Zoznam základných posádok Medzinárodnej vesmírnej stanice

zoznamový článok projektov Wikimedia
ISS v marci 2009

Toto je zoznam základných posádok Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Všetky základné posádky sú pomenované "Expedícia n", kde n je poradové číslo, zvyšujúce sa s každou základnou posádkou.

Všetky pilotované lety k Medzinárodnej vesmírnej stanici sú uvedené v Zozname pilotovaných letov na ISS. Nepilotované lety sú uvedené v Zozname nepilotovaných letov na ISS.

Zoznam základných posádok ISSUpraviť

Posádky ISS sa skladajú z veliteľa (v tabuľke uvedený tučne) a jedného alebo viacerých palubných inžinierov (len Jurij Gidzenko a Vladimir Dežurov boli piloti). Jednotlivé expedície sú pomenované iba číselným označením poradia; posádka prvej expedície známa ako Expedícia 1 sa vydala do vesmíru 31. októbra 2000 a od tej doby do konca roku 2013 odletelo celkom 38 posádok. Trvanie expedícií (v zátvorke za názvom expedície) je uvádzané od pristátia na stanicu do dňa odletu alebo prečíslovania.

Znak Posádka Fotografia
posádky
Dátum
štartu
Vynášajúca
loď
Dátum
pristátia
Návratová
loď
Doba letu
Expedícia 1 (2. novembra 2000 – 19. marca 2001)
    William Shepherd
  Jurij Gidzenko
  Sergej Krikaľov
  31. október 2000
07:53 UTC
Sojuz TM-31 21. marec 2001
07:32 UTC
STS-102 140 dní, 23 hodín a 39 minút
Expedícia 2 (10. marca – 20. augusta 2001)
    Jurij Usačov
  Susan Helmsová
  James Voss
  8. marec 2001
11:42 UTC
STS-102 22. august 2001
18:23 UTC
STS-105 167 dní, 6 hodín a 41 minút
Expedícia 3 (12. augusta – 15. decembra 2001)
    Frank Culbertson
  Vladimir Dežurov
  Michail Ťurin
  10. august 2001
21:10 UTC
STS-105 17. december 2001
17:55 UTC
STS-108 128 dní, 20 hodín a 45 minút
Expedícia 4 (7. decembra 2001 – 15. júna 2002)
    Jurij Onufrijenko
  Daniel Bursch
  Carl Walz
  5. december 2001
22:19 UTC
STS-108 19. jún 2002
17:58 UTC
STS-111 195 dní, 19 hodín a 38 minút
Expedícia 5 (7. júna – 2. decembra 2002)
    Valerij Korzun
  Peggy Whitsonová
  Sergej Treščov
  5. jún 2002
21:23 UTC
STS-111 7. december 2002
19:37 UTC
STS-113 184 dní, 22 hodín a 14 minút
Expedícia 6 (25. novembra – 3. mája 2002)
    Kenneth Bowersox
  Nikolaj Budarin
  Donald Pettit
  24. november 2002
00:50 UTC
STS-113 4. máj 2003
02:04 UTC
Sojuz TMA-1 161 dní, 1 hodina a 15 minút
Po havárii raketoplánu Columbia 1. februára 2003 boli lety raketoplánov pozastavené až do júla 2005. Posádky ISS boli obmedzené na dvoch kozmonautov.
Expedícia 7 (28. apríla – 27. októbra 2003)
    Jurij Malenčenko
  Edward Lu
  26. apríl 2003
03:54 UTC
Sojuz TMA-2 28. október 2003
02:40 UTC
Sojuz TMA-2 184 dní, 22 hodín a 46 minút
Expedícia 8 (20. októbra 2003 – 29. apríla 2004)
    Michael Foale
  Alexandr Kaleri
  18. október 2003
05:38 UTC
Sojuz TMA-3 30. apríl 2004
00:12 UTC
Sojuz TMA-3 194 dní, 18 hodín a 34 minút
Expedícia 9 (21. apríla – 23. októbra 2004)
    Gennadij Padalka
  Michael Fincke
  19. apríl 2004
03:19 UTC
Sojuz TMA-4 24. október 2004
00:36 UTC
Sojuz TMA-4 187 dní, 21 hodín a 17 minút
Expedícia 10 (16. októbra 2004 – 24. apríla 2005)
    Leroy Chiao
  Saližan Šaripov
  14. október 2004
03:06 UTC
Sojuz TMA-5 24. apríl 2005
22:07 UTC
Sojuz TMA-5 192 dní, 19 hodín a 1 minúta
Expedícia 11 (17. apríla – 10. októbra 2005)
    Sergej Krikaľov
  John Phillips
  15. apríl 2005
00:46 UTC
Sojuz TMA-6
11. október 2005
01:09 UTC
Sojuz TMA-6 179 dní, 0 hodín a 23 minút
Expedícia 12 (3. októbra 2005 – 8. apríla 2006)
    William McArthur
  Valerij Tokarev
  1. október 2005
03:55 UTC
Sojuz TMA-7
8. apríl 2006
23:47 UTC
Sojuz TMA-7 189 dní, 19 hodín a 52 minút
Po obnovení pravidelných letov raketoplánov boli od júla 2006 posádky ISS opäť rozšírené na troch členov.
Expedícia 13 (1. apríla – 28. septembra 2006)
    Pavel Vinogradov
  Jeffrey Williams
  30. marec 2006
02:30 UTC
Sojuz TMA-8 28. septembra 2006
01:13 UTC
Sojuz TMA-8 182 dní, 22 hodín a 43 minút
  Thomas Reiter 4. júl 2006
18:38 UTC
STS-121 prešiel do Expedície 14
Expedícia 14 (20. septembra 2006 – 21. apríla 2007)
    Michael Lopez-Alegria
  Michail Ťurin
 
 
18. september 2006
04:09 UTC
Sojuz TMA-9 21. apríl 2007
12:31 UTC
Sojuz TMA-9 215 dní, 08 hodín a 23 minút
  Thomas Reiter prešiel z Expedície 13 21. december 2006
22:32 UTC
STS-116 171 dní, 3 hodiny a 54 minút
  Sunita Williamsová 10. december 2006
01:47 UTC
STS-116 prešla do Expedície 15
Expedícia 15 (9. apríla – 21. októbra 2007)
    Fiodor Jurčichin
  Oleg Kotov
 
 
7. apríl 2007
17:31 UTC
Sojuz TMA-10 21. október 2007
10:36 UTC
Sojuz TMA-10 197 dní, 17 hodín a 5 minút
  Sunita Williamsová prešla z Expedície 14 22. jún 2007
19:49 UTC
STS-117 194 dní, 18 hodín a 2 minúty
  Clayton Anderson 8. jún 2007
23:38 UTC
STS-117 prešiel do Expedície 16
Expedícia 16 (12. októbra 2007 – 19. apríla 2008)
    Peggy Whitsonová
  Jurij Malenčenko
  10. október 2007
13:22 UTC
Sojuz TMA-11 19. apríl 2008
08:30 UTC
Sojuz TMA-11 191 dní, 19 hodín a 8 minút
  Clayton Anderson prešiel z Expedície 15 7. november 2007
18:01 UTC
STS-120 151 dní, 18 hodín a 23 minút
  Daniel Tani 23. október 2007
15:38 UTC
STS-120 20. február 2008
14:07 UTC
STS-122 119 dní, 22 hodín a 29 minút
  Léopold Eyharts 7. február 2008
19:45 UTC
STS-122 27. marec 2008
00:39 UTC
STS-123 48 dní, 4 hodiny a 54 minút
  Garrett Reisman 11. marec 2008
06:28 UTC
STS-123 prešiel do Expedície 17
Expedícia 17 (10. apríla 2008 – 24. októbra 2008)
    Sergej Volkov
  Oleg Kononenko
  8. apríl 2008
11:16 UTC
Sojuz TMA-12 24. október 2008
03:37 UTC
Sojuz TMA-12 198 dní, 16 hodín a 21 minút
  Garrett Reisman prešiel z Expedície 16 14. jún 2008
15:15 UTC
STS-124 95 dní, 7 hodín a 47 minút
  Gregory Chamitoff 31. máj 2008
21:02 UTC
STS-124 prešiel do Expedície 18
Expedícia 18 (14. októbra 2008 – 8. apríla 2009)
    Michael Fincke
  Jurij Lončakov
  12. október 2008
07:02 UTC
Sojuz TMA-13 8. apríl 2009
7:16 UTC
Sojuz TMA-13 178 dní, 0 hodín a 14 minút
  Gregory Chamitoff prešiel z Expedície 17 30. november 2008
21:25 UTC
STS-126 183 dní, 0 hodín a 23 minút
  Sandra Magnusová 15. november 2008
00:55 UTC
STS-126 28. marec 2009
19:13 UTC
STS-119 133 dní, 18 hodín a 18 minút
  Kóiči Wakata 15. marec 2009
23:43 UTC
STS-119 prešiel do Expedície 19
Expedícia 19 (28. marca – 29. mája 2009)
    Gennadij Padalka
  Michael Barratt
  26. marec 2009
11:49 UTC
Sojuz TMA-14 prešli do Expedície 20
  Kóiči Wakata prešiel z Expedície 18
Začínajúc príletom Sojuzu TMA-15 sú posádky ISS rozšírené na šesť kozmonautov.
Expedícia 20 (29. mája 2009 - 11. október 2009)
    Gennadij Padalka
  Michael Barratt
  prešli z Expedície 19 11. október 2009 (plán)[1] Sojuz TMA-14 198 dní, 16 hodín a 43 minút
  Kóiči Wakata 31. júl 2009
16:48 UTC
Endeavour
STS-127
137 dní, 15 hodín a 4 minúty
  Frank De Winne
  Roman Romanenko
  Robert Thirsk
27. máj 2009 10:34 UTC Sojuz TMA-15 prešli do Expedície 21
  Timothy Kopra 15. júl 2009
22:03 UTC[2]
Endeavour
STS-127
12. september 2009
0:53 UTC[3]
Discovery
STS-128
58 dní, 2 hodiny a 50 minút
  Nicole Stottová 29. august 2009
3:59 UTC[4]
Discovery
STS-128
prešla do Expedície 21
Expedícia 21 (11. október – 1. december 2009)
    Frank De Winne
  Roman Romanenko
  Robert Thirsk
  prešli z Expedície 20 1. december 2009
7:16 UTC[5]
Sojuz TMA-15 187 dní, 20 hodín a 41 minút
  Nicole Stottová 27. november 2009
14:44 UTC[6]
Atlantis
STS-129[7]
90 dní, 10 hodín a 45 minút
  Jeffrey Williams
  Maxim Surajev
30. september 2009
7:15 UTC
Sojuz TMA-16 prešli do Expedície 22
Expedícia 22 je iba päťčlenná.
Expedícia 22 (1. december 2009 – 18. marec 2010)
    Jeffrey Williams
  Maxim Surajev
  prešli z Expedície 21 18. marec 2010[8] Sojuz TMA-16 169 dní, 4 hodiny a 9 minút
  Oleg Kotov
  Sóiči Noguči
  Timothy Creamer
21. december 2009 Sojuz TMA-17 prešli do Expedície 23
Expedícia 23 (18. marec – 2. jún 2010)
    Oleg Kotov
  Sóiči Noguči
  Timothy Creamer
  prešli z Expedície 22 2. jún 2010
03:25 UTC
Sojuz TMA-17 163 dní, 5 hodín a 33 minút
  Alexandr Skvorcov ml.
  Michail Kornijenko
  Tracy Caldwellová
2. apríl 2010
04:04 UTC
Sojuz TMA-18 prešli do Expedície 24
Expedícia 24 (2. júna – 25. septembra 2010)
    Alexandr Skvorcov ml.
  Michail Kornijenko
  Tracy Caldwellová
  prešli z Expedície 23 25. september 2010
05:23 UTC[9]
Sojuz TMA-18 176 dní, 1 hodina a 19 minút
  Fiodor Jurčichin
  Shannon Walkerová
  Douglas Wheelock
15. jún 2010
21:35 UTC
Sojuz TMA-19 prešli do Expedície 25
Expedícia 25 (25. septembra – 26. novembra 2010)
    Douglas Wheelock
  Fiodor Jurčichin
  Shannon Walkerová
  prešli z Expedície 24 26. november 2010
4:46 UTC
Sojuz TMA-19 163 dní, 7 hodín a 11 minút
  Alexandr Kaleri
  Oleg Skripočka
  Scott Kelly
8. október 2010
23:11 UTC
Sojuz TMA-01M prešli do Expedície 26
Expedícia 26 (26. novembra 2010 – 16. marca 2011)
    Scott Kelly
  Alexandr Kaleri
  Oleg Skripočka
  prešli z Expedície 25 16. marec 2011
7:54 UTC
Sojuz TMA-01M 159 dní, 8 hodín a 43 minút
  Dmitrij Kondraťjev
  Paolo Nespoli
  Catherine Colemanová
15. december 2010
19:09 UTC
Sojuz TMA-20 prešli do Expedície 27
Expedícia 27 (16. marca – 23. mája 2011)
    Dmitrij Kondraťjev
  Paolo Nespoli
  Catherine Colemanová
  prešli z Expedície 26 24. máj 2011
2:27 UTC
Sojuz TMA-20 159 dní, 7 hodín a 18 minút
  Alexandr Samokuťajev
  Andrej Borisenko
  Ronald Garan
4. apríl 2011
22:18 UTC
Sojuz TMA-21 prejdú do Expedície 28
Expedícia 28 (23. mája – 16. septembra 2011)
    Andrej Borisenko
  Alexandr Samokuťajev
  Ronald Garan
  prešli z Expedície 27 16. september 2011
4:00 UTC
Sojuz TMA-21 164 dní, 5 hodín a 41 minút
  Sergej Volkov
  Satoši Furukawa
  Michael Fossum
7. jún 2011
20:12 UTC
Sojuz TMA-02M prešli do Expedície 29
Expedícia 29 (16. septembra – 22. novembra 2011)
    Michael Fossum
  Sergej Volkov
  Satoši Furukawa
  prešli z Expedície 28 22. november 2011
2:25 UTC
Sojuz TMA-02M 167 dní, 6 hodín a 13 minút
  Anton Škaplerov
  Anatolij Ivanišin
  Daniel Burbank
14. november 2011
4:14 UTC
Sojuz TMA-22 prešli do Expedície 30
Expedícia 30 (21. novembra 2011 – 27. apríla 2012)
    Daniel Burbank
  Anton Škaplerov
  Anatolij Ivanišin
  prešli z Expedície 29 27. apríl 2012
11:45 UTC[10]
Sojuz TMA-22 165 dní, 7 hodín a 31 minút
  Oleg Kononenko
  André Kuipers
  Donald Pettit
21. december 2011
13:16 UTC[11]
Sojuz TMA-03M prešli do Expedície 31
Expedícia 31 (27. apríla – 1. júla 2012)
    Oleg Kononenko
  André Kuipers[12]
  Donald Pettit
  prešli z Expedície 30 1. júl 2012[13] Sojuz TMA-03M 192 dní, 18 hodín a 58 minút
  Gennadij Padalka
  Sergej Revin
  Joseph M. Acaba
15. máj 2012
03:01 UTC
Sojuz TMA-04M prešli do Expedície 32
Expedícia 32 (1. júla – 16. septembra 2012)
    Gennadij Padalka
  Sergej Revin
  Joseph M. Acaba
  prešli z Expedície 31 17. september 2012
02:53 UTC[13]
Sojuz TMA-04M 124 dní, 23 hodín a 52 minút
  Jurij Malenčenko
  Sunita Williamsová[14]
  Akihiko Hošide
15. júl 2012
02:40 UTC
Sojuz TMA-05M prešli do Expedície 33
Expedícia 33 (16. septembra – 18. novembra 2012)
    Sunita Williamsová
  Jurij Malenčenko
  Akihiko Hošide
  prešli z Expedície 32 19. november 2012
01:54 UTC
Sojuz TMA-05M 126 dní, 23 hodín a 13 minút
  Oleg Novickij
  Jevgenij Tarelkin
  Kevin Ford
15. október 2012 Sojuz TMA-06M prešli do Expedície 34
Expedícia 34 (18. novembra 2012 – 15. marca 2013)
    Kevin Ford
  Oleg Novickij
  Jevgenij Tarelkin
  prešli z Expedície 33 16. marec 2013
03:08 UTC
Sojuz TMA-06M 143 dní, 16 hodín a 14 minút
  Roman Romanenko
  Christopher Hadfield
  Thomas Marshburn
19. december 2012
12:13 UTC
Sojuz TMA-07M prešli do Expedície 35
Expedícia 35 (15. marca 2013 – 13. mája 2013)
    Christopher Hadfield
  Roman Romanenko
  Thomas Marshburn
  prešli z Expedície 34 14. máj 2013
2:31 UTC
Sojuz TMA-07M 145 dní, 14 hodín a 18 minút
  Pavel Vinogradov
  Alexandr Misurkin
  Christopher Cassidy
28. marec 2013
20:43 UTC
Sojuz TMA-08M prešli do Expedície 36
Expedícia 36 (13. mája – 10. septembra 2013)
    Pavel Vinogradov
  Alexandr Misurkin
  Christopher Cassidy
  prešli z Expedície 35 11. september 2013
02:28 UTC
Sojuz TMA-08M 166 dní, 6 hodín a 15 minút
  Fiodor Jurčichin
  Luca Parmitano
  Karen Nybergová
28. máj 2013
20:31 UTC
Sojuz TMA-09M prešli do Expedície 37
Expedícia 37 ( 10. septembra – 10. novembra 2013)
    Fiodor Jurčichin
  Luca Parmitano
  Karen Nybergová
  prešli z Expedície 36 11. november 2013
02:49 UTC
Sojuz TMA-09M 166 dní, 6 hodín a 18 minút
  Oleg Kotov
  Sergej Riazanskij
  Michael Hopkins
25. septembra 2013
20:59 UTC
Sojuz TMA-10M prešli do Expedície 38

Súčasná ExpedíciaUpraviť

Znak Posádka Fotografia
posádky
Dátum
štartu
Vynášajúca
loď
Dátum
pristátia
Návratová
loď
Expedícia 38 (10.november 2013 – marec 2014)
    Oleg Kotov
  Sergej Riazanskij
  Michael Hopkins
  prešli z Expedície 37 11. marec 2014 03.24 UTC Sojuz TMA-10M
  Michail Ťurin
  Richard Mastracchio
  Kóiči Wakata
7. november 2013
04:14 UTC
Sojuz TMA-11M prejdú do Expedície 39

Budúce ExpedícieUpraviť

Znak Posádka Fotografia
posádky
Dátum
štartu
Vynášajúca
loď
Dátum
pristátia
Návratová
loď
Expedícia 39 (marec–máj 2014)
    Kóiči Wakata
  Michail Ťurin
  Richard Mastracchio
  prejdú z Expedície 38 máj 2014 Sojuz TMA-11M
  Alexandr Skvorcov ml.
  Oleg Artemjev
  Steven Swanson
26. marec 2014 Sojuz TMA-12M prejdú do Expedície 40
Expedícia 40 (máj–september 2014)
    Steven Swanson
  Alexandr Skvorcov ml.
  Oleg Artemjev
prejdú z Expedície 39 septembra 2014 Sojuz TMA-12M
  Maxim Surajev
  Gregory Wiseman
  Alexander Gerst
28. máj 2014 Sojuz TMA-13M prejdú do Expedície 41
Expedícia 41 (september–november 2014)
    Maxim Surajev
  Gregory Wiseman
  Alexander Gerst
prejdú z Expedície 40 november 2014 Sojuz TMA-13M
  Alexandr Samokuťajev
  Jelena Serovová
  Barry Wilmore
30. septembra 2014 Sojuz TMA-14M prejdú do Expedície 42
Expedícia 42 (november 2014 – marec 2015)
    Barry Wilmore
  Alexandr Samokuťajev
  Jelena Serovová
prejdú z Expedície 41 marec 2015 Sojuz TMA-14M
  Anton Škaplerov
  Samantha Cristoforettiová
  Terry Virts
1. december 2014 Sojuz TMA-15M prejdú do Expedície 43
Expedícia 43 (marec–máj 2015)
    Terry Virts
  Anton Škaplerov
  Samantha Cristoforettiová
prejdú z Expedície 42 máj 2015 Sojuz TMA-15M
  pravdepodobne Gennadij Padalka
  Michail Kornijenko
  Scott Kelly
30. marec 2015 Sojuz TMA-16M prejdú do Expedície 44
Expedícia 44 (máj–september 2015)
  pravdepodobne Gennadij Padalka prejdú z Expedície 43 septembra 2015 Sojuz TMA-16M
  Michail Kornijenko
  Scott Kelly
prejdú do Expedície 45
  Oleg Kononenko
  Kimija Jui
  Kjell Lindgren
30. máj 2015 Sojuz TMA-17M
Expedícia 45 (september–november 2015)
  Scott Kelly
  Michail Kornijenko
prejdú z Expedície 44 prejdú do Expedície 46
  Oleg Kononenko
  Kimija Jui
  Kjell Lindgren
november 2015 Sojuz TMA-17M
  Sergej Volkov 30. septembra 2015 Sojuz TMA-18M prejde do Expedície 46
Expedícia 46 (november 2015 – marec 2016)
  Scott Kelly
  Michail Kornijenko
  Sergej Volkov
prejdú z Expedície 45 marec 2016 Sojuz TMA-18M
  Sergej Zaljotin
  Timothy Peake
  Timothy Kopra
30. november 2015 Sojuz TMA-19M prejdú do Expedície 47

Podklady na zostavenie zoznamuUpraviť

Zoznam bol zostavený na základe údajov zo stránok MEK. Malá encyklopédia kozmonautiky, článok Medzinárodná vesmírna stanica, kapitola Stále posádky, [15] čas štartov a pristátí pochádza z hesiel jednotlivých lodí rovnakej encyklopédie. Údaje boli overené v encyklopédii SPACE 40 [16] a encyklopédii ASTROnote.[17] V časti Budúce expedície bol zoznam vytvorený podľa encyklopédie ASTROnote pri zohľadnení „Predbežného plánu expedícií na ISS“ zverejneného Roskozmosom 21. októbra 2008[18] a NASA 21. novembra 2008[19] aktualizovaného podľa oznámenia NASA zo 7. októbra 2009[20] a informácií mesačníku Novosti kosmonavtiki (Новости космонавтики).[21]

ReferencieUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam základních posádek Mezinárodní vesmírné stanice na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

 1. Предварительный план-график экспедиций на МКС и смен экипажа на кораблях «Союз» (с июня 2008г. по ноябрь 2010г.) [online]. Moskva : Федеральное Космическое Агентство, 2008-09-21, [cit. 2009-04-09]. Dostupné online. (po rusky)
 2. STS-127 Mission Information [online]. NASA, rev. 2009-05-29, [cit. 2009-05-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. GEBHARDT, Chris. Switching STS-128 to Discovery - PRCB updates mission baseline [online]. NASASpaceFlight.com, 2009-01-06, [cit. 2009-06-01]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. NASA, rev. 2009-05-24, [cit. 2009-05-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. VÍTEK, Antonín. SPACE 40. Veľká encyklopédia družíc a kozmických sond [online]. REV. 2009-12-03, [cit. 2009-12-06]. Kapitola 2009-030A - Sojuz-TMA 15. Dostupné online. (po česky)
 6. HOLUB, Aleš. MEK. Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. REV. 2009-12-01, [cit. 2009-12-01]. Kapitola STS-129 At/F-31. Dostupné online. (po česky)
 7. CLOUTIER-LEMASTERS, Nicole; CURIE, Michael. NASA Announces Change for Return of Station Crew Members [online]. Houston, Washington : NASA, 2009-03-03, [cit. 2009-10-11]. Dostupné online. (po anglicky)
 8. DUNBAR, Brian. Expedition 22 [online]. NASA, rev. 2009-06-17, [cit. 2009-08-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 9. VÍTEK, Antonín. 2010-011A - Sojuz-TMA 18 [online]. Velký katalog družic a kosmických sond SPACE-40, [cit. 2010-09-25]. Dostupné online.
 10. KAUDERER, Amiko. Expedition 30 [online]. NASA, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online. (anglicky)
 11. Ivanov. [Cit. 2011-09-14]. Kapitola Хроника подготовки и полёта корабля Soyuz 29 («Союз ТМА» №703).
 12. Astronaut biography. André Kuipers [online]. ESA, [cit. 2009-08-09]. Dostupné online. (anglicky)
 13. a b KAUDERER, Amiko. Expedition 31 [online]. NASA, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online. (anglicky)
 14. Sunita L. Williams [online]. NASA, [cit. 2009-12-14]. Dostupné online. (anglicky) – Oficiální biografie NASA
 15. HOLUB, Aleš. MEK. Malá encyklopédia kozmonautiky [online]. Kosmo.cz, rev. 2009-04-01, [cit. 2009-04-02]. Kapitola # posádky Stále posádky. Dostupné online.
 16. VÍTEK, Antonín, a kol. SPACE 40. Veľká encyklopédia družíc a kozmických sond [online]. Praha : Knižnica Akadémie vied ČR, rev. 2008-06-13, [cit. 2009-04-09]. Dostupné online.
 17. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия astronóm [online]. Moskva : rev. 2009-04-08, [cit. 2009-04-09]. Kapitola Пилотируемые космические полёты. Dostupné online. (po rusky)
 18. Tlačová služba Roskozmosu. Предварительный план-график экспедиций на МКС и смен экипажа на кораблях «Союз» (с июня 2008г. по ноябрь 2010г.) [online]. Moskva : Федеральное Космическое Агентство (Roskosmos), 2008-09-21, [cit. 2009-04-09]. Dostupné online. (rusky)
 19. TRINIDAD, Katherine; CLOUTIER-LEMASTERS, Nicole. Release: 08-306. NASA Assigns Space Station Crews, Updates Expedition Numbering [online]. NASA, 2008-11-21, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online. (anglicky)
 20. YEMBRICK, John; CLOUTIER-LEMASTERS, Nicole. Release: 09-233. NASA and its International Partners Assign Space Station Crews [online]. Washington, Houston : NASA, 2009-10-07, [cit. 2009-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
 21. ŠAMSUTDINOV, Sergej. Изменения в экипажах МКС [online]. 2009-05-17, rev. 2009-08-05, [cit. 2009-08-09]. Dostupné online.