Zoznam vydavateľstiev s kódom 80

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vydavateľstiev s priradeným ISBN kódom 80.

Uvedené kódy nasledujú po národnom identifikačnom znaku 80, ktorý bol priradený slovenským a českým vydavateľstvám. Kód vydavateľstva môže mať dva až šesť číslic. Jedno vydavateľstvo môže mať viac než jeden kód.

Zoznam nie je úplný.

Dvojmiestne kódy

upraviť
Kód vydavateľstva Vydavateľstvo Sídlo vydavateľstva Poznámky
00 Albatros Praha
01 Nakladatelství ČVUT Brno
04 Státní pedagogické nakladatelství Praha
05 alfa
06 Mladé letá 2003, zlúčenie s 08
07 Príroda
08 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 2003, zlúčenie s 06
10 Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá Bratislava od 2003

Trojmiestne kódy

upraviť
Kód vydavateľstva Vydavateľstvo Sídlo vydavateľstva Poznámky
200 Academia Praha vydavateľstvo Akadémie vied ČR
201 Avicenum Praha
202 Československý spisovatel Praha
204 Mladá Fronta Praha
205 Nakladatelství Svoboda Praha
206 Naše vojsko Praha
207 Odeon Praha
209 Brázda Praha
210 Masarykova univerzita Brno
211 Tauris Praha
211 Ústav pro informace ve vzdělávaní Praha
215 Vydavateľstvo Obzor Bratislava
217 Osveta Martin
218 Danubia Press Bratislava
220 Slovenský spisovateľ Nitra
221 Smena Bratislava
222 Tatran Bratislava
223 Vydavateľstvo Univerzity Komenského Bratislava
224 Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
227 Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava
234 Východoslovenské vydavateľstvo Košice
235 Abis Praha
237 Ivo Železný Praha
238 Agentura 555/Západomoravské muzeum Třebíč Liberec/Třebíč rozchádzajúce sa údaje
239 Portál/Nuabi Praha/Praha, Jindřichův Hradec
242 Knižní klub Praha
243 MOBA
244 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc
246 Nakladatelství Karolinum Praha nakladateľstvo Karlovej univerzity
247 Orbis/Grada Praha
249 Ikar Praha
250 Český statistický úřad
251 Computer Press Brno
238 Sdružení PDN v Olomouci Olomouc
551 Ikar pridelené aj 80-7118

Štvormiestne kódy

upraviť
Kód vydavateľstva Vydavateľstvo Sídlo vydavateľstva Poznámky
7007 Filosofia Praha
7008 Divadelní ústav Praha
7012 Horizont Praha
7013 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně Brno
7017 Kalich Praha
7021 Vyšehrad Praha
7023 Melantrich Praha
7024 Videopress Praha
7038 Panorama Praha
7041 VŠP Hradec Králové
7042 Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava
7044 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústí nad Labem
7047 Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem
7067 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc
7073 Ústav jaderných informací Zbraslav
7082 Vydavatelství Západočeské univerzity Plzeň
7090 Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin
7094 Práca
7095 Pallas Bratislava
7106 Nakladatelství Lidové noviny Praha
7113 Zvon Praha
7114 Lúč Bratislava
7115 Archa Bratislava
7118 Ikar pridelené aj 80-551
7127 Medzinárodná účastninná spoločnosť Bradlo Bratislava
7134 Egmont
7140 Tranoscius Liptovský Mikuláš
7141 Dobrá kniha Trnava
7142 Vydavateľstvo Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula pridelené aj 80-88704
7145 Slovart Bratislava pridelené aj 80-8085 a 80-8146
7146 Vyd. Junior Bratislava
7149 Kalligram Bratislava pridelené aj 80-8101
7150 Champagne Avantgarde Bratislava
7162 Spolok svätého Vojtecha Trnava pridelené aj 80-85198 a 80-89170
7164 Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov pridelené aj 80-7165
7165 Vydavateľstvo Michala Vaška (VMV) Prešov pridelené aj 80-7164
7168 Fortuna Praha
7169 Grada Praha
7176 Knižní klub
7178 Portál Praha pridelené aj 80-7376 a 80-85282
7179 C.H. Beck Praha
7181 Ottovo nakladatelství/Ottovo nakladateľstvo Praha/Bratislava obsahuje aj imprint CESTY, udelené aj 80-7360
7182 Nakladatelství Olomouc Olomouc
7183 Scientia Praha udelené aj 80-85827
7184 Karolinum/Univerzita Karlova Praha udelené aj 80-7308
7185 Ladislav Horáček - Paseka Praha a Litomyšl
7192 Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří pridelené aj 80-7195
7195 Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří pridelené aj 80-7192
7198 Votobia Olomouc pridelené aj 80-7220
7201 Linde Praha
7202 Ikar Praha
7203 Argo (a Dokořán) Praha pridelené aj 80-85794
7204 Akademické nakladatelství CERM Brno
7205 Pragma ve spolupráci s Knižním klubem Praha
7213 Forma Praha
7215 Torst
7217 Nakladatelství JOTA Brno
7220 Votobia Olomouc pridelené aj 80-7198
7222 Víkend Praha
7224 SHOCart Vizovice
7226 CP press
7227 Petrov Brno
7234 Rebo
7236 Vašut Praha
7237 Svojtka & Co Praha pridelené aj 80-7352
7239 Nakladatelství Doplněk
7248 Slezská univerzita v Opavě Opava
7252 Svojtka & Co Praha pridelené aj 80-7237
7253 Vitalis
7254 Triton Praha
7257 BB art
7260 Prostor Český Těšín, Praha
7261 Management Press Praha
7266 Matice cyrilometodějská Olomouc
7268 Akcent Třebíč
7277 Nakladatelství Libri Praha
7281 Eminent Praha
7285 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Praha
7286 Historický ústav Praha
7294 Host Brno
7298 Oikumene Praha pridelené aj 80-85241 a 80-86005
7299 AURORA Praha udelené tiež 85974
7300 BEN-Technická literatúra Praha
7303 Schneider Brno
7306 Ševčík Plzeň
7308 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Praha udelené aj 80-7671
7309 KMa
7315 Paido Brno udelené aj 80-85931
7317 Eurounion Praha
7325 Centrum pro studium demokracie a kultury Brno
7331 Akademie múzických umění v Praze Praha
7332 Polaris Frenštát pod Radhoštěm
7340 Baset Praha
7341 BB/art Praha pridelené aj 80-7381
7321 Fortuna Print
7357 ASPI, a.s. Praha
7360 Ottovo nakladatelství/Ottovo nakladateľstvo Praha/Bratislava pridelené aj 7181
7367 Portál Praha pridelené aj 80-7176?, 80-7178 a 85282
7376 Olympia Praha
7380 Aleš Čeněk
7381 BB/art Praha pridelené aj 80-7341
7395 Univerzita Pardubice Pardubice
7398 Fantom Print Ostrava pridelené aj 80-7594 a 80-86354
7419 Sociologické nakladatelství (Slon) Praha
7429 Vyšehrad Praha
7594 Fantom Print Ostrava pridelené aj 80-7398 a 80-86354
7717 C.H. Beck Praha
8040 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika/Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
8042 VKÚ Harmanec
8046 Perfekt Bratislava
8047 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Levoča
8049 WIST Martin pridelené aj 80-85516 a 80-88756
8050 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
8061 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov Bratislava
8068 Prešovská univerzita Prešov
8070 FPV-ŽU (Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity) Žilina
8074 Don Bosco Bratislava
8083 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica
8084 Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok pridelené aj 80-89039
8085 Slovart Bratislava pridelené aj 80-7145 a 80-8146
8099 Petra, n.o. Prešov
8101 Kalligram Bratislava pridelené aj 80-7149
8107 Svojtka
8108 Svojtka K.K. Bagala
8146 Slovart Bratislava pridelené aj 80-7145 a 80-8085
8197 Elist Liptovský Mikuláš pridelené aj 80-89861 a 80-972330
9722 ORBIS IN Bratislava

Päťmiestne kódy

upraviť
Kód vydavateľstva Vydavateľstvo Sídlo vydavateľstva Poznámky
85010 Etnologický ústav Akademie věd ČR Brno
85107 Ústřední ústav pro vzdělávaní pedagogických pracovniků v Praze Praha
85128 vydali spoločne vydavateľstvá Niky a Vesna
85190 Prostor Praha
85198 Spolok svätého Vojtecha Trnava pridelené aj 80-7162
85211 Helios
85213 Pragma Praha
85218 Remedium Bratislava
85220 Genezis Bratislava
85241 OIKOYMENH Praha pridelené aj 80-7298 a 80-86005
85254 Nava Plzeň
85264 ARS STIGMY Bratislava
85268 Historický ústav Akademie věd České republiky Praha
85270 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Praha
85282 Portál Praha udelené aj 80-7178 a 80-7376
85309 Grof a Gruber
85353 TOPAS Bratislava
85401 Q111 Bratislava
85427 Informatorium Praha
85451 Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry atď. Bratislava
85471 ADCPrint Sereď
85487 Nové mesto Bratislava
85495 Návrat domů Praha
85507 Buvik Bratislava
85516 WIST Martin pridelené aj 80-8049 a 80-88756
85518 Hevi Bratislava
85549 Záujmové združenie žien Aspekt Bratislava
85571 Fibox Třebíč
85581 Byzant Košice
85592 Vydavateľstvo Aquamarin Bratislava
85600 ALDA Olomouc
85608 Kliment a Mrázek Praha
85618 Tina Vimperk
85625 PRIMUS
85639 Torst Praha
85648 HITBOX Brno
85662 Gardenia Publishers Bratislava
85680 INA Bratislava
85688 Tretia vlna Bratislava
85752 Sofa Bratislava pridelené tiež 80-89033
85753 Slovenské národné múzeum Bratislava
85766 Arca Jimfa Třebíč
85769 Volvox Globator Praha
85787 H&H Jinočany
85791 Baltazar Praha pridelené aj 80-900307
85794 Argo Praha pridelené aj 80-7203
85799 SURSUM Třebíč
85807 Memoria Olomouc
85810 ČBS Praha
85819 Optys Opava
85821 Čečensko Praha
85827 Scientia Praha udelené aj 80-7183
85836 INFOA Skalica
85839 Rubico Olomouc
85866 ISV Praha
85885 Votobia Olomouc
85899 Univerzita Karlova Praha
85905 Dharmagaia Praha
85914 Bonus A Brno
85924 Sefer Praha pridelené aj 80-900895
85925 Music Cheb
85931 Paido Brno udelené aj 80-7315
85945 Museum Kroměřížska Kroměříž
85948 Nakladatelství Atelier IM Zlín
85951 Leonardo Ostrava
85959 Centrum pro studium demokracie a kultury Brno
85965 Santal-nakladatelství Liberec
85973 Danal Olomouc
85974 nakladatelství AURORA Praha udelené tiež 80-7299
85977 Nakladatelství Vesmír
85983 Libri Praha
86005 OIKOYMENH Praha pridelené aj 80-7298 a 80-85241
86011 FORTprint Dvůr Králové nad Labem
86045 Refugium Velehrad pridelené aj 80-86715 a 80-901957
86073 Informatorium Praha
86103 G plus G Praha pridelené aj 80-87060 a 901896
86110 Nakladatelstí jednoho autora Honza Volf, Ten co neumí hrát golf Praha
86181 Moraviapress Praha
86182 Rybka Publishers Praha
86183 Chvojkovo nakladatelství
86207 Primus Praha
86223 Baset Praha
86264 Twisted Spoon Press Praha
86277 Set Out Praha pridelené aj 80-902058
86295 Ioanes Březnice pridelené aj 80-902100
86299 Nakladatelství Amulet Praha
86328 Epocha Praha
86310 Ministerstvo kultúry ČR Praha
86340 Michael Svatý Kopeček u Olomouce
86354 Fantom Print Ostrava pridelené aj 80-7398 a 80-7594
86367 Regia Praha
86379 Garmond Praha
86424 555 Liberec
86432 EUROLEX BOHEMIA s.r.o. Praha
86459 Nakl. DOBRA Praha
86488 Libor Teplý - ZMM Třebíč
86495 Masarykův ústav Akademie vied ČR Praha
86515 Havran Praha
86517 ERA Brno
86530 Institut Jana Pernera Praha
86569 Dokořán Praha
86598 Barrister & Principal Brno
86621 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Praha
86600 Fabula - Hana Jankovská Hranice
86643 Máj Praha
86715 Refugium Velehrad pridelené aj 80-86045 a 80-901957
86732 FSV UK Praha
86795 Armex Praha
86818 Pavel Mervart Červený Kostelec
86844 Futura Praha
86880 Reader’s Digest Výber Praha
86880 Aleš Čeněk Plzeň
86914 Baron Hostivice
86972 Občanský institut Praha
86983 Daranus Řitka
87000 VÚP - Výskumný ústav pedagogický Praha
87029 Barrister a Principal Brno
87057 Elka Press Praha
87060 G plus G Praha pridelené tiež 80-86103 a 80-901896
87071 Key Publishing Ostrava
87073 Foibos
87212 Nakladatelství Leges Praha
88696 Kňazský seminár svätého Gorazda Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Nitra/Bratislava
88704 Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, tiež Polypress Spišská Kapitula, Levoča pridelené aj 80-7142, 80-89170
88705 Roal Bratislava
88717 Rád svätého Bazila Veľkého Prešov
88717 Focus Bratislava
88739 Alfakonti Bratislava
88756 WIST Martin pridelené aj 80-8049 a 80-85516
88775 Motýľ Bratislava pridelené aj 80-88978
88849 Knižná dielňa Timotej Košice
88878 Národné literárne centrum Bratislava
88884 Hudobné centrum Bratislava
88891 Misijná spoločnosť Evanjelia Ježiša Krista Bratislava
88892 Vydavateľstvo Neografie Martin
88897 L.C.A. Levice tiez aj Europa Publishing House a Koloman Kertész Bagala
88903 Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Košice pridelené aj 89412
88912 Albert Marenčin Vydavateľstvo P.T.
88913 Eugenika Bratislava
88933 Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava
88935 Inštitút pre verejné otázky Bratislava
88937 Kňažský seminár sv. Františka Xaverského Banská Bystrica-Badín Badín
88939 Petrus Bratislava
88945 Trian
88963 Media Klub Bratislava
88978 Motýľ Bratislava pridelené aj 80-88775
88980 Fortuna Print Bratislava
88987 Divadelný ústav Bratislava
88993 Remedium
88998 Bens Kapušany
89008 Nadácia Milana Šimečku Bratislava
89018 Iris
89027 Chronos Bratislava pridelené aj 80-967138
89033 Sofa Bratislava pridelené tiež 80-85752
89039 Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok pridelené aj 80-8084
89046 Universum Prešov
89065 Nakladateľstvo Junior Bratislava
89078 Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica
89089 B.V. Košice
89104 Academic Electronic Press (AEP) Bratislava
89111 Vydavateľstvo Európa člen L.C.A. Publishers Group
89120 Katolícke biblické dielo Svit udelené aj 80-968345 a 80-968263
89129 KK Bagala člen LCA group
89132 Enigma Nitra pridelené tiež 80-969830
89136 Slovenský skauting Bratislava
89138 Seminár sv. Karola Boromejského Košice
89144 Fortuna Print Bratislava
89147 Matys Bratislava
89170 Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula pridelené aj 80-7142, 80-88704
89171 Herba, spol. s r.o. Bratislava pridelené aj 80-89631
89187 Trnavská univerzita Trnava
89189 Spektrum Grafik Banská Bystrica
89218 Marenčin PT Bratislava
89223 Petrus
89226 Dajama Bratislava
89251 Viktoria Print Bratislava
89256 IRIS Bratislava pridelené aj 80-969360
89335 Ústav pamäti národa Bratislava
89412 Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Bratislava pridelené aj 80-969992
89489 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied Košice pridelené aj 80-88903
89631 Herba, spol. s r.o. Bratislava pridelené aj 80-89171
89861 Elist Liptovský Mikuláš pridelené aj 80-8917 a 80-972330

Šesťmiestne kódy

upraviť
Kód vydavateľstva Vydavateľstvo Sídlo vydavateľstva Poznámky
900003 PAV Praha
900124 Concordia Praha
900149 Torst, Centrum Franze Kafky Praha
900307 Baltazár Praha pridelené aj 80-85791
900835 Práh Praha
900895 Sefer Praha
900470 Print-Service Banská Bystrica
900895 Sefer Praha pridelené aj 80-85924
900972 DLX Slovakia Bratislava
901160 Kniha Spoločník Bratislava
901412 Plasma Service Bratislava
901509 Pražská edice Praha
901625 J + J Praha
901757 Státní okresní archív Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou
901842 Delfin Liberec
901896 G plus G Praha pridelené aj 80-86103 a 87060
901902 Nakladatelství SKY
901957 Refugium Velehrad pridelené aj 80-86045 a 80-86715
902058 Set Out Praha pridelené aj 80-86277
902100 Ioanes Březnice pridelené aj 80-86295
902200 EKKA Zlín
902242 AVE Brno
902322 Miroslav Hrabica Otrokovice
902353 Elka Press Praha tiež 80-902745
902355 Museum Těšínska Český Těšín
902439 SOFIS Praha
902487 Vesmír Praha Astronomický Ústav AV ČR
902562 Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc Brno
902590 Nakladatelství 555
902647 Nakladateľstvo a vydavateľstvo Opherus
902650 Lungta Praha
902745 Elka Press Praha tiež 80-902353
902791 Gradis Bohemia
902829 spoločné vydanie vyd. Fabula a Probio
902887 Okresní úřad Liberec a Sdružení obcí "Podještědí" Liberec
902899 Petr Heřman Praha
903333 Centrum strategických studií Brno
903360 Nakladatelství Marek Belza Krásní Lípa
903410 Česká turistika Děčín
903584 P3K Praha
903687 Burian a Tichák Olomouc
903829 Centrum pro védská studia Praha
967021 TIMY Bratislava
967026 PT Bratislava
967070 Nestor Bratislava
967138 Chronos Bratislava pridelené aj 80-89027
967139 Proart
967150 Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava
967156 PT/Nadácia Milana Šimečku Bratislava
967188 VŠE - vydavateľstvo Zvolen
967189 Litera Medica Bratislava
967210 AGORA Bratislava
967302 Miestny odbor Matice slovenskej - Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom Humenné
967330 Expres Print pre r.k. farský úrad Partizánske
967336 VIA Trnava
967341 Spolok biskupa Pavla Petra Gojdiča Prešov
967458 Sophia_(časopis) Bratislava pridelené aj 80-968045
967484 Fidat Bratislava
967701 Milan Valentovič
967977 Miroslav Švický, vlastný náklad
967980 Persona Modra
968029 Vyd. Dilema
968045 Sophia_(časopis) Bratislava pridelené aj 80-967458
968110 Filipo Martin
968158 Nová stolová spoločnosť Lučenec Lučenec
968263 Katolícke biblické dielo Svit udelené aj 80-89120 a 80-968345
968345 Katolícke biblické dielo Svit udelené aj 80-89120 a 80-968263
968366 PROMPT Bratislava
968382 Žilinská univerzita Žilina
968468 Mestský úrad Partizánske Partizánske
968719 Lesnícka informačná agentúra Liptovský Hrádok pridelené tiež 80-969110
968746 LIA Liptovský Mikuláš
968824 Mountainguides.sk?
968839 Prima Art Bratislava
968841 Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Smižany
968853 TREND Bratislava
969038 Štúdio L+S Bratislava
969110 Lesnícka informačná agentúra Liptovský Hrádok pridelené tiež 80-968719
969200 Verbum Košice
969291 4D Liptovský Mikuláš
969360 IRIS Bratislava pridelené aj 80-89256
969362 Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava
969509 Občianske združenie Priatelia Spoločenstva Kresťanov Bratislava
969513 rôzne
969546 Danielson Banská Bystrica
969830 Enigma Nitra pridelené aj 80-89132
969992 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied Bratislava pridelené aj 80-89489
970604 Bábkové divadlo na rázcestí Banská Bystrica
972330 Elist Liptovský Mikuláš pridelené aj 80-8197 a 80-89861

Pozri aj

upraviť

ISBN

Poznámka

upraviť

Zoznam bol inšpirovaný zoznamom kódov v 0- a 1- v anglickej wikipédii.