Ár (skratka a) je jednotka plochy, ktorá sa používa v poľnohospodárstve. 1 ár je plocha štvorca so stranou 10 m, teda ide o plochu 100 m². Ár nie je jednotkou Medzinárodnej sústavy jednotiek SI.

Pozri aj

upraviť