Účtovný doklad

Účtovný doklad je písomnosť z formálnej aj obsahovej stránky upravená predpísaným spôsobom, ktorá dokladá a overuje hospodárske operácie alebo účtovné operácie podľa nej zaúčtované.

Ako jeden zo základných prvkov metódy účtovníctva má dvojakú funkciu:

  1. je prvým zachytením a usporiadaním údajov o určitom hospodárskom jave, ktorý má byť zaúčtovaný;
  2. je nástrojom následnej kontroly správnosti účtovných zápisov, t. j. overuje uskutočnenie jednotlivých hospodárskych operácií v dokladoch zachytených a podľa dokladov zaúčtovaných.

Každý účtovný doklad musí byť overiteľný aj po určitej, normou predpísanej dobe.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.