Zväz komunistov Slovenska

Zväz komunistov Slovenska (skratka ZKS) bola marxistická komunistická politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku krátke obdobie v rokoch 19911992.

Vznik ZKS bol reakciou skupiny ortodoxných komunistov na transformáciu pôvodnej Komunistickej strany Slovenska na nemarxistickú ľavicovú stranu, ktorá prebiehala po nežnej revolúcii. Táto transformácia sa začala v októbri 1990, keď bola na zjazde KSS schválená zmenu názvu strany na Komunistická strana Slovenska - Strana demokratickej ľavice a dovŕšená 26. januára 1991, keď ústredný výbor schválil vypustenie prvej časti názvu a KSS tým bola definitívne premenovaná na Stranu demokratickej ľavice.

Časť komunistov, ktorá s týmto vývojom v strane nesúhlasila, založila stranu ZKS, ktorá bola 19. marca 1991 zaregistrovaná na ministerstve vnútra. Ustanovujúci zjazd strany sa uskutočnil 18. januára 1992 v Bratislave, na ktorom bol za predsedu strany zvolený Juraj Janošovský.

Ďalšia časť komunistov nespokojných s vývojom situácie v KSS vytvorila približne v rovnakom čase stranu Komunistická strana Slovenska – 91 (KSS '91).

29. augusta 1992 sa v Banskej Bystrici uskutočnil zjednocujúci zjazd, na ktorom sa KSS '91 a ZKS zlúčili a vytvorili stranu s pôvodným názvom Komunistická strana Slovenska. Za predsedu KSS bol zvolený Vladimír Ďaďo.