01 3000/2950–2999/2949   Teti (Aha)?
{Dzer} Džer {b.01.03} 01 2999/2949–2952/2902   Iteti Džer
{Vadzi} Vadži (Džet) {b.01.04} 01 2952/2902–2939/2889   Ita Džet; Vadž(i)
{Den} Den {b.01.05} 01 2939/2889–2892/2842   Chasti; Semtej Den
{Adzib} Adžib {b.01.06} 01 2892/2842–2886/2836 Merbiape Merbiape; Merbiape; Merbiapen Andžib
{Semerchet} Semerchet {b.01.07} 01 2886/2836–2878/2828   Irinecer; Semsu/Semsem Semerchet
{Kaa} Kaa {b.01.08} 01 2878/2828–2853/2803   Kebh; Kebhu Kaa
  {Merneit} Merneit {b.01.xx} 01     Merneit  
  {Seneferka} Seneferka {b.01.xx} 01/02       Seneferka; Neferseka
{Hetepsechemuej} Hetepsechemuej {b.02.01} 02 2853/2803–2825/2775 Hetep Bedžau; Baunecer Hetepsechemuej
{Raneb} Raneb (Nebre) {b.02.02} 02 2825/2775–2810/2760 Nubnefer Kakau Raneb/Nebre
{Ninecer} Ninecer {b.02.03} 02 2810/2760–2767/2717 Ninecer Baneceru; Baneceren; Ninecer Ninecer
{Vadznes} Vadžnes {b.02.04} 02 2767/2717–2760/2710   Vadžnes; Veneg  
{Chasechemuej} Chasechemuej {b.02.99} 02 2734/2684–2707/2657   Džadžaj; Bebi; Bebti; Chasechemuej‑hetepnecerujimef Chasechem; Chasechemuej; Chasechemuejnebuj‑hetepimef
  {Hudzefa 01} Hudžefa I. {b.02.xx} 02 2736/2686–2734/2684 Hudžefa Hudžefa  
  {Ba} Ba {b.02.xx} 01/02       Ba
  {Neferkare 01} Neferkare I. {b.02.xx} 02 2749/2699–2744/2694 Neferka Neferkare; (Aaka)  
  {Neferkasokar} Neferkasokar {b.02.xx} 02 2744/2694–2736/2686 Neferkasokar Neferkasokar  
  {Nebnofer} Nebnofer (Nubnefer) {b.02.xx} 02   Nebnofer    
  {Sechemib} Sechemib {b.02.xx} 02 2760/2710–2749/2699   Sechemib; Sechemib‑perenmaat; Sechemib‑perenmaat
  {Peribsen} Peribsen {b.02.xx} 02 2749/2699–2734/2684   Peribsen Peribsen
  {Senedz} Senedž {b.02.xx} 02     Sened; Senedži  
{Sanacht} Sanacht (Nebka) {c.03.01} 03 2707/2657–2690/2640   Nebka; Neferkare Sanacht
{Necerichet} Necerichet (Džoser) {c.03.02} 03 2707/2657–2690/2640 Necerichetnebu Nubhor; Džoser(sa) Necerichet
{Sechemchet} Sechemchet (Džoserti) {c.03.03} 03 2670/2620–2663/2613   Hetepren; Džoserteti; Teti(?); Džoserti Sechemchet
{Chaba} Chaba {c.03.98} 03 2663/2613–2639/2589     Chaba
{Hunej} Hunej {c.03.99} 03 2663/2613–2639/2589   Hunej; Hu; Nisuteh; Huj; Neferkare  
  {Hudzefa 02} Hudžefa II. {c.03.xx} 03   Hudžefa Hudžefa  
  {Kahedzet} Kahedžet {c.03.xx} 03 2663/2613–2639/2589     Kahedžet
  {Mesochris} Mesochris {c.03.xx} 03        
  {Sedzes} Sedžes {c.03.xx} 03     Sedžes  
  {Saru} Šaru {c.03.xx} 03/04        
{Snofru} Snofru {c.04.01} 04 2639/2589–2604/2554   Snofru Nebmaat
{Chufu} Chufu {c.04.02} 04 2604/2554–2581/2531   Chufu; Chnumchufu Medžedu
{Radzedef} Radžedef (Džedefre) {c.04.03} 04 2581/2531–2572/2522   Radžedef/Džedefre Cheper
{Rachef} Rachef (Chafre) {c.04.04} 04 2572/2522–2546/2496   Rachef/Chafre; Veserib‑rachef Veserib
{Menkaure} Menkaure {c.04.05} 04 2539/2489–2511/2461   Menkaure Kachet
{Sepseskaf} Šepseskaf {c.04.06} 04 2511/2461–2506/2456   Šepšeskaf Šepsechet
  {Bicheris} Bicheris {c.04.xx} 04 2546/2496–2539/2489      
  {Baka} Baka (Bikka) {c.04.xx} 04     Baka; Setka/Sutechka; Bikka(?)  
  {Baufre} Baufre {c.04.xx} 04     Baufre  
  {Hardžedef} Hardžedef (Džedefhor) {c.04.xx} 04     Hardžedef  
  {Tamptis} Tamptis {c.04.xz} 04 2506/2456–2504/2454      
{Veserkaf} Veserkaf {c.05.01} 05:01 2504/2454–2496/2446   Veserkaf Irimaat
{Sahure} Sahure {c.05.02} 05:02 2496/2446–2483/2433   Sahure Nebchau
{Neferirkare Kakai} Neferirkare Kakai {c.05.03} 05:03 2483/2433–2463/2413 Neferirkare Kakai Veserchau
{Raneferef} Raneferef (Neferefre) {c.05.05} 05:05 2456/2406–2445/2395 Raneferef/Neferefre; Chaneferre Isi Chaunefer
{Sepseskare} Šepseskare {c.05.04} 05:04 2463/2413–2456/2406 Šepseskare Neceruser Sechemchau
{Niuserre} Niuserre {c.05.06} 05:06 2445/2395–2414/2364 Niuserre Ini Setibtauej
{Menkauhor} Menkauhor {c.05.07} 05:07 2414/2364–2405/2355 Menkauhor Kaui; Ikauhor Menchau
{Dzedkare Isesi} Džedkare Isesi {c.05.08} 05:08 2405/2355–2367/2317 Džedkare; Džedkahor; Džed; Maatkare Isesi Džedchau
{Venis} Venis {c.05.09} 05:09 2367/2317–2347/2297 Venis Venis Vadžatauej
{Teti 02} Teti II. {c.06.01} 06:01 2347/2297–2337/2287   Teti Seheteptauej
{Veserkare} Veserkare {c.06.02} 06:02 2337/2287–2335/2285   Veserkare  
{Pepi 01} Pepi I. {c.06.03} 06:03 2335/2885–2285/2235 Merire; Nefersahor Pepi Meritauej
{Merenre 01} Merenre I. {c.06.04} 06:04 2285/2235–2279/2229 Mer(i)enre Nemtiemsaf Anchchau
{Pepi 02} Pepi II. {c.06.05} 06:05 2279/2229–2219/2169 Neferkare Pepi Necerchau
{Merenre 02} Merenre II. {c.06.06} 06:06 2219/2169–2218/2168 Mer(i)enre‑nemtiemsaf Nemtiemsaf  
{Neitokret} Neitokret (Necerkare) {c.06.07} 06:07 2218/2168–2216/2166   Necerkare/Neitokret Siptah  
{Menkare} Menkare {c.07.01} 07/08     Menkare  
{Neferkare 02} Neferkare II. {c.07.02} 07/08     Neferkare  
{Neferkare Nebi} Neferkare Nebi {c.07.03} 07/08   Neferkare‑nebi Neferkare‑nebi  
{Dzedkare Semaj} Džedkare Šemaj {c.07.04} 07/08   Džedkare‑šemaj Džedkare‑šemaj  
{Neferkare Chendu} Neferkare Chendu {c.07.05} 07/08     Neferkare‑chendu  
{Merenhor} Merenhor {c.07.06} 07/08     Merenhor  
{Neferkamin} Neferkamin {c.07.07} 07/08   Neferkamin; Seneferka Neferkamin  
{Nikare} Nikare {c.07.07} 07/08   Nikare Nikare  
{Neferkare Tereru} Neferkare Tereru {c.07.08} 07/08   Neferkare‑tereru Tereru  
{Neferkahor} Neferkahor {c.07.09} 07/08     Neferkahor  
{Neferkare Pepiseneb} Neferkare Pepiseneb {c.07.10} 07/08   Neferkare‑pepiseneb  
{Neferkamin Anu} Neferkamin Anu {c.07.11} 07/08   Nefer Neferkamin‑anu  
{Kakare Ibi} Kakare Ibi {c.07.12} 07/08   Kakare Ibi  
{Neferkaure} Neferkaure {c.07.13} 07/08   Neferkaure   Cha…
{Neferkauhor Chuiujhapi} Neferkauhor Chuiujhapi {c.07.14} 07/08   Neferkauhor Chuiujhapi; Pu(?)…hapi Neceribau
{Neferirkare Džemedžibtauej} Neferirkare Džemedžibtauej {c.07.15} 07/08     Neferirkare Demedžibtauej
  {Hotep} Hotep {c.07.xx} 07/08   …re Hotep  
  {Chuj} Chuj {c.07.xx} 07/08     Chuj  
  {Ijcenu} Ijcenu {c.07.xx} 07/08     Ijcenu  
  {Imhotep} Imhotep {c.07.xx} 07/08     Imhotep  
  {Isu} Isu {c.07.xx} 07/08     Isu  
  {Sechemkare} Sechem(?)kare  /  Anch(?)kare {c.07.xx} 07/08   Sechem(?)kare  / Anch(?)kare    
  {Vadzkare} Vadžkare {c.07.xx} 07/08   Vadžkare   Demedžibtauej
{Chetej 01} Meribre Chetej (I.) {d.09.01} 09/10 2170/2120–… Mer(i)ibre Chetej Mer(i)ibtauej
{Neferkare 03} Neferkare III. {d.09.02} 09/10   Neferkare    
{Chetej 02} Vahkare Chetej (II.) {d.09.03} 09/10   Vahkare Chetej  
{Senen} Senen… {d.09.04} 09/10     Senen…  
{Chetej 03} Neferkare Chetej (III.) {d.09.05} 09/10     Chetej‑neferkare  
{Chetej 04} Merikare Chetej (IV.) {d.09.06} 09/10   Meri[ka?](re)-chetej    
{Sedej} Šed…ej {d.09.07} 09/10     Šed…ej  
{H_} H… {d.09.08} 09/10     H…  
{Chetej 05} Nebkaure Chetej (V.) {d.09.09} 09/10   Chetej‑nebkaure‑anchdžet Chetej‑nebkaure‑anchdžet  
{Merikare} Merikare {d.09.10} 09/10 …–2025/2020 Merikare    
  {Iti} Iti {d.09.xx} 09/10     Iti  
  {Merihathor} Meri…[hathor?] {d.09.xx} 09/10     Meri…[hathor?]  
  {Chetej 06} Se…re Chetej {d.09.xx} 09/10     Se…re Chetej  
{Mentuhotep 01} Mentuhotep I. {d.11.01} 11 2119–?   Mentuhotep(aa) Tepia
{Antef 01} Antef I. {d.11.02} 11 ?–2103   Antef Sehertauej
{Antef 02} Antef II. {d.11.03} 11 2103–2054   Antef(aa) Vahanch
{Antef 03} Antef III. {d.11.04} 11 2054–2046   Antef Nachtnebtepnefer; Nebtepnefer
  {Kakare Antef} Kakare Antef {d.11.xx} 11   Kakare An(tef); Sereini Senefertauif
  {Antef 00} Antef {d.11.xx} 11     (Iripathat) Antef/Intef  
  {Ijibchentre Antef} Ijibchentre Antef {d.11.xx} 11   Ijibchentre Antef Gergtauf
  {Segersenej} Segersenej {d.11.xx} 11   Menechkare Segersenej  
{Mentuhotep 02} Mentuhotep II. {e.11.01} 11 2046–1995 Nebhepetre Mentuhotep Sanchibtauej; Necerihedžet; Šematauej
{Mentuhotep 03} Mentuhotep III. {e.11.02} 11 1995–1983 Sanchkare; Seneferkare Mentuhotep Sanchtauej
{Mentuhotep 04} Mentuhotep IV. {e.11.03} 11 1983–1976 Nebtaueire Mentuhotep Nebtauej
{Amenemhet 01} Amenemhet I. {e.12.01} 12:01 1976–1947 Sehetepibre Amenemhet Sehetepibre → Vehemmesut
{Senusret 01} Senusret I. {e.12.02} 12:02 1956–1911/10 Cheperkare Senusret Anchmesut
{Amenemhet 02} Amenemhet II. {e.12.03} 12:03 1914–1879/1876 Nebkaure Amenemhet; Ameni Hekenemmaat
{Senusret 02} Senusret II. {e.12.04} 12:04 1882–1872 Chacheperre Senusret Sešemutauej
{Senusret 03} Senusret III. {e.12.05} 12:05 1872–1853/52 Chakaure Senusret Necercheperu
{Amenemhet 03} Amenemhet III. {e.12.06} 12:06 1853–1806/05 Nimaatre Amenemhet Aabau
{Amenemhet 04} Amenemhet IV. {e.12.07} 12:07 1807/06–1798/97 Maatcherure Amenemhet Chepercheperu
{Sebeknofru} Sebeknofru (Nofrusebek) {e.12.08} 12:08 1798/97–1794/93 Sebekkare Sebeknofru/Nofrusebek Meritre
  {Dedumese 01} Dedumese I. {f.--.dedumese1} 11–15   Džedhetepre Dedumes Vadžchau
  {Dedumese 02} Dedumese II. {f.--.dedumese2} 11–15   Džedneferre Dedumes  
  {Mentuemsaf} Mentuemsaf {f.--.mentuemsaf} 11–15   Džedanchre Mentuemsaf  
  {Mentuhotep 06} Mentuhotep VI. {f.--.mentuhotep5} 11–15   Meranchre Mentuhotep  
  {Senusret 04} Senusret IV. {f.--.senusret4} 11–15   Seneferibre Senusret Vehemanch
  {hebre} …hebre {f.--._hebre} 13–15   …hebre    
  {hetepre} …hetep[re?] {f.--._hetepre} 13–15   …hetep[re?]    
  {sechemre} …sechem[re?] {f.--._sechemre} 13–15   …sechem[re?]    
  {uebenre a} …uebenre (a) {f.--._uebenrea} 13–15   …uebenre    
  {uebenre b} …uebenre (b) {f.--._uebenreb} 13–15   …uebenre    
  {Aaken} Aaken {f.--.aaken} 13–15     Aaken  
  {Abija} Abija {f.--.abija} 13–15     Abija  
  {Dedumese} Dedumese {f.--.dedumese} 13–15     Dedumese  
  {Hetepkare} Hetepkare {f.--.hetepkare} 13–15   Hetepkare    
  {Chare} Cha…re {f.--.cha_re} 13–15   Cha…re    
  {Chaenptah} Chaenptah {f.--.chaenptah} 13–15        
  {Mentuuser} Mentuuser {f.--.mentuuser} 13–15     Mentuuser  
  {Merhetepre} Merhetepre {f.--.merhetepre} 13–15   Merhetepre    
  {Meritauej} Meritauej {f.--.meritauej} 13–15       Meritauej
  {Mersechemre} Mersechemre {f.--.mersechemre} 13–15   Mersechemre    
  {Neferhotep} Neferhotep {f.--.neferhotep} 13–15     Neferhotep  
  {Pepi 03} Pepi III. {f.--.pepi3} 13–15     Pepi  
  {Sebek} Sobek {f.--.sobek} 13–15     Sobek  
  {Sebekemsaf} Sebekemsaf {f.--.sebekemsaf} 13–15     Sebekemsaf  
  {Sebekhotep 00} Sebekhotep {f.--.sebekhotep0} 13–15     Sebekhotep  
  {Sechemkare 02} Sechemkare II. {f.--.sechemkare2} 13–15   Sechemkare    
  {Sechemre} Sechemre… {f.--.sechemre_} 13–15   Sechemre…    
  {Sechemre Chutauej} Sechemre Chutauej {f.--.sechemrechutauej} 13–15   Sechemre‑chutauej    
  {Sevadzre} Sevadž…re {f.--.sevadz_re} 13–15   Sevadž…re    
  {Sarek} Šarek {f.--.sarek} 13–15     Šarek  
  {Veserre a} Veser…re (a) {f.--.veser_rea} 13–15   Veser…re    
  {Veserre b} Veser…re (b) {f.--.veser_reb} 13–15   Veser…re    
  {Veserchau} Veserchau {f.--.veserchau} 13–15        
{Sebekhotep 01} Sechemre Chutauej Sebekhotep (I.) {f.13.01} 13   Sechemre‑chutauej (Amenemhetsa) Sebekhotep Menech…
{Sonbef} Sonbef {f.13.02} 13   Sechemkare (Amenemhetsa) Sonbef Mehibtauej
{Nerikare} Nerikare {f.13.03} 13   Nerikare    
{Amenemhet 05} Amenemhet V. {f.13.04} 13   Sechemkare Amenemhet  
{Kemau} Kemau {f.13.05} 13   (Amenisa) Kemau    
{Harnedzheritef} Harnedžheritef {f.13.06} 13   Hetepibre; Sehetepibre (Kemausa) Harnedžheritef  
{Iufni} Iufni {f.13.07} 13     Iufni  
{Amenemhet 06} Amenemhet VI. {f.13.08} 13   Sanchibre (Amenejsa‑Antefsa) Amenemhet Sehertauej
{Nebnennu} Nebnennu {f.13.09} 13   Semenkare Nebnennu  
{Sehetepibre} Sehetepibre {f.13.10} 13   Sehetepibre   Susechtauej
{Sevadzkare 01} Sevadžkare I. {f.13.11} 13   Sevadžkare    
{Nedzemibre} Nedžemibre {f.13.12} 13   Nedžemibre    
{Sebekhotep 02} Chaanchre Sebekhotep (II.) {f.13.13} 13   Chaanchre Sebekhotep Sematauej
{Renseneb} Renseneb (Ranisonb) {f.13.14} 13   Renseneb/Ranisomb    
{Hor 01} Hor (I.) {f.13.15} 13   Auibre Hor Hetepibtauej
{Sechemre Chutauej} Sechemre Chutauej {f.13.16} 13   Sechemre‑chutauej   Chabau
{Dzedcheperu} Džedcheperu {f.13.17} 13   …kare   Džedcheperu
{Sebkaj} Sebkaj {f.13.18} 13     Sebkaj  
{Amenemhet 07} Amenemhet VII. {f.13.19} 13   Sedžefakare (Kaisa) Amenemhet Hariteptauej
{Vegaf} Vegaf {f.13.20} 13   Chutauejre Vegaf Sechemneteru
{Chendzer} Chendžer {f.13.21} 13   Veserkare; Veserkare‑nidžerre Chendžer Džedcheperu
{Imiremesau} Imiremešau {f.13.22} 13   Semenchkare Imiremešau  
{Antef 04} Sehetepkare Antef (IV.) {f.13.23} 13   Sehetepkare Antef  
{Sutech} Set (I.) (Set) {f.13.24} 13   Meribre …ib[re?]‑sutech/set  
{Sebekhotep 03} Sechemre Sevadžtauej Sebekhotep (III.) {f.13.25} 13   Sechemre‑sevadžtauej Sebekhotep Chautauej
{Neferhotep 01} Neferhotep I. {f.13.26} 13   Chasechemre Neferhotep Geregtauej
{Sahathor} Sahathor {f.13.27} 13   Sahathor(re) Menuadžre  
{Sebekhotep 04} Chaneferre Sebekhotep (IV.) {f.13.28} 13   Chaneferre Sebekhotep Anchibtauej
{Sebekhotep 05} Chahetepre Sebekhotep (V.) {f.13.29} 13   Chahetepre Sebekhotep  
{Sebekhotep 06} Merhetepre Sebekhotep (VI.) {f.13.30} 13   Merhetepre Sebekhotep  
{Ibija} Ibija (Jaib) {f.13.31} 13   Vahibre Ibija  
{Aj 01} Aj I. {f.13.32} 13   Merneferre Aj  
{Ini 01} Ini I. {f.13.33} 13   Merhetepre Ini  
{Sevadztu} Sevadžtu {f.13.34} 13   Sanchenre‑sevadžtu Sanchenre‑sevadžtu  
{Ined} Ined {f.13.35} 13   Mersechemre Mersechemre‑ined  
{Sevadzkare Hori} Sevadžkare Hori {f.13.36} 13   Sevadžkare …hori  
{Sebekhotep 07} Merkaure Sebekhotep (VII.) {f.13.37} 13   Merkaure Sebekhotep  
{…} {f.13.38} 13        
{Merre} Mer…re {f.13.39} 13   Mer…re    
{Mercheperre} Mercheperre {f.13.40} 13   Mercheperre    
{Merkare} Merkare {f.13.41} 13   Merkare    
{…} {f.13.42} 13        
{Mentuhotep 05} Mentuhotep V. {f.13.43} 13   Sevadžare Mentuhotep  
{mosre} …mosre {f.13.44} 13   …mos[re]    
{Ibi 02} Ibi II. {f.13.45} 13   …maatre Ibi  
{hor_} …hor {f.13.46} 13   …uebenre …hor  
{Sekare} Se…kare {f.13.47} 13   Se…kare    
{Sanchptahi} Sanchptahi {f.13.48} 13   Sehekenre Sanchptahi  
{re a} …re (a) {f.13.49} 13   …re    
{Seenre} Se…enre {f.13.50} 13   Se…enre    
  {Chuiker} Chuiker {f.13.chuiker} 13     Chuiker Meruti
  {Ini 03} Meršepsesre Ini (III.) {f.13.ini3} 13   Meršepsesre Ini  
  {Neferhotep 02} Neferhotep II. {f.13.neferhotep2} 13   Mersechemre Neferhotep  
  {Pancenej} Pancenej {f.13.pancenej} 13   Sechemre‑chutauej P(a)ncenej  
  {Sechaenre} Sechaenre {f.13.sechaenre} 13   Sechaenre    
  {Senaaib} Senaaib {f.13.senaaib} 13   Menchaure Senaaib Sevadžtauej
  {Senebmiu} Senebmiu {f.13.senebmiu} 13   Sevahenre Senebmiu  
  {Vepuauetemsaf} Vepuauetemsaf {f.13.vepuauetemsaf} 13   Sechemre‑neferchau Vepauetemsaf  
{Jakbim} Jakbim {f.14.01} 14   Sechaenre Jakbim  
{Jaammu} Jaammu {f.14.02} 14   Nubuserre Jaammu  
{Kareh} Kareh {f.14.03} 14   Chauserre Kareh  
{Ammu} Ammu {f.14.04} 14   Aahetepre Ammu  
{Nehsi} Nehsi {f.14.05} 14   Aasehre Nehsi  
{Chacherure} Chacherure {f.14.06} 14   Chacherure; Chati(t)re    
{Nebfaure} Nebfaure {f.14.07} 14   Nebfaure    
{Sehebre} Sehebre {f.14.08} 14   Sehebre    
{Merdzefare} Merdžefare {f.14.09} 14   Merdžefare    
{Sevadzkare 03} Sevadžkare III. {f.14.10} 14   Sevadžkare    
{Nebdzefare} Nebdžefare {f.14.11} 14   Nebdžefare    
{Vebenre} Vebenre {f.14.12} 14   Vebenre    
{dzefare} …džefare {f.14.14} 14   …džedfare    
{uebenre c} …uebenre (c) {f.14.15} 14   …uebenre    
{Auibre 02} Auibre (II.) {f.14.16} 14   Auibre    
{Heribre} Heribre {f.14.17} 14   Heribre    
{Nebsenre} Nebsenre {f.14.18} 14   Nebsenre    
{…} {f.14.19} 14        
{re b} …re (b) {f.14.20} 14   …re    
{Secheperenre} Secheperenre {f.14.21} 14   Secheperenre    
{Dzedcherure} Džedcherure {f.14.22} 14   Džedcherure    
{Sanchibre} Sanchibre {f.14.23} 14   Sanchibre    
{Nefertumre} Nefertum…re {f.14.24} 14   Nefertum…re    
{Sechemre} Sechem…re {f.14.25} 14   Sechem…re    
{Kakemetre} Kakemetre (Kakemure) {f.14.26} 14   Kakemetre/Kakemure    
{Neferibre} Neferibre {f.14.27} 14   Neferibre    
{Ire} I…re {f.14.28} 14   I…re    
{Chakare} Chakare {f.14.29} 14   Chakare    
{Akare} Akare {f.14.30} 14   Akare    
{Semenenre Hapu} Semenenre Hapu {f.14.31} 14   Semenenre Hapu…  
{Džedkare Anati} Džedkare Anati {f.14.32} 14   Džedkare (Hor) Anati  
{Bebnum} Bebnum {f.14.33} 14   …kare Bebnum  
{re c} …re (c) {f.14.35} 14   …re    
{re d} …[re] (a) {f.14.37} 14   …[re]    
{re e} …[re] (b) {f.14.38} 14   …[re]    
{Seneferre} Senefer…re {f.14.39} 14   Senefer…re    
{Menre} Men…re {f.14.40} 14   Men…re    
{Dzedre} Džed…re {f.14.41} 14   Džed…re    
{Inek} Inek(?) {f.14.43} 14   Inek(?)    
{I_} I… {f.14.44} 14   I…    
{Ip} Ip… {f.14.45} 14   Ip…    
  {Chamure} Chamure {f.14.xx} 14   Chamure    
  {Jakoreb} Jakoreb {f.14.xx} 14/15     Jakoreb  
  {Nuja} Nuja {f.14.xx} 14     Nuja  
  {Seneh} Šeneh {f.14.xx} 14     Šeneh  
  {Sensek} Šenšek {f.14.xx} 14     Šenšek  
  {Vadzed} Vadžed {f.14.xx} 14   Vadžed    
{Semken} Semken {f.15.01} 15 (1648/1645–1633/1630)   (Hekachasut) Semken  
{Aperanati} Aperanati {f.15.02} 15 (1633/1630–1619/1616)   (Hekachasut) Aper‑anati  
{Sakirher} Sakirher {f.15.03} 15 (1619/1616–1610/1607)   (Hekachasut) Sakirher  
{Chaian} Chaian {f.15.97} 15 1610/1607–1590/1587 Seuserenre (Hekachasut) Chaian; Chaian Inekidbu; Inektauej
{Apopi} Apopi {f.15.98} 15 1590/1587–1549/1546 Aakenenre; Aauserre; Nebchepešre Apopi Seheteptauej
{Chamudi} Chamudi {f.15.99} 15 1549/1546–1539/1536 Hetepibre (Hekachasut) Chamudi  
  {Jakobher} Jakobher {f.15.xx} 15   Meruserre Jakobher  
  {Sesi} Šeši {f.14.xx} 14/15   Maaibre Šeši  
{Dzehuti} Džehuti {f.16.01} 16   Sechemre‑sementauej Džehuti Icemnechet/Iciemnechtu
{Sebekhotep 08} Sechemre Seusertauej Sebekhotep (VIII.) {f.16.02} 16   Sechemre‑seusertauej Sebekhotep  
{Neferhotep 03} Neferhotep III. {f.16.03} 16   Sechemre‑sanchtauej Neferhotep; Ijcherneferet Vadžchau
{Mentuhotepi} Mentuhotepi (Mentuhotep VII.) {f.16.04} 16   Sanchenre Mentuhotepi  
{Nebirirau 01} Nebirirau I. {f.16.05} 16   Sevadženre Nebirirau Sevadžtauej
{Nebirirau 02} Nebirirau II. {f.16.06} 16   Neferkare Nebirirau  
{Semenre} Semenre {f.16.07} 16   Semen(en)re    
{Bebianch} Bebianch {f.16.08} 16   Seuserenre Bebianch  
{Sechemre Seduaset} Sechemre Šeduaset {f.16.09} 16   Sechemre‑šeduaset    
{Rahotep} Rahotep (Hetepre) {f.17.01} 17 ~1640–… Sechemre‑vahchau Rahotep/Hetepre Vahanch
{Sebekemsaf 01} Sechemre Vadžchau Sebekemsaf (I.) {f.17.02} 17   Sechemre‑vadžchau Sebekemsaf Hetepneceru
{Antef 06} Sechemre Vepmaat Antef (VI.) {f.17.04} 17   Sechemre‑vepmaat Antef(aa) Vepmaat
{Antef 07} Nubcheperre Antef (VII.) {f.17.05} 17   Nubcheperre Antef Neferchepru
{Antef 08} Sechemre Herhermaat Antef (VIII.) {f.17.06} 17   Sechemre‑herhermaat Antef(aa)  
{Sebekemsaf 02} Sechemre Šedtauej Sebekemsaf (II.) {f.17.03} 17   Sechemre‑šedtauej; Sechemre‑šedtauej Sebekemsaf  
{Senachtenre} Senachtenre {f.17.07} 17   Senachtenre; Sechentenre Tao‑džehutiaa; Tao‑aaa  
{Sekenenre} Sekenenre {f.17.08} 17   Sekenenre Tao Chaemuaset
{Kamose} Kamose {f.17.09} 17 …–1550 Vadžcheperre Kamose; Kamesiuken Chaihernesetef; Neferchabtauej; Sedžfatauej
  {Nebmaatre} Nebmaatre {f.17.xx} 17   Nebmaatre    
{Ahmose 01} Ahmose I. {g.18.01} 18:01 1550–1525 Nebpehtire Ahmose Aacheperu
{Amenhotep 01} Amenhotep I. {g.18.02} 18:02 1525–1504 Džeserkare Amenhotep Kauaftauej
{Thutmose 01} Thutmose I. {g.18.03} 18:03 1504–1492 Aacheperkare Thutmose/Džehutimes (Kanechet) Merimaat
{Thutmose 02} Thutmose II. {g.18.04} 18:04 1492–1479 Aacheperenre Thutmose/Džehutimes‑neferchau; Thutmose/Džehutimes‑nedžtire (Kanechet) Veserpechti
{Hatsepsut} Hatšepsut {g.18.05} 18:05 1479/1473–1458/57 Maatkare Hatšepsut Veseretkau
{Thutmose 03} Thutmose III. {g.18.06} 18:06 1479–1425 Mencheperre Thutmose/Džehutimes (Kanechet) Chaiemuaset
{Amenhotep 02} Amenhotep II. {g.18.07} 18:07 1428–1397 Aacheperure Amenhotep (Kanechet) Verpeheti
{Thutmose 04} Thutmose IV. {g.18.08} 18:08 1397–1388 Mencheperure Thutmose/Džehutimes (Kanechet) Tutchau
{Amenhotep 03} Amenhotep III. {g.18.09} 18:09 1388–1351 Nebmaatre; Nebmaatre‑iautre Amenhotep; Amenhotep‑hekauaset; Amenhotep‑neterhekauaset; Amenhotep‑hekauaset‑iautre (Kanechet) Chaemmaat; (Kanechet) Hekahekau
{Achnaton} Achnaton {g.18.10} 18:10 1351–1334 Nefercheprure‑vaenre Amenhotep; Amenhotep‑necerhekauaset → Achnaton (Kanechet) Kaišuti → (Kanechet) Meriaton
{Smenchkare} Smenchkare {g.18.11} 18:11 1337–1333 Anchcheperure Semenchkare‑džesercheperu  
{Nefernefruaton} Nefernefruaton {g.18.12} 18:12   Anchetcheperure‑mer(it)vaenre Nefernefruaton‑merivaenre  
{Tutanchamon} Tutanchamon {g.18.13} 18:13 1333–1323 Nebcheprure; Nebcheprure‑hekamaat Tutanchaton → Tutanchamon‑hekaiunušema (Kanechet) Tutmesut
{Aj 02} Aj II. {g.18.14} 18:14 1323–1319 Chepercheperure‑irimaat (Itnecer) Aj (Kanechet) Cehenhau
{Haremheb} Haremheb {g.18.15} 18:15 1319–1292 Džosercheprure‑setepenre Haremheb‑merienamon (Kanechet) Sepedcheru
{Ramesse 01} Ramesse I. {g.19.01} 19:01 1292–1290 Menpehtire Ramessu (Kanechet) Vadžnesit
{Setchi 01} Setchi I. {g.19.02} 19:02 1290–1279/78 Menmaatre Setchi‑merienptah; Veserisethi‑merienptah (Kanechet) Chaemuaset‑sanchtauej; (Kanechet) Chaemuase
{Ramesse 02} Ramesse II. {g.19.03} 19:03 1279–1213 Vesermaatre; (Nesutbitej) Vesermaatre‑setepenre Ramessu‑meriamon; Sess/Sesu (Kanechet) Merimaat; Merire
{Merenptah} Merenptah {g.19.04} 19:04 1213–1203 Baenre; Baenre‑meriamon; Baenre‑meriamon‑merineceru Mer(i)enptah‑hetephermaat (Kanechet) Haemmaat
{Amenmesse} Amenmesse {g.19.05} 19:05 1203–1200/1199 Menmire‑setepenre Amenmesse‑hekauaset (Kanechet) Merimaat‑šementauej; (Kanechet) Nebhabu‑sedmitacenen
{Setchi 02} Setchi II. {g.19.06} 19:06 1200/1199–1194/93 Vesercheperure‑setepenre; Vesercheperure‑meriamon Setchi‑merienptah (Kanechet) Merire
{Siptah} Siptah {g.19.07} 19:07 1194/93–… Sechaenre‑meriamon; Sechaenre‑setepenre; Achenre‑setepenre Ramessu‑siptah; Merienptah‑siptah (Kanechet) Merihapi‑sanchtanebemkaefreneb; (Kanechet) Verpehti
{Tausret} Tausret {g.19.08} 19:08 …–1186/85 Sitre‑meri(t)enamon Tausret‑setepenmut; Tausret (Kanechet) Merimaat
{Setnacht} Setnacht {g.20.01} 20:01 1186/85–1183/82 Veserchaure‑setepenre(‑meramon) Sethnacht‑mereramonre (Kanechet) Verpehtej
{Ramesse 03} Ramesse III. {g.20.02} 20:02 1183/82–1152/51 Vesermaatre‑meriamon Ramessu‑hekaiunu (Kanechet) Aaniset
{Ramesse 04} Ramesse IV. {g.20.03} 20:03 1152/51–1145/44 Vesermaatre‑setepenamon; Hekamaatre‑setepenamon Ramessu‑hekamaat‑meriamon (Kanechet) Anchemmaat(‑nebhebusedmiitefptahtatenen)
{Ramesse 05} Ramesse V. {g.20.04} 20:04 1145/44–1142/1140 Vesermaatre‑secheperenre Ramessu‑amen(hir)chepešef (Kanechet) Menmaat
{Ramesse 06} Ramesse VI. {g.20.05} 20:05 1142/1140–1134/1132 Nebmaatre‑meriamon Ramessu‑amenhirchepešef(‑necerhekaiunu) (Kanechet) Aanechetu‑sanchtauej
{Ramesse 07} Ramesse VII. {g.20.06} 20:06 1134/1132–1126/1123 Vesermaatre‑setepenre‑meriamon Ramessu‑itamon‑necerhekaiunu (Kanechet) Anemnecer
{Ramesse 08} Ramesse VIII. {g.20.07} 20:07 1126/1123–1125/1121 Vesermaatre‑achenamon Ramessu‑sutechhirkopšef‑meriamon  
{Ramesse 09} Ramesse IX. {g.20.08} 20:08 1125/1121–1107/1103 Neferkare‑setepenre Ramessu‑cha(em)uaset‑meriamon (Kanechet) Haemuaset
{Ramesse 10} Ramesse X. {g.20.09} 20:09 1107/1103–1103/1099 Chepermaatre‑setepenre Ramessu‑amenhirchepešef‑meriamon (Kanechet) Sechaaenre
{Ramesse 11} Ramesse XI. {g.20.10} 20:10 1103/1099–1070/69 Menmaatre‑setepenptah Ramessu‑cha(em)uaset(-mereramon‑necerhekaiunu) (Kanechet) Merire
{Nesbanebdzed 01} Nesbanebdžed I. {h.21.01} 21:01 1070/69–1044/43 Hedžcheperre‑setepenre Meriamon‑nesubanebdžedet (Kanechet) Merire‑seuseramon‑chepeschefsekaimaat
{Amenemnesut} Amenemnesut {h.21.02} 21:02 1044/43–1040/39 Neferkare‑hekauaset Amenemnesu; Amenemnesu‑meriamon  
{Pasbachaenniut 01} Pasbachaenniut I. {h.21.03} 21:03 1044/43–994/93 Aacheperre‑setepenamon Pasebachaenniut (Kanechet) Mededamon‑veserfausechaemuaset
{Amenemope} Amenemope {h.21.04} 21:04 996/95–985/84 Vesermaatre‑setepenmeriamon; Vesermaatre‑setepenamon Amenemope/Amenemipat; Amenemope‑meriamon  
{Osorkon 00} Osorkon starší {h.21.05} 21:05 985/84–979/78 Aacheperre‑setepenre Osorkon/Veserken  
{Siamon} Siamon {h.21.06} 21:06 979/78–960/59 Necercheperre‑setepenamon; Necercheperre‑meriamon Siamon/Saamon; Saamon (Kanechet) Merimaat; (Kanechet) Merimaat‑sa(meri)enamon‑periemchauef
{Pasbachaenniut 02} Pasbachaenniut II. {h.21.07} 21:07 960/59–946/45 Titcheperure‑setepenre Pasbachaenniut; Har‑pasbachaenniut‑meriamon; Pasbachaenniut‑meriamon  
{Sesonk 01} Šešonk I. {h.22.01} 22 946/45–925/24 Hedžcheperkare‑setepenre Šešonk‑meriamon‑necerhekaiunu (Kanechet) Merire‑sechaiemnesuersematauej
{Osorkon 01} Osorkon I. {h.22.02} 22 925/24–~890 Sechemcheperre‑setepenre Osorkon/Veserken‑meriamon (Kanechet) Merire
{Sesonk 02} Šešonk II. {h.22.03} 22 ~877–875 Hedžcheperre‑setepenre Šešonk‑meriamon  
{Takelot 01} Takelot I. {h.22.04} 22 ~890–877 Hedžcheperre‑setepenre Takelot‑meriamon  
{Osorkon 02} Osorkon II. {h.22.05} 22 ~875–837 Vesermaatre‑setepenamon Veserken‑meriamon (Kanechet) Merimaat‑sechasurenesutauej; (Kanechet) Merimaat‑chaemuaset
{Harsieset} Harsieset {h.22.06} 22/23 ~870–850 Hedžcheperre‑setepenamon Harsieset‑meriamon (Kanechet) Chaemuaset
{Takelot 02} Takelot II. {h.22.07} 22/23 ~841–816 Hedžcheperre‑setepenre-saeset‑necerhekauaset Takelot‑saeset‑meriamon (Kanechet) Chaemuaset
{Sesonk 03} Šešonk III. {h.22.08} 22 ~837–798 (785?) Vesermaatre‑setepenre Šešonk‑meriamon‑necerhekaiunu (Kanechet) Merimaat
{Pimej 01} Pimej I. {h.22.09} 22 ~785–774 Vesermaatre‑setepenamon Pimej‑meriamon  
{Sesonk 04} Šešonk IV. {h.22.10} 22 ~774–736 Aacheper(u)re‑setepenre Šešonk‑meriamon‑necerhekaiunu (Kanechet) Veserchaemuaset
{Osorkon 04} Osorkon IV. {h.22.11} 22 ~732/730–722 Aacheperre‑setepenamon Osorkon/Veserken‑meriamon  
{Padibastet 01} Padibastet I. {h.23.01} 23 ~830–805/800 Vesermaatre‑setepenamon Padibastet‑meriamon Merre‑sechaiefemnisut(re)‑sematauej
{Iupuat 01} Iupuat I. {h.23.02} 23 ~816–800 Vesermaatre‑setepenamon Iupuat‑meramon  
{Sesonk 05} Šešonk V. {h.23.03} 23 ~805/800–790 Vesermaatre‑meriamon Šeše(n)k‑meriamon Mesutire
{Osorkon 03} Osorkon III. {h.23.04} 23 ~790–762 Vesermaatre‑setepenamon Veserken‑seaset‑meriamon (Kanechet) Cha(i)emuaset
{Takelot 03} Takelot III. {h.23.05} 23 ~767–755 Vesermaatre‑setepenamon Tekelet/Takelot‑saeset‑meriamon Vadžatauej
{Rudzamon} Rudžamon {h.23.06} 23 ~755–735 Vesermaatre‑setepenamon Rudamon‑meriamon Nebmaatcheru
{Pefcauavibast} Pefcauavibast {h.23.07} 23   Neferkare    
{Iupuat 02} Iupuat II. {h.23.08} 23 ~756–725 (?) Vesermaatre Iupuatsabastet‑meriamon  
{Tefnacht 01} Tefnacht I. {h.24.01} 24 ~740–719/717 Šepsesre Tafnechet/Tefnacht Sachet
{Bakenrenef} Bakenrenef {h.24.02} 24 719/717–714/712 Vahkare Bakenrenef Mesihemut; Hekakemet
{Pije} Pije (Pianchi) {h.25.01} 25 ~746–715/713 Vesermaatre; Mencheperre Pianchi‑meriamon; Pije Sematauej; Seheteptauejfi; Katauejfi; Chaemuaset
{Sabaka} Šabaka {h.25.02} 25 715/713–700/698 Neferkare‑meriamon Šabaka Sebektauej
{Sabataka} Šabataka {h.25.03} 25 700/698–690 Džedkaure Šabataka/Šebitko‑meriamon (Kanechet) Chaemuaset; Džedchau
{Taharka} Taharka {h.25.04} 25 690–664 Chunefertemre Taharka Kaichau
{Tanutamon} Tanutamon {h.25.05} 25 664–~655 Bakare Tanutamon Vahmerut
{Neko 01} Neko I. {i.26.01} 26:01 672–664 Mencheperre Nekau  
{Psammetik 01} Psammetik I. {i.26.02} 26:02 664–610 Vahibre Psemecik/Psametik Ahaib
{Neko 02} Neko II. {i.26.03} 26:03 610–595 Vehemibre; Vehibre Nekau Siaib
{Psammetik 02} Psammetik II. {i.26.04} 26:04 595–589 Neferibre Psemecik/Psametik Menechib
{Haibre} Haibre {i.26.05} 26:05 589–570 Haaibre Vahibre Vahib
{Ahmose 02} Ahmose II. {i.26.06} 26:06 570–526 Chnemibre Iachmesej Semenmaat
{Psammetik 03} Psammetik III. {i.26.07} 26:07 526–525 Anchkaenre; Anchkare Psemecik/Psametik  
{Kambyses} Kambýses II. {i.27.01} 27:01 525–522 Mesetire Kembicet/Kambýses Sematauej
{Gaumata} Gaumáta {i.27.02} 27:02 522      
{Dareios 01} Dareios I. {i.27.03} 27:03 522/21–486/85 Setutra; Intiriuš Dereuš Menechib; Intiriuš
{Xerxes 01} Xerxes I. {i.27.04} 27:04 486/85–465/64   Chešireš  
{Artaxerxes 01} Artaxerxes I. {i.27.05} 27:05 465/64–424   Artechešešes  
{Xerxes 02} Xerxes II. {i.27.06} 27:06 424/23      
{Dareios 02} Dareios II. {i.27.07} 27:07 423–405/04   Dereuš  
{Artaxerxes 02} Artaxerxes II. {i.27.08} 27:08 405/04–359   Artechešešes  
{Amenardis} Amenardis (Psammetik V.) {i.28.01} 28:01 404/401–399   Amenardis  
{Nefaarudz 01} Nefaarudž I. {i.29.01} 29:01 399–393 Baenre‑mer(i)neceru Naifaa(u)rudž Aaib
{Harnechba} Harnechba {i.29.02} 29:02 393–392      
{Hakor} Hakor {i.29.03} 29:03 392–380 Chenemmaatre Hakor Aaib‑meritauej
{Paserimut} Pašerimut {i.29.04} 29:04 393/92 Veserre‑setepenptah Pašerienmut/Pašerimut Aapehti‑marsepu
{Nefaarudz 02} Nefaarudž II. {i.29.05} 29:05 380   Naifaa(u)rudž  
{Nechtnebef} Nechtnebef {i.30.01} 30:01 380–362 Cheperkare Nechetnebef; Nechetref Cemaa
{Dzedhor} Džedhor {i.30.02} 30:02 364/362–360 Irimaatenre Džedhor‑setepenanheret; Džedhor‑setepeninihor Chaemmaat‑seschemtauej
{Nachthareheb} Nachthareheb {i.30.03} 30:03 360–342 Senedžemibre‑setepenheret; Senedžemibre‑setepenamon Nechetharenhebit‑merienhathor Meritauej
{Artaxerxes 03} Artaxerxes III. {i.31.01} 31:01 343–338      
{Arses} Arses {i.31.02} 31:02 338–336      
{Dareios 03} Dareios III. {i.31.03} 31:03 336–332      
{Alaxander 03} Alexander III. Veľký {k.--.01} M:01 332–323 Setepenre‑meriamon Aleksindres Harmekkemet
{Filip 03} Filip III. Arrhidaios {k.--.02} M:02 323–317 Setepenkare‑meriamon Phiuliupus (Kanechet) Merimaat
{Alexander 04} Alexander IV. Aigos {k.--.03} M:03 317–310 Haaibre‑setepenamon Ileksinderes  
{Ptolemaios 01} Ptolemaios I. Sóter {l.32.01} 32:01 305–285 Setepenre‑meriamon; Cheperkare‑setepenamon Ptulemis/Ptolemaios Verpechti‑nesukeni
{Ptolemaios 02} Ptolemaios II. Filadelfos {l.32.02} 32:02 285–246 Veserka(en)re‑meriamon Ptulemis/Ptolemaios Hunukeni
{Ptolemaios 03} Ptolemaios III. Euergetes {l.32.03} 32:03 246–221 Iuaennecerujsenuj-setepenre‑sechemanchenamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptah  
{Ptolemaios 04} Ptolemaios IV. Filopator {l.32.04} 32:04 221–205 Iuaennecerujperuj‑setepenptah-veserkare‑sechemanchenamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑merieset  
{Ptolemaios 05} Ptolemaios V. Epifanes {l.32.05} 32:05 205–180 Iuaennecerujmerit‑setepenptah-veserkare‑sechemanchenamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptah  
{Ptolemaios 06} Ptolemaios VI. Filométor {l.32.06} 32:06 180–164
163–145
Iuaennecerujperuj-setepenptahcheper(en)re‑irimaatenamonre Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptah  
{Ptolemaios 07} Ptolemaios VII. Neos Filopator {l.32.07} 32:07 145      
{Ptolemaios 08} Ptolemaios VIII. Euergetes II. {l.32.08} 32:08 170–163
145–116
Iuaencrujperuj‑setepenpth-irmaatre‑sechemanchamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptah  
{Ptolemaios 09} Ptolemaios IX. Sóter II. {l.32.09} 32:09 116–107
88–81
Iuaennecermenechneceretmetetmutsenedžet-setepenptaḥ‑veserkare‑sechemanchenamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptah  
{Berenike 03} Bereniké III. (Kleopatra Bereniké) {l.32.10} 32:10 81–80   Repatet‑veret‑hesut‑Berenike  
{Ptolemaios 10} Ptolemaios X. Alexandros I. {l.32.11} 32:11 107–88 Iuaennecerujmenechujsaetre-setepenptaḥ‑irmaatre‑senenanchenamon Ptulemis/Ptolemaios‑dženefaleksentres-anchdžet‑meriptah  
{Ptolemaios 11} Ptolemaios XI. Alexandros II. {l.32.12} 32:12 80 Iuaenpanecernehem‑setepenptah-irmaatenre‑sechemanchamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptaheset  
{Ptolemaios 12} Ptolemaios XII. Neos Dionýsos {l.32.13} 32:13 80–58
55–51
Iuaenpanecernehem-setepenptah‑irmaatenre‑sechemanchamon Ptulemis/Ptolemaios‑anchdžet‑meriptaheset  
{Berenike 04} Bereniké IV. {l.32.14} 32:14 58–55      
{Kleopatra 07} Kleopatra VII. Filopator {l.32.15} 32:15 51–30   Kliupadreta/Kleopatra; Kleupader/Kleopatra‑neceret‑mer(et)ites Ver(et)‑neb(et)neferu‑achetseh; Verettutenites
{Ptolemaios 13} Ptolemaios XIII. Theos Filopator I. {l.32.16} 32:16 51–47   Ptulemis/Ptolemaios  
{Ptolemaios 14} Ptolemaios XIV. Theos Filopator II. {l.32.17} 32:17 47–44   Ptulemis/Ptolemaios  
{Ptolemaios 15} Ptolemaios XV. Filopator Filométor Kaisar {l.32.18} 32:18 44–30 Iua(en)panecernetinehem‑setepenptah-irmaatre‑sechemanchenamon Ptulemis/Ptolemaios‑džedtunef-keiseres-anchdžet‑meriptaheset  

Referencie upraviť

  1. Mená podľa (Bareš, Veselý a Gombár 2009, s. 708–715), s prihliadnutím k (Baker 2008), (Beckerath 1997) a (Shaw 2003).
  2. von Beckerath 1997

Pozri aj upraviť

Literatúra upraviť