Ánanda (učeník)

Ánanda bol Budhov bratranec, učeník a 25 rokov bol jeho priamy služobník.