Úhlava

rieka v Česku

Úhlava je rieka v juhozápadných Čechách. Je to najvýznamnejší pravostranný prítok Radbuzy, meria 108,5 km, zaberá povodie s veľkosťou 919,4 km² a v ústí dosahuje priemerný prietok 5,69 m³/s.

Úhlava na Šumave.

Pramení na Šumave na západnom svahu vrchu Pancíř (1 214 m n. m.) severne od mesta Železná Ruda. K osade Hamry tečie najprv na severozápad, potom pokračuje na sever a napája vodnú nádrž Nýrsko. Po pribratí ľavostrannej Andělice sa stáča severovýchodným smerom, v blízkosti Klatov mení smer toku na sever, následne medzi obcami Dolany a Předenice tečie na severoseverovýchod. Odtiaľ už tečie k ústiu výhradne na sever, pričom pod obcou Štěnovice preteká výrazne zvlneným korytom s niekoľkými veľkými meandrami. Do Radbuzy ústi na južnom okraji mesta Plzeň.

Významnejšími prítokmi sú ľavostranné Chodská Úhlava, Andělice, Poleňka a pravostranné Jelenka, Drnový potok, Točnický potok, Zlatý potok a Lukavice.

Úhlava preteká cez Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Bezděkov, Dolany, Švihov, Lužany, Přeštice, Dolní Lukavice, Štěnovice a okrajom Plzne.