Zvukový technik

Zvukový technik alebo hovorovo[1] zvukár je odborný spolupracovník režiséra a kameramana pri nakrúcaní zvukových filmov,[2] resp. spolupracovník režiséra pri produkcii v rozhlase alebo v divadle.[3] Dbá o správnu akustiku v nahrávacom priestore, sníma a kontroluje zvukový záznam nakrúcanej scény. V rámci postprodukcie sleduje mixáž zvukových záznamov nakrútených v rôznom čase, na rozličných miestach a kvalitu zaznamenaného zvuku.[2]

ReferencieUpraviť

  1. zvukár. In: KAČALA, Ján; PISÁRČIKOVÁ, Mária; POVAŽAJ, Matej. Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr.. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. [Cit. 2021-03-03]. ISBN 80-224-0750-X.
  2. a b zvukár. In: Malá encyklopédia filmu. Zahraničná tvorba. Bratislava : Obzor, 1974. 804 s. S. 647.
  3. zvukár. In: PECIAR, Štefan. Slovník slovenského jazyka. 1.. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. [Cit. 2021-03-03]. ISBN 80-224-0750-X. Zväzok V. V – Ž.