Otvoriť hlavné menu

VymedzenieUpraviť

Na severe hraničí so Starohorskými vrchmi, Nízkymi Tatrami a Horehronským podolím, na východe s Veporskými vrchmi a Poľanou. Južným smerom sa nachádzajú Ostrôžky a Javorie a západne ležia Kremnické vrchy.[1]

Geomorfologické členenieUpraviť

CharakteristikaUpraviť

Zvolenská kotlina má charakter hornatiny. Najvyšším vrchom je Čierny Diel (851 m n. m.). Veľká časť územia je pokrytá prevažne listnatými lesmi. V hojnej miere je zastúpený buk, hrab, dub a javor, z ihličnatých stromov sa v menšej miere vyskytuje borovica a smrek. Zvolenskou kotlinou preteká rieka Hron s prítokmi Slatina a Neresnica.

Podľa klimatických podmienok radíme Zvolenskú kotlinu medzi oblasti mierne teplé. V zimnom období vystupujú priemerné teploty na -2 až -4 °C, letné priemerné teploty sa pohybujú okolo 17 až 18 °C, počet letných dní býva medzi 40 – 50, počet dní so snehovou pokrývkou je 50 – 70.

Chránené územiaUpraviť

Zvolenská kotlina je kraj s množstvom prírodných zaujímavostí a kuriozít. Nenachádza sa tu žiadna chránená krajinná oblasť, ale viaceré maloplošné chránené územia, ako napr. NPR Plavno, Ponická dúbrava, PR Urpínska lesostep, Kozlinec, Čačínska cerina, Jelšovec, Prosisko, NPP Mičinské travertíny, PP Zolniansky lahar a Potok Zolná, Pyramída, CHA Arborétum Borová hora a iné.[2]

ReferencieUpraviť

  1. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-25]. Dostupné online.
  2. mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2018-08-07]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť