Zuzana Aufrichtová

7. starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová (* 3. september 1975, Bratislava)[1][2] je slovenská aktivistka, architektkaurbanistka a komunálna politička.[3] Založila neziskovú organizáciu Perpetuum féliciter, ktorej cieľom je zachraňovať umelecké diela a podporovať súčasné umenie.[4]

Zuzana Aufrichtová
slovenská architektka a komunálna politička
Zuzana Aufrichtová
Bývalá 7. starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
V úrade
4.decembra 2018 – 2022
Predchodca Radoslav Števčík Matej Vagač Nástupca
Bývalá poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
V úrade
7. decembra 2018 – 2022
Bývalá poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
V úrade
4. decembra 2017 – 2022
Biografické údaje
Narodenie3. september 1975 (48 rokov)
Bratislava, ČSSR
Politická stranaOKS
Alma materSlovenská technická univerzita v Bratislave
Profesiaarchitektka, urbanistka, územná plánovačka, aktivistka
Štátna príslušnosťSlovenská republika
Odkazy
Spolupracuj na CommonsZuzana Aufrichtová
(multimediálne súbory)

Od decembra 2022 pôsobila ako odborná poradkyňa pre územné plánovanie, krajinné plánovanie a povoľovanie výstavby na Ministerstve životného prostredia Slovenskej Repbuliky.

V rokoch 2018 až 2022 bola starostkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.[5][6][7][8] Od roku 2018 do 2022 bola členkou Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy[9] a poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,[10][11] kde od 27. septembra 2020 zastávala post predsedníčky poslaneckého klubu SaS-OKS-NOVA.[12]

Pôsobila vo viacerých komisiách (Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby,[13] Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva[14]). Ako poslankyňa zastupovala občanov aj na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja (od 2017-2022)[15] – tu pôsobila v Komisii životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania,[16] Komisii dopravy,[17] Komisii kultúry[18] a Mandátovej komisii.[19]

Vzdelanie upraviť

Zuzana Aufrichtová vyštudovala urbanizmus a územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (19942000). Po ukončení štúdia pokračovala Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doktorandským štúdiom (20132021), pričom sa venovala téme Optimalizácia procesov urbanistickej tvorby a územného plánovania. Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave absolvovala doplnkové pedagogické štúdium (19982000) a je držiteľkou vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.[chýba zdroj] Na STU v rámci Centra celoživotného vzdelávania absolvovala Profesné špecializované vzdelávanie – Obnova architektonického vzdelávania (2007).

Aktivizmus upraviť

V roku 2016 pôsobila na oddelení stratégie a projektov na bratislavskom magistráte. V tom čase sa dostala do povedomia širšej verejnosti ako „biela vrana“, ktorá poukázala na chybné, netransparentné a utajované výstupy externej spoločnosti dodávané vtedajšiemu vedeniu hlavného mesta.[20][21] Po tom, ako upozornila na chyby v audite, sa dostala do sporu s vedením mesta, neskôr podala výpoveď.[22]

Už pred vstupom do politiky podporovala, organizovala a spoluorganizovala protestné akcie proti nedemokratickým a totalitným tendenciám v krajinách ako Čína, Bielorusko či Rusko. Staromestský úrad začiatkom februára 2022 zavesil ukrajinskú vlajku.

Profesionálna kariéra upraviť

Zuzana Aufrichtová sa venovala rozvojovým projektom v oblastiach kultúry, architektúry a územného a regionálneho rozvoja

Venuje sa územnému plánovaniu a regionálnemu rozvoju.[23] V roku 2003 sa stala členkou Slovenskej komory architektov[24] – najväčšej profesijnej organizácie v oblasti architektúry.

Ako členka odbornej poroty hodnotila:

 • Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava
 • Bratislava-Južné predmestie a staromestské nábrežie
 • Protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka v Bratislave[25]

Nezisková organizácia Perpetuum féliciter upraviť

So sochárkou Katarínou Galovič Gáspar založili v roku 2023 neziskovú organizáciu Perpetuum féliciter. Cieľom organizácie je zachraňovať výtvarné diela, najmä sochy vo verejnom priestore, a podporovať súčasné umenie. Perpetuum féliciter sa zameriava na záchranu hodnotných diel významných umelcov z obdobia Československa v rokoch 1945 - 1989 a tiež na archiváciu a katalogizáciu umeleckých diel. Zakladateľky organizácie pripomínajú, že mnoho výtvarných diel bolo zničených a chcú upozorniť na ich hodnotu. Perpetuum féliciter spolupracuje s významnými osobnosťami slovenskej kultúrnej scény a plánuje obnovovať diela umiestnené vo verejnom priestore a verejných budovách, ako sú nemocnice a školy.[26]

Politická kariéra upraviť

Skúsenosti s neodbornosťou, ale najmä s netransparentnosťou a utajovaním v samosprávnej praxi v roku 2016 ju o rok neskôr priviedli k vstupu do komunálnej politiky. Vyznávajúc motto Tomáša G. Masaryka Nebát se, nelhat a nekrást! sa v roku 2017 stala členkou OKS (od 2021 je jej podpredsedníčkou)[27]

Vo voľbách v roku 2017 bola zvolená za poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja.[3] V komunálnych voľbách v roku 2018 úspešne kandidovala na starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto[5] a stala sa tiež poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.[11]

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 kandidovala na kandidátnej listine strany SaS s poradovým číslom 101.[28][29] Spolu s ňou kandidovali na kandidátke SaS aj ďalší traja členovia OKS, Ondrej Dostál, Radovan Kazda a Juraj Petrovič.[30]

Dňa 27. júna 2022 oznámila, že sa bude opätovne uchádzať o post starostky Starého Mesta ako kandidátka koalície strán SaS, KDH, OKS, NOVA, ZA ĽUDÍ a Zmena zdola, DÚ.[31][32][33]

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (od 2018 do 2022) upraviť

V Starom Meste začal pod vedením Zuzany Aufrichtovej fungovať rozsiahly dotačný systém Staromestská dotačná schéma, vďaka ktorému mestská časť môže finančne podporiť zmysluplné projekty neziskových organizácií a občianskych združení, predovšetkým z oblasti kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania a športu.[34][35][36]

V auguste 2019 založila Zuzana Aufrichtová neinvestičný Fond architekta Weinwurma,[37][38][39] prostredníctvom ktorého pomáha mestská časť komunitám a obyvateľom Starého Mesta v ich úsilí zlepšiť vzhľad verejných priestorov. Fond poskytuje finančnú podporu napríklad pri renovácii historických brán, zveľaďovaní predzáhradiek či poskytuje finančnú pomoc pri obnove historických bytových domov, čistení nelegálnych graffiti a pod.[40][41][42]

Zuzana Aufrichtová zriadila po svojom nástupe do úradu oddelenie stratégie a projektového riadenia,[43] ktorého úlohou je aktívne a efektívne vyhľadávanie a získavanie externých zdrojov na realizáciu staromestských projektov.

V porovnaní s rokmi 20152018  sú výsledky hospodárenia v rokoch 20192022 (resp. prvých 6 mesiacov roku 2022) nasledovné:

 • Prebytok bežného hospodárenia mestskej časti narástol o 76 %. Faktory, ktoré viedli k pozitívnemu výsledku sú predovšetkým racionalizácia hospodárenia a rozpočtová disciplína, v menšej miere (približne 1/3) aj nárast dane z nehnuteľností (správu dane vykonáva mesto). Mestská časť získala nenávratné finančné výpomoci vo výške 4,7 mil. eur (fondy EU alebo rozpočet SR). V porovnaní s rokmi 2015 až 2018 ide o päťnásobný nárast externých zdrojov. Výpadok kapitálového príjmu nahradil príjem z poplatku za rozvoj, ktorého výnos narástol o viac ako 500 % (v rokoch 2015 a 2016 sa ešte nevyberal).
 • Celkovo z vlastných zdrojov a externých nenávratných zdrojov mestská časť za 3,5 roka vygenerovala v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi rokmi viac ako dvojnásobok investičných zdrojov, t. j. 14, 3 mil. eur na investície za 3,5 roka oproti 6, 9 mil. eur v porovnávacom 4 ročnom období.
 • Vďaka dobrému hospodáreniu má mestská časť v rezervnom fonde a v iných fondoch dostatok použiteľných prostriedkov na návratné finančné výpomoci (zdedený 2-miliónový úver a 1,5-miliónový úver čerpaný v roku 2020 refinancovanie nákladov spojených so stavbou Zariadenia opatrovateľskej služby Seniorcentrum Staré Mesto). To znamená, že budúce vedenie mestskej časti bude mať pri splácaní dlhov lepšiu pozíciu.
 • V rokoch 2020 – 2022 má mestská časť Bratislava-Staré Mesto priestor na investície vo výške 9 mil. eur (približne 5 mil. eur ponecháva vo fondoch mestskej časti). Investície sú prevažne realizované v školských zariadeniach, investuje sa do ciest, verejných priestranstiev, do obnovy historickej budovy miestneho úradu, bytov a riešenia oblastí, ktoré boli 30 rokov zanedbávané (kryty civilnej obrany, registratúrne stredisko). V rokoch 2019 – 2022 dosiahla miera zveľaďovania majetku mestskej časti najvyššiu úroveň za jej samostatnú existenciu – bez prenechávania nezvládnuteľného bremena na budúce vedenie.[44]
 
Ocenenie excelentnej samosprávy ELOGE

Pod jej vedením sa v roku 2020 dokončila stavba budovy Zariadenia opatrovateľskej služby Seniorcentrum Staré Mesto.[45][46]

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto získala pod jej vedením v roku 2020 označenie excelentnej samosprávy ELOGE, ktoré udeľuje OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR.[47][48] Mestská časť bola rovnako úspešná aj v roku 2022 a získala druhé ocenenie ELOGE.[49]

Zuzana Aufrichtová rozbehla viacero projektov revitalizácií verejného priestoru. K ďalším dokončeným alebo stále prebiehajúcim realizáciám patria: revitalizácia Medickej záhrady,[50][51][52][53] Rázusovo nábrežie (výmena betónovej dlažby za žulovú a vysadenie platanov),[54][55][56][57] výmena dlažby na Vajanského nábreží, participačný projekt obnovy zóny Panenská a okolie[58] a v rámci nej revitalizácia Konventnej ulice[59][60] či kompletná obnova historických Soferových schodov[61][62][63][64] a i.

Dôležitou oblasťou záujmu sú počas jej funkčného obdobia klimatické zmeny a reagovanie na ne – začal sa zber dát na spustenie prvej nízkoemisnej zóny v Starom Meste[65][66] a samospráva plánuje vodozádržné opatrenia[67]. Staré Mesto rozbehlo projekt náhradnej výsadby stromov na súkromných pozemkoch Môj Strom v Starom Meste.[68][69][70] Podstatou projektu je tvorba evidencie súkromných pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín, keďže centrálna mestská časť na pozemkoch vo svojej správe vhodné stanovištia na náhradnú výsadbu stromov a kríkov nemá.

Súkromný život upraviť

Zuzana Aufrichtová je rodená Staromešťanka, žije v Bratislave, je vydatá a má tri deti.[chýba zdroj]

Publikácie upraviť

 1. Vízia v kríze / AUFRICHTOVÁ Zuzana, BALÁŽ Martin, BOHÁČOVÁ Katarína, BRAŠEŇ Michal, KRÁLIK Marián, LEGÉNY Ján, LIPKOVÁ Michala, MORGENSTEIN Peter, ŠÍP Lukáš, UHRÍK Martin, WAGNEROVÁ Soňa, 2015. In: Informačné listy FA STU : KONFUC 2015, 27.3.2015, Bratislava. - ISSN 1337-2475. - Roč. 22, apríl (2015), s. 5-7.
 2. Sídelné prostredie a územný rozvoj / HANUS Július, HAMALOVÁ Marta, AUFRICHTOVÁ Zuzana, 2014. In: Verejná správa a regionálny rozvoj: Ekonómia a manažment. - ISSN 1337-2955. - Roč. X, č. 1(2014), S. 69-80.
 3. Správy z VaUR FA / AUFRICHTOVÁ Zuzana, 2014. In: Informačné listy FA STU. - ISSN 1337-2475. - Roč.21, február (2014), s. 4-5.
 4. Univerzitný vedecký park STU Bratislava / AUFRICHTOVÁ Zuzana, 2012. In: ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : Zborník referátov z I. ročníka Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovaný perspektívam a rozvoju hlavného mesta. STU FA Bratislava, Ústav architektúry občianskych budov, 17.10.2012. - Bratislava : nakladateľstvo stu, 2012. - ISBN 978-80-227-3844-6. - . - S. 73-76 / ORAVCOVÁ Eva (Redaktor, editor).
 5. Urbanizmus a územný rozvoj Dúbravky / AUFRICHTOVÁ Zuzana, PODOLÁK Ján (Recenzent), SANDTNER Ján (Recenzent), 2014. In: Dúbravka: (moja, Tvoja, naša, Vaša). - 1. vyd. - Bratislava : Mestská časť Bratislava - Dúbravka, 2014. - ISBN 978-80-971620-2-3. - s. 309-314 [1,362 AH] / KRIŠKO Michal (Redaktor, editor), PODOLÁK Ján (Recenzent), SANDTNER Ján (Recenzent).

Referencie upraviť

 1. Ing. arch. Zuzana Aufrichtová. In: Obchodný vestník 93/2022 : Okresný súd Bratislava I – Zmena zápisov : R043625 : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2022-09-20]. Dostupné online.
 2. Starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová [online]. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, [cit. 2022-09-20]. Dostupné online. Archivované 2022-09-20 z originálu.
 3. a b Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Bratislavského kraja [online]. Pravda.sk, 2017-11-05, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 4. RMNO [online]. ives.minv.sk, [cit. 2023-06-23]. Dostupné online.
 5. a b Do kresla starostu Starého Mesta oficiálne zasadla Zuzana Aufrichtová [online]. Pravda.sk, 2018-12-04, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 6. V Starom Meste Števčíka strieda Aufrichtová [online]. Pravda.sk, 2018-11-12, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 7. Zuzana Aufrichtová zasadne na starostovské kreslo v Starom Meste [online]. Bratislava24.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 8. Staromešťanov presvedčila autentickosť, hovorí Z. Aufrichtová [online]. TERAZ.sk, 2018-11-11, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 9. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy [online]. zastupitelstvo.bratislava.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 10. Aufrichtová Zuzana [online]. zastupitelstvo.bratislava.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 11. a b Výsledky Bratislava: Komunálne voľby 2018 - Zvolený primátor Matúš Vallo a poslanci [online]. Webnoviny.sk, 2018-11-09, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 12. TERAZ.SK. Bratislavský poslanecký klub SaS-OKS-NOVA má novú predsedníčku [online]. TERAZ.sk, 2020-09-18, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 13. Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby [online]. zastupitelstvo.bratislava.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-08-02 z originálu.
 14. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva [online]. zastupitelstvo.bratislava.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 15. Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Bratislavského kraja [online]. Pravda.sk, 2017-11-05, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 16. Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania [online]. Bratislavskykraj.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 17. Komisia dopravy [online]. Bratislavskykraj.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 18. Komisia kultúry [online]. Bratislavskykraj.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 19. Mandátová komisia [online]. Bratislavskykraj.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 20. KUCIAK, Ján. Bratislava tají audit o parkovaní. Poslanci musia o detailoch mlčať [online]. Aktuality.sk, 2016-12-19, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 21. AUFRICHTOVÁ, Zuzana. Utajená parkovacia politika po bratislavsky (názor) [online]. Aktuality.sk, 2016-11-16, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 22. MAJEROVÁ, Silvia. Šikanovali ma na magistráte Bratislavy, musela som odísť (rozhovor) [online]. Aktuality.sk, 2017-05-26, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 23. AUFRICHTOVÁ, Zuzana; HANUS, Július. Kvalita sídelného prostredia: Vymedzenie problému hodnotenia kvality urbánneho prostredia pomocou Systému na podporu priestorového rozhodovania [online]. alfa.stuba.sk, 2014, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 24. Ing.arch. Zuzana Aufrichtová [online]. Slovenská komora architektov, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 25. Protokolárne miesto "Hrob neznámeho vojaka" - všetky súťažné návrhy [online]. www.archinfo.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 26. MASLEJOVÁ, Viera. Stop novodobému barbarstvu [online]. 2023-06-08, [cit. 2023-06-09]. Dostupné online.
 27. Predsedom Občianskej konzervatívnej strany zostáva O. Dostál [online]. TERAZ.sk, 2021-06-26, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 28. O mandát v NR SR sa uchádzajú aj bratislavskí starostovia [online]. 24hod.sk, 2019-12-13, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 29. Architekti na kandidátkach v parlamentných voľbách 2020 [online]. www.archinfo.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 30. Slovensko potrebuje dezinFicovať [online]. Denník N, 2020-02-21, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 31. Starostka Starého Mesta Aufrichtová ohlásila opätovnú kandidatúru: Program sme takmer na 100 percent splnili | Samospráva | Bratislavské noviny [online]. www.bratislavskenoviny.sk, 2022-06-27, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 32. Za starostku bratislavskej mestskej časti Staré Mesto bude kandidovať aj Zuzana Aufrichtová [online]. bratislava.zoznam.sk, 2022-06-27, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 33. BINČÍK, Miroslav. Zuzana Aufrichtová chce obhájiť post starostky Starého Mesta [online]. Správy RTVS, 2022-06-27, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 34. Dotácie - Bratislava-Staré Mesto [online]. www.staremesto.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. (slovak)
 35. Staré Mesto môže na dotácie prerozdeliť až 88-tisíc eur [online]. Staromestské noviny, 2022-01-27, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-07-26 z originálu.
 36. V Starom Meste schválili nový dotačný systém [online]. bratislava.sme.sk, 2019-12-17, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 37. Fond architekta Weinwurma n.f. [online]. Fond architekta Weinwurma n.f., [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-07-26 z originálu.
 38. Staré Mesto zriadilo neziskový Fond architekta Weinwurma [online]. www.obecne-noviny.sk, 2019-10-30, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 39. Staré Mesto zriadilo Fond architekta Weinwurma, prispievať doňho môže verejnosť [online]. BratislavaDen.sk, 2019-10-28, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 40. Staromestský fond pomohol zrenovovať dve brány [online]. Staromestské noviny, 2021-08-30, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-07-26 z originálu.
 41. Fond Weinwurma vyhlásil výzvu na obnovu i odstraňovanie grafitov | Samospráva | Bratislavské noviny [online]. www.bratislavskenoviny.sk, 2022-02-10, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 42. Fond Weinwurma vyhlásil výzvu na odstraňovanie grafitov v Starom Meste [online]. TERAZ.sk, 2022-02-10, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 43. Prioritou novej starostky Starého Mesta je riešenie územných projektov a efektívna komunikácia [online]. BratislavaDen.sk, 2019-03-18, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 44. Rozpočet mestskej časti a záverečný účet | Bratislava-Staré Mesto [online]. www.staremesto.sk, [cit. 2022-07-27]. Dostupné online. (slovak)
 45. Nové Seniorcentrum funguje rok [online]. Staromestské noviny, 2022-01-29, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-07-26 z originálu.
 46. Nové seniorcentrum v Starom Meste je už otvorené, dokončili ho vo štvormesačnom predstihu [online]. BratislavaDen.sk, 2020-06-02, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 47. Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných [online]. Pravda.sk, 2021-01-29, [cit. 2022-07-27]. Dostupné online.
 48. SZUČÍKOVÁ, Michaela. Staré Mesto je excelentná samospráva [online]. Bratislavskykraj.sk, 2021-02-16, [cit. 2022-07-27]. Dostupné online.
 49. TERAZ.SK. Finále projektu ELoGE SLOVENSKO 2021 [online]. TERAZ.sk, 2022-06-30, [cit. 2022-08-11]. Dostupné online.
 50. Pozrite sa ako krásne vyzerá Medická záhrada [online]. Staromestské noviny, 2021-10-28, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-08-02 z originálu.
 51. Začíname s prvou fázou revitalizácie Medickej záhrady. [online]. novenivy.sk, 2021-05-05, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 52. Boli ste sa pozrieť? Obnova Medickej záhrady je vo finále [online]. www.bratislavskenoviny.sk, 2021-11-02, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 53. Revitalizácia Medickej záhrady v Starom Meste je vo finále [online]. TERAZ.sk, 2021-11-02, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 54. Vynovené Rázusovo nábrežie: žulová dlažba a platany [online]. Staromestské noviny, 2021-11-25, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-07-26 z originálu.
 55. Vynovené Rázusovo nábrežie: žulová dlažba a platany [online]. blonline.sk, 2021-11-25, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 56. SZUSČÍKOVÁ, Michaela. Na Rázusovom nábreží menia betónovú zámkovú dlažbu za žulovú. Pribudnú aj dva platany [online]. Bratislavskykraj.sk, 2021-07-15, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 57. Pri Propelleri pribudne žulová dlažba i platany [online]. www.bratislavskenoviny.sk, 2021-07-10, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 58. Participácia plánovania zóny Panenská sa blíži do finále [online]. BratislavaDen.sk, 2017-12-08, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 59. PODCAST: Konventná bude opäť patriť komunitám [online]. Staromestské noviny, 2022-05-30, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. Archivované 2022-07-26 z originálu.
 60. SZUSČÍKOVÁ, Michaela. Konventná ulica je prvá rekonštruovaná časť zóny Panenská a okolie [online]. Bratislavskykraj.sk, 2022-07-26, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 61. SZUSČÍKOVÁ, Michaela. Staré Mesto renovuje Soferove schody. Obnova by mala byť ukončená v priebehu apríla [online]. Bratislavskykraj.sk, 2022-02-23, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 62. Staré Mesto začalo s obnovou Soferových schodov [online]. www.bratislavskenoviny.sk, 2022-02-19, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 63. Bratislavské Staré Mesto spustilo obnovu Soferových schodov, na práce dohliadajú pamiatkari [online]. Webnoviny.sk, 2022-02-20, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 64. Soferove schody prechádzajú rekonštrukciou, ide o prvú časť projektu obnovy zóny Panenská a okolie [online]. BratislavaDen.sk, 2022-02-21, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 65. CEBROVÁ, Linda. Bratislava bude mať nízkoemisné zóny, autá dostanú špeciálne nálepky [online]. Startitup.sk, 2019-08-05, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 66. MUDROŇ, Miroslav. Nízkoemisné zóny v Bratislave sú možno bližšie, než sme si mysleli [online]. MojElektromobil.sk, 2020-02-05, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 67. SZUSČÍKOVÁ, Michaela. Staré Mesto plánuje na Jakubovom námestí vodozádržné opatrenia [online]. Bratislavskykraj.sk, 2021-01-05, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 68. Môj strom v Starom Meste | Bratislava-Staré Mesto [online]. www.staremesto.sk, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online. (slovak)
 69. Staré Mesto pracuje na evidencii súkromných pozemkov pre nové stromy [online]. bratislava.zoznam.sk, 2022-06-16, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.
 70. Staré Mesto hľadá miesto pre nové stromy aj v súkromných záhradách [online]. TERAZ.sk, 2021-11-17, [cit. 2022-07-26]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť