Otvoriť hlavné menu

Zoznam zlomových a vulkanotektonických štruktúr na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

ZdrojUpraviť

  • Bezák, V. (Editor), Broska, I., Ivanička, J., Reichwalder, P., Vozár, J., Polák, M., Havrila, M., Mello, J., Biely, A., Plašienka, D., Potfaj, M., Konečný, V., Lexa, J., Elečko, M., Janočko, J., Pereszlény, M., Marko, F., Maglay, J., Pristaš, J., 2004: Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000. Ministerstvo životného prostredia SR, ŠGÚDŠ