Zväz pre spoluprácu s armádou

Zväz pre spoluprácu s armádou alebo skrátene Zväzarm (po čes. Svaz pro spolupráci s armádou; Svazarm) bola jednotná dobrovoľná branno-spoločenská organizácia v ČSSR.

Zväzarm bol založený 4. novembra 1951 na základe zákona č. 92/1951 o brannej výchove. Vtedy združoval 10 spoločenských organizácií ako kolektívnych členov, v r. 1952 na zlučovacom zjazde prešiel na individuálne členstvo.

Zväzarm plnil niektoré úlohy obrany štátu. Zastrešoval branné športy a technickú záujmovú činnosť, najmä:

Zväzarm organizoval Sokolovské a Dukelské preteky brannej zdatnosti a Týždne brannej aktivity.

Vyznamenania:

Zväzarm vydával týždenníky: Svazarmovec a Obranca vlasti

Hoci bol Zväzarm nástroj ideologického manipulovania, významnou mierou prispieval k rozvoju uvedených záujmových činností.

V Česku sa Zväzarm v roku 1990 pretransformoval v Združenie technických športov a činností (STSČ), ktoré v roku 2003 zmenilo názov na Združenie športových zväzov Českej republiky (SSS ČR).[1]

Referencie upraviť