Zoznam vodných diel na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Existujúce upraviť

Plánované upraviť

  1. Vodné dielo Sereď - Hlohovec
  2. Malá vodná elektráreň Dobrohošť
  3. Malá vodná elektráreň Mošoň
  4. Vodné dielo Slatinka
  5. Vodná nádrž Tichý Potok