Zoznam základných posádok Medzinárodnej vesmírnej stanice

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam základných posádok Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Všetky základné posádky sú pomenované "Expedícia n", kde n je poradové číslo, zvyšujúce sa s každou základnou posádkou.

ISS v marci 2009

Všetky pilotované lety k Medzinárodnej vesmírnej stanici sú uvedené v Zozname pilotovaných letov na ISS. Nepilotované lety sú uvedené v Zozname nepilotovaných letov na ISS.

Zoznam základných posádok ISS

upraviť

Posádky ISS sa skladajú z veliteľa (v tabuľke uvedený tučne) a jedného alebo viacerých palubných inžinierov (len Jurij Gidzenko a Vladimir Dežurov boli piloti). Jednotlivé expedície sú pomenované iba číselným označením poradia; posádka prvej expedície známa ako Expedícia 1 sa vydala do vesmíru 31. októbra 2000 a od tej doby do roku 2020 odletelo celkom 63 posádok. Trvanie expedícií (v zátvorke za názvom expedície) je uvádzané od pristátia na stanicu do dňa odletu alebo prečíslovania.

Znak Posádka Fotografia
posádky
Dátum
štartu
Vynášajúca
loď
Dátum
pristátia
Návratová
loď
Doba letu
Expedícia 1 (2. novembra 2000 – 19. marca 2001)
    William Shepherd
  Jurij Gidzenko
  Sergej Krikaľov
  31. október 2000
07:53 UTC
Sojuz TM-31 21. marec 2001
07:32 UTC
STS-102 140 dní, 23 hodín a 39 minút
Expedícia 2 (10. marca – 20. augusta 2001)
    Jurij Usačov
  Susan Helmsová
  James Voss
  8. marec 2001
11:42 UTC
STS-102 22. august 2001
18:23 UTC
STS-105 167 dní, 6 hodín a 41 minút
Expedícia 3 (12. augusta – 15. decembra 2001)
    Frank Culbertson
  Vladimir Dežurov
  Michail Ťurin
  10. august 2001
21:10 UTC
STS-105 17. december 2001
17:55 UTC
STS-108 128 dní, 20 hodín a 45 minút
Expedícia 4 (7. decembra 2001 – 15. júna 2002)
    Jurij Onufrijenko
  Daniel Bursch
  Carl Walz
  5. december 2001
22:19 UTC
STS-108 19. jún 2002
17:58 UTC
STS-111 195 dní, 19 hodín a 38 minút
Expedícia 5 (7. júna – 2. decembra 2002)
    Valerij Korzun
  Peggy Whitsonová
  Sergej Treščov
  5. jún 2002
21:23 UTC
STS-111 7. december 2002
19:37 UTC
STS-113 184 dní, 22 hodín a 14 minút
Expedícia 6 (25. novembra – 3. mája 2002)
    Kenneth Bowersox
  Nikolaj Budarin
  Donald Pettit
  24. november 2002
00:50 UTC
STS-113 4. máj 2003
02:04 UTC
Sojuz TMA-1 161 dní, 1 hodina a 15 minút
Expedícia 7 (28. apríla – 27. októbra 2003)
    Jurij Malenčenko
  Edward Lu
  26. apríl 2003
03:54 UTC
Sojuz TMA-2 28. október 2003
02:40 UTC
Sojuz TMA-2 184 dní, 22 hodín a 46 minút
Expedícia 8 (20. októbra 2003 – 29. apríla 2004)
    Michael Foale
  Alexandr Kaleri
  18. október 2003
05:38 UTC
Sojuz TMA-3 30. apríl 2004
00:12 UTC
Sojuz TMA-3 194 dní, 18 hodín a 34 minút
Expedícia 9 (21. apríla – 23. októbra 2004)
    Gennadij Padalka
  Michael Fincke
  19. apríl 2004
03:19 UTC
Sojuz TMA-4 24. október 2004
00:36 UTC
Sojuz TMA-4 187 dní, 21 hodín a 17 minút
Expedícia 10 (16. októbra 2004 – 24. apríla 2005)
    Leroy Chiao
  Saližan Šaripov
  14. október 2004
03:06 UTC
Sojuz TMA-5 24. apríl 2005
22:07 UTC
Sojuz TMA-5 192 dní, 19 hodín a 1 minúta
Expedícia 11 (17. apríla – 10. októbra 2005)
    Sergej Krikaľov
  John Phillips
  15. apríl 2005
00:46 UTC
Sojuz TMA-6
11. október 2005
01:09 UTC
Sojuz TMA-6 179 dní, 0 hodín a 23 minút
Expedícia 12 (3. októbra 2005 – 8. apríla 2006)
    William McArthur
  Valerij Tokarev
  1. október 2005
03:55 UTC
Sojuz TMA-7
8. apríl 2006
23:47 UTC
Sojuz TMA-7 189 dní, 19 hodín a 52 minút
Expedícia 13 (1. apríla – 28. septembra 2006)
    Pavel Vinogradov
  Jeffrey Williams
  30. marec 2006
02:30 UTC
Sojuz TMA-8 28. septembra 2006
01:13 UTC
Sojuz TMA-8 182 dní, 22 hodín a 43 minút
  Thomas Reiter 4. júl 2006
18:38 UTC
STS-121 prešiel do Expedície 14
Expedícia 14 (20. septembra 2006 – 21. apríla 2007)
    Michael Lopez-Alegria
  Michail Ťurin
 
 
18. september 2006
04:09 UTC
Sojuz TMA-9 21. apríl 2007
12:31 UTC
Sojuz TMA-9 215 dní, 08 hodín a 23 minút
  Thomas Reiter prešiel z Expedície 13 21. december 2006
22:32 UTC
STS-116 171 dní, 3 hodiny a 54 minút
  Sunita Williamsová 10. december 2006
01:47 UTC
STS-116 prešla do Expedície 15
Expedícia 15 (9. apríla – 21. októbra 2007)
    Fiodor Jurčichin
  Oleg Kotov
 
 
7. apríl 2007
17:31 UTC
Sojuz TMA-10 21. október 2007
10:36 UTC
Sojuz TMA-10 197 dní, 17 hodín a 5 minút
  Sunita Williamsová prešla z Expedície 14 22. jún 2007
19:49 UTC
STS-117 194 dní, 18 hodín a 2 minúty
  Clayton Anderson 8. jún 2007
23:38 UTC
STS-117 prešiel do Expedície 16
Expedícia 16 (12. októbra 2007 – 19. apríla 2008)
    Peggy Whitsonová
  Jurij Malenčenko
  10. október 2007
13:22 UTC
Sojuz TMA-11 19. apríl 2008
08:30 UTC
Sojuz TMA-11 191 dní, 19 hodín a 8 minút
  Clayton Anderson prešiel z Expedície 15 7. november 2007
18:01 UTC
STS-120 151 dní, 18 hodín a 23 minút
  Daniel Tani 23. október 2007
15:38 UTC
STS-120 20. február 2008
14:07 UTC
STS-122 119 dní, 22 hodín a 29 minút
  Léopold Eyharts 7. február 2008
19:45 UTC
STS-122 27. marec 2008
00:39 UTC
STS-123 48 dní, 4 hodiny a 54 minút
  Garrett Reisman 11. marec 2008
06:28 UTC
STS-123 prešiel do Expedície 17
Expedícia 17 (10. apríla 2008 – 24. októbra 2008)
    Sergej Volkov
  Oleg Kononenko
  8. apríl 2008
11:16 UTC
Sojuz TMA-12 24. október 2008
03:37 UTC
Sojuz TMA-12 198 dní, 16 hodín a 21 minút
  Garrett Reisman prešiel z Expedície 16 14. jún 2008
15:15 UTC
STS-124 95 dní, 7 hodín a 47 minút
  Gregory Chamitoff 31. máj 2008
21:02 UTC
STS-124 prešiel do Expedície 18
Expedícia 18 (14. októbra 2008 – 8. apríla 2009)
    Michael Fincke
  Jurij Lončakov
  12. október 2008
07:02 UTC
Sojuz TMA-13 8. apríl 2009
7:16 UTC
Sojuz TMA-13 178 dní, 0 hodín a 14 minút
  Gregory Chamitoff prešiel z Expedície 17 30. november 2008
21:25 UTC
STS-126 183 dní, 0 hodín a 23 minút
  Sandra Magnusová 15. november 2008
00:55 UTC
STS-126 28. marec 2009
19:13 UTC
STS-119 133 dní, 18 hodín a 18 minút
  Kóiči Wakata 15. marec 2009
23:43 UTC
STS-119 prešiel do Expedície 19
Expedícia 19 (28. marca – 29. mája 2009)
    Gennadij Padalka
  Michael Barratt
  26. marec 2009
11:49 UTC
Sojuz TMA-14 prešli do Expedície 20
  Kóiči Wakata prešiel z Expedície 18
Expedícia 20 (29. mája 2009 - 11. október 2009)
    Gennadij Padalka
  Michael Barratt
  prešli z Expedície 19 11. október 2009 (plán)[1] Sojuz TMA-14 198 dní, 16 hodín a 43 minút
  Kóiči Wakata 31. júl 2009
16:48 UTC
Endeavour
STS-127
137 dní, 15 hodín a 4 minúty
  Frank De Winne
  Roman Romanenko
  Robert Thirsk
27. máj 2009 10:34 UTC Sojuz TMA-15 prešli do Expedície 21
  Timothy Kopra 15. júl 2009
22:03 UTC[2]
Endeavour
STS-127
12. september 2009
0:53 UTC[3]
Discovery
STS-128
58 dní, 2 hodiny a 50 minút
  Nicole Stottová 29. august 2009
3:59 UTC[4]
Discovery
STS-128
prešla do Expedície 21
Expedícia 21 (11. október – 1. december 2009)
    Frank De Winne
  Roman Romanenko
  Robert Thirsk
  prešli z Expedície 20 1. december 2009
7:16 UTC[5]
Sojuz TMA-15 187 dní, 20 hodín a 41 minút
  Nicole Stottová 27. november 2009
14:44 UTC[6]
Atlantis
STS-129[7]
90 dní, 10 hodín a 45 minút
  Jeffrey Williams
  Maxim Surajev
30. september 2009
7:15 UTC
Sojuz TMA-16 prešli do Expedície 22
Expedícia 22 (1. december 2009 – 18. marec 2010)
    Jeffrey Williams
  Maxim Surajev
  prešli z Expedície 21 18. marec 2010[8] Sojuz TMA-16 169 dní, 4 hodiny a 9 minút
  Oleg Kotov
  Sóiči Noguči
  Timothy Creamer
21. december 2009 Sojuz TMA-17 prešli do Expedície 23
Expedícia 23 (18. marec – 2. jún 2010)
    Oleg Kotov
  Sóiči Noguči
  Timothy Creamer
  prešli z Expedície 22 2. jún 2010
03:25 UTC
Sojuz TMA-17 163 dní, 5 hodín a 33 minút
  Alexandr Skvorcov ml.
  Michail Kornijenko
  Tracy Caldwellová
2. apríl 2010
04:04 UTC
Sojuz TMA-18 prešli do Expedície 24
Expedícia 24 (2. júna – 25. septembra 2010)
    Alexandr Skvorcov ml.
  Michail Kornijenko
  Tracy Caldwellová
  prešli z Expedície 23 25. september 2010
05:23 UTC[9]
Sojuz TMA-18 176 dní, 1 hodina a 19 minút
  Fiodor Jurčichin
  Shannon Walkerová
  Douglas Wheelock
15. jún 2010
21:35 UTC
Sojuz TMA-19 prešli do Expedície 25
Expedícia 25 (25. septembra – 26. novembra 2010)
    Douglas Wheelock
  Fiodor Jurčichin
  Shannon Walkerová
  prešli z Expedície 24 26. november 2010
4:46 UTC
Sojuz TMA-19 163 dní, 7 hodín a 11 minút
  Alexandr Kaleri
  Oleg Skripočka
  Scott Kelly
8. október 2010
23:11 UTC
Sojuz TMA-01M prešli do Expedície 26
Expedícia 26 (26. novembra 2010 – 16. marca 2011)
    Scott Kelly
  Alexandr Kaleri
  Oleg Skripočka
  prešli z Expedície 25 16. marec 2011
7:54 UTC
Sojuz TMA-01M 159 dní, 8 hodín a 43 minút
  Dmitrij Kondraťjev
  Paolo Nespoli
  Catherine Colemanová
15. december 2010
19:09 UTC
Sojuz TMA-20 prešli do Expedície 27
Expedícia 27 (16. marca – 23. mája 2011)
    Dmitrij Kondraťjev
  Paolo Nespoli
  Catherine Colemanová
  prešli z Expedície 26 24. máj 2011
2:27 UTC
Sojuz TMA-20 159 dní, 7 hodín a 18 minút
  Alexandr Samokuťajev
  Andrej Borisenko
  Ronald Garan
4. apríl 2011
22:18 UTC
Sojuz TMA-21 prejdú do Expedície 28
Expedícia 28 (23. mája – 16. septembra 2011)
    Andrej Borisenko
  Alexandr Samokuťajev
  Ronald Garan
  prešli z Expedície 27 16. september 2011
4:00 UTC
Sojuz TMA-21 164 dní, 5 hodín a 41 minút
  Sergej Volkov
  Satoši Furukawa
  Michael Fossum
7. jún 2011
20:12 UTC
Sojuz TMA-02M prešli do Expedície 29
Expedícia 29 (16. septembra – 22. novembra 2011)
    Michael Fossum
  Sergej Volkov
  Satoši Furukawa
  prešli z Expedície 28 22. november 2011
2:25 UTC
Sojuz TMA-02M 167 dní, 6 hodín a 13 minút
  Anton Škaplerov
  Anatolij Ivanišin
  Daniel Burbank
14. november 2011
4:14 UTC
Sojuz TMA-22 prešli do Expedície 30
Expedícia 30 (21. novembra 2011 – 27. apríla 2012)
    Daniel Burbank
  Anton Škaplerov
  Anatolij Ivanišin
  prešli z Expedície 29 27. apríl 2012
11:45 UTC[10]
Sojuz TMA-22 165 dní, 7 hodín a 31 minút
  Oleg Kononenko
  André Kuipers
  Donald Pettit
21. december 2011
13:16 UTC[11]
Sojuz TMA-03M prešli do Expedície 31
Expedícia 31 (27. apríla – 1. júla 2012)
    Oleg Kononenko
  André Kuipers[12]
  Donald Pettit
  prešli z Expedície 30 1. júl 2012[13] Sojuz TMA-03M 192 dní, 18 hodín a 58 minút
  Gennadij Padalka
  Sergej Revin
  Joseph M. Acaba
15. máj 2012
03:01 UTC
Sojuz TMA-04M prešli do Expedície 32
Expedícia 32 (1. júla – 16. septembra 2012)
    Gennadij Padalka
  Sergej Revin
  Joseph M. Acaba
  prešli z Expedície 31 17. september 2012
02:53 UTC[13]
Sojuz TMA-04M 124 dní, 23 hodín a 52 minút
  Jurij Malenčenko
  Sunita Williamsová[14]
  Akihiko Hošide
15. júl 2012
02:40 UTC
Sojuz TMA-05M prešli do Expedície 33
Expedícia 33 (16. septembra – 18. novembra 2012)
    Sunita Williamsová
  Jurij Malenčenko
  Akihiko Hošide
  prešli z Expedície 32 19. november 2012
01:54 UTC
Sojuz TMA-05M 126 dní, 23 hodín a 13 minút
  Oleg Novickij
  Jevgenij Tarelkin
  Kevin Ford
15. október 2012 Sojuz TMA-06M prešli do Expedície 34
Expedícia 34 (18. novembra 2012 – 15. marca 2013)
    Kevin Ford
  Oleg Novickij
  Jevgenij Tarelkin
  prešli z Expedície 33 16. marec 2013
03:08 UTC
Sojuz TMA-06M 143 dní, 16 hodín a 14 minút
  Roman Romanenko
  Christopher Hadfield
  Thomas Marshburn
19. december 2012
12:13 UTC
Sojuz TMA-07M prešli do Expedície 35
Expedícia 35 (15. marca 2013 – 13. mája 2013)
    Christopher Hadfield
  Roman Romanenko
  Thomas Marshburn
  prešli z Expedície 34 14. máj 2013
2:31 UTC
Sojuz TMA-07M 145 dní, 14 hodín a 18 minút
  Pavel Vinogradov
  Alexandr Misurkin
  Christopher Cassidy
28. marec 2013
20:43 UTC
Sojuz TMA-08M prešli do Expedície 36
Expedícia 36 (13. mája – 10. septembra 2013)
    Pavel Vinogradov
  Alexandr Misurkin
  Christopher Cassidy
  prešli z Expedície 35 11. september 2013
02:28 UTC
Sojuz TMA-08M 166 dní, 6 hodín a 15 minút
  Fiodor Jurčichin
  Luca Parmitano
  Karen Nybergová
28. máj 2013
20:31 UTC
Sojuz TMA-09M prešli do Expedície 37
Expedícia 37 ( 10. septembra – 10. novembra 2013)
    Fiodor Jurčichin
  Luca Parmitano
  Karen Nybergová
  prešli z Expedície 36 11. november 2013
02:49 UTC
Sojuz TMA-09M 166 dní, 6 hodín a 18 minút
  Oleg Kotov
  Sergej Riazanskij
  Michael Hopkins
25. septembra 2013
20:59 UTC
Sojuz TMA-10M prešli do Expedície 38
Expedícia 38 (10.november 2013 – marec 2014)
    Oleg Kotov
  Sergej Riazanskij
  Michael Hopkins
  prešli z Expedície 37 11. marec 2014

03:24 UTC

Sojuz TMA-10M 166,25 dní
  Michail Ťurin
  Richard Mastracchio
  Kóiči Wakata
6. november 2013
04:14 UTC
Sojuz TMA-11M prešli do Expedície 39
Expedícia 39 (marec–máj 2014)
    Kóiči Wakata
  Michail Ťurin
  Richard Mastracchio
  prešli z Expedície 38 14. máj 2014

01:58 UTC

Sojuz TMA-11M
  Alexandr Skvorcov ml.
  Oleg Artemjev
  Steven Swanson
25. marec 2014

21:17 UTC

Sojuz TMA-12M prešli do Expedície 40
Expedícia 40 (máj–september 2014)
    Steven Swanson
  Alexandr Skvorcov ml.
  Oleg Artemjev
prešli z Expedície 39 11. september 2014

02:23 UTC

Sojuz TMA-12M
  Maxim Surajev
  Gregory Wiseman
  Alexander Gerst
28. máj 2014

19:57 UTC

Sojuz TMA-13M prešli do Expedície 41
Expedícia 41 (september–november 2014)
    Maxim Surajev
  Gregory Wiseman
  Alexander Gerst
prešli z Expedície 40 10. november 2014

03:58 UTC

Sojuz TMA-13M
  Alexandr Samokuťajev
  Jelena Serovová
  Barry Wilmore
25. september 2014

20:25 UTC

Sojuz TMA-14M prešli do Expedície 42
Expedícia 42 (november 2014 – marec 2015)
    Barry Wilmore
  Alexandr Samokuťajev
  Jelena Serovová
prešli z Expedície 41 12. marec 2015

02:07 UTC

Sojuz TMA-14M
  Anton Škaplerov
  Samantha Cristoforettiová
  Terry Virts
23. november 2014

21:01 UTC

Sojuz TMA-15M prešli do Expedície 43
Expedícia 43 (marec–máj 2015)
    Terry Virts
  Anton Škaplerov
  Samantha Cristoforettiová
prešli z Expedície 42 11. jún 2015

13:44 UTC

Sojuz TMA-15M
  Gennadij Padalka
  Michail Kornijenko
  Scott Kelly
27. marec 2015

19:42 UTC

Sojuz TMA-16M prešli do Expedície 44
Expedícia 44 (máj–september 2015)
    Gennadij Padalka prešli z Expedície 43 12. september 2015

00:51 UTC

Sojuz TMA-16M
  Michail Kornijenko
  Scott Kelly
prešli do Expedície 45
  Oleg Kononenko
  Kimija Jui
  Kjell Lindgren
22. júl 2015

21:02 UTC

Sojuz TMA-17M
Expedícia 45 (september–november 2015)
    Scott Kelly
  Michail Kornijenko
prešli z Expedície 44 prešli do Expedície 46
  Oleg Kononenko
  Kimija Jui
  Kjell Lindgren
11. december 2015

13:12 UTC

Sojuz TMA-17M
  Sergej Volkov 2. september 2015

04:37 UTC

Sojuz TMA-18M prešiel do Expedície 46
Expedícia 46 (november 2015 – marec 2016)
    Scott Kelly
  Michail Kornijenko
  Sergej Volkov
prešli z Expedície 45 2. marec 2016

04:25 UTC

Sojuz TMA-18M
  Sergej Zaljotin
  Timothy Peake
  Timothy Kopra
15. december 2015

11:03 UTC

Sojuz TMA-19M prešli do Expedície 47
Expedícia 47
    Timothy Kopra

  Timothy Peake

  Jurij Malenčenko

prešli z Expedície 46 18. jún 2016

09:15 UTC

Sojuz TMA-20M
  Alexej Ovčinin
  Oleg Skripochka
  Jeffrey Williams
18. marec 2016

21:26 UTC

Sojuz TMA-20M prešli do Expedície 48
Expedícia 48
    Alexej Ovčinin
  Oleg Skripochka
  Jeffrey Williams
prešli z Expedície 47 7. september 2016

01:13 UTC

Sojuz TMA-20M
  Anatolij Ivanišin
  Kathleen Rubins

  Takuya Onishi

7. júl 2016

01:36 UTC

Sojuz MS-01 prešli do Expedície 49
Expedícia 49
    Anatolij Ivanišin
  Kathleen Rubins

  Takuya Onishi

prešli z Expedície 48 30. október 2016

03:58 UTC

Sojuz MS-01
  Andrei Borisenko
  Shane Kimbrough

  Sergey Ryzhikov

19. október 2016

08:05 UTC

Sojuz MS-02 prešli do Expedície 50
Expedícia 50
    Andrei Borisenko
  Shane Kimbrough

  Sergey Ryzhikov

prešli z Expedície 49 10. apríl 2017

11:20 UTC

Sojuz MS-02
  Oleg Novitskiy
  Peggy Whitson
  Thomas Pesquet
17. november 2016

20:17 UTC

Sojuz MS-03 prešli do Expedície 51
Expedícia 51
    Peggy Whitson prešli z Expedície 50 prešiel do Expedície 52
  Oleg Novitskiy
  Thomas Pesquet
2. jún 2017

14:10 UTC

Sojuz MS-03
  Fyodor Yurchikhin
  Jack Fischer
20. apríl 2017

07:13 UTC

Soyuz MS-04 prešli do Expedície 52
Expedícia 52
    Fyodor Yurchikhin
  Jack Fischer
prešli z Expedície 51 3. september 2017

01:22 UTC

Soyuz MS-04
  Peggy Whitson
  Randolph Bresnik
  Paolo Nespoli
  Sergey Ryazansky
28. júl 2017

15:41 UTC

Soyuz MS-05 prešli do Expedície 53
Expedícia 53
    Randolph Bresnik
  Paolo Nespoli
  Sergey Ryazansky
prešli z Expedície 52 14. december 2017

08:38 UTC

Sojuz MS-05
  Alexander Misurkin
  Mark Vande Hei
  Joseph Acaba
12. september 2017

21:17 UTC

Sojuz MS-06 prešli do Expedície 54
Expedícia 54
    Alexander Misurkin
  Mark Vande Hei
  Joseph Acaba
prešli z Expedície 53 28. február 2018

02:31 UTC

Sojuz MS-06
  Anton Shkaplerov
  Scott Tingle
  Norishige Kanai
17. december 2017

07:21 UTC

Sojuz MS-07 prešli do Expedície 55
Expedícia 55
    Anton Shkaplerov
  Scott Tingle
  Norishige Kanai
prešli z Expedície 54 3. jún 2018

12:39 UTC

Sojuz MS-07
  Oleg Artemyev
  Andrew Feustel
  Richard Arnold
21. marec 2018

17:44 UTC

Sojuz MS-08 prešli do Expedície 56
Expedícia 56
    Oleg Artemyev
  Andrew Feustel
  Richard Arnold
prešli z Expedície 55 4. október 2018

11:44 UTC

Sojuz MS-08
  Alexander Gerst
  Sergey Prokopyev
  Serena Auñón-Chancellor
6. jún 2018

11:12 UTC

Sojuz MS-09 prešli do Expedície 57
Expedícia 57
    Alexander Gerst
  Sergey Prokopyev
  Serena Auñón-Chancellor
prešli z Expedície 56 20. december 2018

05:02 UTC

Sojuz MS-09
  Oleg Kononenko
  David Saint-Jacques
  Anne McClain
3. december 2018

11:31 UTC

Sojuz MS-11 prešli do Expedície 58
Expedícia 58
    Oleg Kononenko
  David Saint-Jacques
  Anne McClain
prešli z Expedície 57 prešli do Expedície 59
Expedícia 59
    Oleg Kononenko
  David Saint-Jacques
  Anne McClain
prešli z Expedície 58 25. jún 2019

02:47 UTC

Sojuz MS-11
  Aleksey Ovchinin
  Christina Koch
  Nick Hague
14. marec 2019

19:14 UTC

Sojuz MS-12 prešli do Expedície 60
Expedícia 60
    Aleksey Ovchinin
  Nick Hague
prešli z Expedície 59 3. október 2019

10:59 UTC

Sojuz MS-12
  Christina Koch prešli do Expedície 61
  Aleksandr Skvortsov
  Luca Parmitano
  Drew Morgan
20. júl 2019

16:28 UTC

Sojuz MS-13
Expedícia 61
    Luca Parmitano
  Aleksandr Skvortsov
prešli z Expedície 60 6. február 2020 Sojuz MS-13
  Christina Koch
  Drew Morgan prešli do Expedície 62
  Oleg Skripochka
  Jessica Meir
25. september 2019

13:57 UTC

Sojuz MS-15
Expedícia 62
    Oleg Skripochka
  Jessica Meir
prešli z Expedície 61 17. apríl 2020

05:16 UTC

Sojuz MS-15
  Drew Morgan
  Anatoli Ivanishin
  Ivan Vagner
  Christopher Cassidy
9. apríl 2020 Sojuz MS-16 prešli do Expedície 63
Expedícia 63
    Anatoli Ivanishin
  Ivan Vagner
  Christopher Cassidy
prešli z Expedície 62 21. október 2020

23:32 UTC

Sojuz MS-16
  Douglas Hourley
  Robert Behnken
30. máj 2020

19:22 uTC

SpaceX DM-2 2. august 2020

18:48 UTC

SpaceX DM-2
  Sergey Ryzhikov
  Sergey Kud-Sverchkov
  Kathleen Rubins
14. október 2020

5:45 UTC

Sojuz MS-17 prešli do Expedície 64

Súčasná expedícia

upraviť
Znak Posádka Dátum
štartu
Vynášajúca
loď
Dátum
pristátia
Návratová
loď
Doba letu
Expedícia 64
    Sergey Ryzhikov
  Sergey Kud-Sverchkov
  Kathleen Rubins
prejdú z Expedície 63

21. október 2020 (plánované)

1. apríl 2021 (plánované) Sojuz MS-17
  Michael Hopkins
  Victor Glover
  Soichi Noguchi
  Shannon Walker
30. august 2020 (plánované) SpaceX Crew-1 prejdú do Expedície 65

Budúca expedícia

upraviť
Znak Posádka Dátum
štartu
Vynášajúca
loď
Dátum
pristátia
Návratová
loď
Doba letu
Expedícia 65
    Michael Hopkins
  Victor Glover
  Soichi Noguchi
  Shannon Walker
prejdú z Expedície 64

9. apríl 2021 (plánované)

jún 2021 (plánované) SpaceX Crew-1
  Oleg Novitsky
  Pyotr Dubrov
  Andrei Borisenko
1. apríl 2021 (plánované) Sojuz MS-18 prejdú do Expedície 66

Podklady na vytvorenie zoznamu

upraviť

Zoznam bol zostavený na základe údajov zo stránok MEK. Malá encyklopédia kozmonautiky, článok Medzinárodná vesmírna stanica, kapitola Stále posádky, [15] čas štartov a pristátí pochádza z hesiel jednotlivých lodí rovnakej encyklopédie. Údaje boli overené v encyklopédii SPACE 40 [16] a encyklopédii ASTROnote.[17] V časti Budúce expedície bol zoznam vytvorený podľa encyklopédie ASTROnote pri zohľadnení „Predbežného plánu expedícií na ISS“ zverejneného Roskozmosom 21. októbra 2008[18] a NASA 21. novembra 2008[19] aktualizovaného podľa oznámenia NASA zo 7. októbra 2009[20] a informácií mesačníku Novosti kosmonavtiki (Новости космонавтики).[21]

Referencie

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam základních posádek Mezinárodní vesmírné stanice na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené). Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku List of International Space Station expeditions na anglickej Wikipédii.

 1. Предварительный план-график экспедиций на МКС и смен экипажа на кораблях «Союз» (с июня 2008г. по ноябрь 2010г.) [online]. Moskva: Федеральное Космическое Агентство, 2008-09-21, [cit. 2009-04-09]. Dostupné online. (po rusky)
 2. STS-127 Mission Information [online]. NASA, rev. 2009-05-29, [cit. 2009-05-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. GEBHARDT, Chris. Switching STS-128 to Discovery - PRCB updates mission baseline [online]. NASASpaceFlight.com, 2009-01-06, [cit. 2009-06-01]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. Archivovaná kópia [online]. NASA, rev. 2009-05-24, [cit. 2009-05-30]. Dostupné online. Archivované 2009-03-07 z originálu. (po anglicky)
 5. VÍTEK, Antonín. SPACE 40. Veľká encyklopédia družíc a kozmických sond [online]. REV. 2009-12-03, [cit. 2009-12-06]. Kapitola 2009-030A - Sojuz-TMA 15. Dostupné online. (po česky)
 6. HOLUB, Aleš. MEK. Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. REV. 2009-12-01, [cit. 2009-12-01]. Kapitola STS-129 At/F-31. Dostupné online. (po česky)
 7. CLOUTIER-LEMASTERS, Nicole; CURIE, Michael. NASA Announces Change for Return of Station Crew Members [online]. Houston, Washington: NASA, 2009-03-03, [cit. 2009-10-11]. Dostupné online. Archivované 2009-10-28 z originálu. (po anglicky)
 8. DUNBAR, Brian. Expedition 22 [online]. NASA, rev. 2009-06-17, [cit. 2009-08-09]. Dostupné online. Archivované 2013-09-28 z originálu. (po anglicky)
 9. VÍTEK, Antonín. 2010-011A - Sojuz-TMA 18 [online]. Velký katalog družic a kosmických sond SPACE-40, [cit. 2010-09-25]. Dostupné online.
 10. KAUDERER, Amiko. Expedition 30 [online]. NASA, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online. Archivované 2012-01-17 z originálu. (anglicky)
 11. Ivanov. [Cit. 2011-09-14]. Kapitola Хроника подготовки и полёта корабля Soyuz 29 («Союз ТМА» №703).
 12. Astronaut biography. André Kuipers [online]. ESA, [cit. 2009-08-09]. Dostupné online. (anglicky)
 13. a b KAUDERER, Amiko. Expedition 31 [online]. NASA, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online. Archivované 2012-06-24 z originálu. (anglicky)
 14. Sunita L. Williams [online]. NASA, [cit. 2009-12-14]. Dostupné online. (anglicky) – Oficiální biografie NASA
 15. HOLUB, Aleš. MEK. Malá encyklopédia kozmonautiky [online]. Kosmo.cz, rev. 2009-04-01, [cit. 2009-04-02]. Kapitola # posádky Stále posádky. Dostupné online.
 16. VÍTEK, Antonín, a kol. SPACE 40. Veľká encyklopédia družíc a kozmických sond [online]. Praha: Knižnica Akadémie vied ČR, rev. 2008-06-13, [cit. 2009-04-09]. Dostupné online.
 17. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия astronóm [online]. Moskva: rev. 2009-04-08, [cit. 2009-04-09]. Kapitola Пилотируемые космические полёты. Dostupné online. (po rusky)
 18. Tlačová služba Roskozmosu. Предварительный план-график экспедиций на МКС и смен экипажа на кораблях «Союз» (с июня 2008г. по ноябрь 2010г.) [online]. Moskva: Федеральное Космическое Агентство (Roskosmos), 2008-09-21, [cit. 2009-04-09]. Dostupné online. (rusky)
 19. TRINIDAD, Katherine; CLOUTIER-LEMASTERS, Nicole. Release: 08-306. NASA Assigns Space Station Crews, Updates Expedition Numbering [online]. NASA, 2008-11-21, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online. Archivované 2009-09-04 z originálu. (anglicky)
 20. YEMBRICK, John; CLOUTIER-LEMASTERS, Nicole. Release: 09-233. NASA and its International Partners Assign Space Station Crews [online]. Washington, Houston: NASA, 2009-10-07, [cit. 2009-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
 21. ŠAMSUTDINOV, Sergej. Изменения в экипажах МКС [online]. 2009-05-17, rev. 2009-08-05, [cit. 2009-08-09]. Dostupné online.