Wikipédia:Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti ~ Wikipédia nie je lekárske konzílium ~ Wikipédia nie je chemická príručka

Wikipédia neposkytuje žiadne záruky správnosti.

Wikipédia je otvorená internetová encyklopédia, tzn. zoskupenie dobrovoľníkov, ktorí vytvárajú databázu ľudského poznania. Jej princípy dovoľujú komukoľvek s pripojením k internetu a webovým prehliadačom meniť jej obsah. Preto je treba upozorniť, že nič, čo tu nájdete, nemuselo byť skontrolované a nemusí obsahovať úplné, presné ani spoľahlivé informácie.

To neznamená, že vo Wikipédii nemôžete nájsť hodnotné a podrobné informácie, ale je treba si uvedomiť, že Wikipédia sa nemôže žiadnym spôsobom zaručiť za presnosť informácií, ktoré uvádza. Tieto informácie mohol zmeniť či poškodiť niekto, koho názory sa nezhodujú s aktuálnym stavom znalostí v danom obore. Snažíme sa vytvoriť metódy, ako vybrať a ponúknuť najspoľahlivejšie verzie článkov. Momentálne ponúkame túto možnosť pomocou zoznamu Najlepšie články. Avšak aj články tu uvedené mohli byť nevhodne zmenené tesne pred tým, ako si ich pozriete.

Nikto z autorov, prispievateľov, sponzorov, správcov, ani ktokoľvek iný spojený s Wikipédiou nemôže byť zodpovedný za akékoľvek nepresné či zavádzajúce informácie uvedené na týchto stránkách či na stránkach z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informácie tu ponúkané sú poskytované zdarma a neexistuje žiadna zmluva medzi vami a majiteľmi či používateľmi týchto stránok, vlastníkmi serverov, na ktorých Wikipédia beží, jednotlivými prispievateľmi, správcami, či akoukoľvek inou osobou spojenou s Wikipédiou.

Uvedomte si prosím, že informácie tu uvedené môžu porušovať zákony krajiny, z ktorej si ich pozeráte. Wikipédia je proti porušovaniu zákonov, ale obsah Wikipédie je uložený na serveroch v štáte Florida v USA, kde je právo na zverejňovanie informácií chránené Prvým dodatkom Ústavy Spojených štátov amerických a princípmi Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Zákony Vašej krajiny nemusia poskytovať tak širokú ochranu slobody slova, takže Wikipédia nemôže zodpovedať za prípadné porušenie príslušných zákonov.

Pokiaľ potrebujete správnu, presnú a kompletnú radu (napr. lekársku, právnu či finančnú), vyhľadajte skúseného odborníka.

Ďakujeme za Váš čas strávený prečítaním tejto stránky a prajeme Vám príjemné používanie Wikipédie.