Úrokové obdobie je doba, za ktorú sa pravidelne pripisujú úroky.

Delenie podľa (približnej) dĺžky:

  • ročné úrokové obdobie - označuje sa p.a. (per annum)
  • polročné úrokové obdobie - označuje sa p.s. (per semestre)
  • štvrťročné úrokové obdobie - označuje sa p.q. (per quartale)
  • mesačné úrokové obdobie - označuje sa p.m. (per mensem)

Presná dĺžka mesačného (štvrťročného, polročného) úrokového obdobia v dňoch sa môže počítať dvojakým spôsobom:

  • ako skutočný počet dní obdobia
  • celé mesiace sa počítajú ako 30-dňové

Presná dĺžka ročného obdobia v dňoch sa takisto môže počítať dvojakým spôsobom:

  • rok má 365 dní (resp. 366 priestupný rok)
  • rok má 360 dní