Zriaďovacia stanica

Zriaďovacia stanica alebo zoraďovacia stanica (spádovisko) je železničná stanica, ktorá prijíma nákladné vlaky určené na rozradenie, prípadne odstavenie jednotlivých vozňov, doplnenie vozňov, preprahy rušňov, technické prehliadky, deponovanie vozňov a podobné účely. Môžu to byť aj kontroly zásielky a komerčné úlohy. Ak sú v obvode takejto stanice aj koľaje určené na nakladanie a vykládku zásielok, vlečkové prípojky do podnikov a závodov, zvyčajne sa už volá nákladná stanica.

Zriaďovacia stanica v Kolíne nad Rýnom

Na Slovensku sú v prevádzke tri hlavné zriaďovacie stanice (spádoviská), v Bratislave (ŽST Bratislava-Východ), V Žiline (ŽST Žilina-Teplička) a v Čierna nad Tisou (ŽST Čierna nad Tisou). Všetky tieto zriaďovacie stanice spravuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky.