Čínsky šach alebo siang-čchi (čín. 象棋 pchin-jin: xiàngqí) je abstraktná dosková hra pre dvoch hráčov pochádzajúca z Číny. Hra predstavuje súboj medzi dvomi armádami s cieľom zajať súperovho generála.

Čínsky šach

Čínsky šach
Základné informácie
VydavateľPublic domain
Počet hráčov2
Hráči hrajúci čínsky šach v Pekingu

Aj keď presný pôvod alebo vznik hry nie je doložený, zmienky o nej existujú už v literatúre z 9. storočia. V roku 2008 sa čísky šach zaradil medzi disciplíny na prvých Svetových hrách mentálnych športov.

Pravidlá upraviť

Hracia doska upraviť

Hracia doska je obdĺžnikového tvaru a obsahuje 9x10 hracích polí. Na rozdiel od šachu sú hracie kamene umiestnené na priesečníkoch čiar.

Na oboch stranách hracej dosky sa nachádzajú štvorce o veľkosti 3x3 priesečníky obsahujúce diagonálne čiary. Tieto plochy sa nazývajú palác alebo pevnosť. Plocha uprostred hracej dosky, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve polovice sa nazýva rieka.

Hracie kamene upraviť

Hracie kamene v čínskom šachu majú tvar plochého disku, na ktorom sú zobrazené čínske znaky. Jeden hráč má na začiatku hry kamene červenej farby (občas aj biele) a druhý hráč má kamene čiernej farby (občas aj modré alebo zelené). Kamene čierneho hráča sú označené inými znakmi ako kamene červeného hráča. Rôzne znaky na každej strane majú pôvod v minulosti, keď sa figúrky vyrábali z jedného materiálu rovnakej farby a preto sa odlišovali znakmi.

Generál upraviť

 
The generals
 
Generál a strážcovia

Generáli sú označení čínskym znakom 將 alebo 将. Podľa legendy sa figúrka generála pôvodne nazývala cisár, ale keď sa čínsky cisár dozvedel o hre, nechal popraviť dvoch hráčov za vyhodenie cisára z hry. Potom sa figúrka cisára premenovala na generála.

Na začiatku hry sú generáli umiestnení v strede krajných čiar v paláci. Generál sa pohybuje o jedno pole vodorovne alebo zvisle, nikdy nie diagonálne a nesmie opustiť svoj palác. Rovnako ako kráľ v šachu, nesmie ani generál vykonať pohyb na pole ohrozené súperovou figúrkou.

Strážca upraviť

 

Strážcovia sú označení čínskym znakom 士 pre čierneho hráča a znakom 仕 pre červeného hráča.

Strážca sa pohybuje o jedno pole diagonálne a rovnako ako generál nesmie opustiť palác. Z toho vyplýva, že počas hry sa strážca môže nachádzať na piatich poliach hracej dosky. Na Začiatku hry sa obaja strážcovia nachádzajú vedľa generála na oboch jeho stranách.

Slon upraviť

 

Slony sa označujú čínskym znakom 象 pre čierneho hráča a znakom 相 pre červeného hráča.

Na začiatku hry sa obaja sloni nachádzajú vedľa strážcov. Pohybujú sa práve o dve polia diagonálne, ale nesmú preskočiť obsadené hracie pole. Slon nesmie prekročiť rieku, takže do konca hry musí zostať na svojej polovici hracej dosky.

Kôň upraviť

 
 
Možné ťahy koňa. Ťahy vyznačené červenou farbou nie sú povolené.

Kone sa označujú čínskym znakom 馬 pre čierneho hráča a znakom 傌 pre červeného hráča.

Na začiatku hry sa oba kone nachádzajú na hracej doske vedľa slonov. Kôň sa pohybuje o jedno pole vodorovne alebo zvisle nasledované pohybom o jedno pole diagonálne v rovnakom smere. Oproti figúrke koňa v šachu nesmie preskočiť obsadené pole. Z toho vyplýva, že v čínskom šachu je možné pohyb koňa blokovať inými figúrkami.

Voz upraviť

 

Vozy sú označené čínskym znakom 車 pre čierneho hráča a znakom 俥 pre červeného hráča.

Voz sa pohybuje rovnako ako figúrka veže v šachu o ľubovolný počet zvisle alebo vodorovne, pričom nesmie preskočiť pole obsadené inou figúrkou. Na začiatku hry sa oba vozy nachádzajú v rohoch hracej dosky.

Kanón upraviť

 
The cannons
 
Možný ťah kanónu.

Kanóny sú označené čínskym znakom 砲 pre čierneho hráča a znakom 炮 pre červeného hráča.

Na začiatku hry sa oba kanóny nachádzajú na hracej doske na pozícii o dve polia pred koňmi. Kanón sa pohybuje rovnakým spôsobom ako voz, ale pri braní súperovej figúrky musí preskočiť presne jednu figúrku ľubovolnej farby. Kanón nemôže preskočiť inú figúrku v prípade, že v danom ťahu nedôjde k braniu súperovej figúrky.

Vojak upraviť

 
The soldiers

Vojaci sú označení čínskym znakom 卒 pre čierneho hráča a znakom 兵 pre červeného hráča.

Každý hráč má na začiatku hry k dispozícii 5 vojakov, ktorí sú striedavo umiestnení na bližšej čiare pri rieke. Pohybujú sa presne o jedno pole dopredu, ale po prekročení rieky získajú možnosť pohybu o jedno pole doprava alebo doľava. Vojaci sa nikdy nemôžu pohybovať dozadu. Po dosiahnutí poslednej rady sa nepremieňajú na iné figúrky ako je tomu v šachu, môžu len vykonávať ťahy do strán.

História upraviť

 
Hracie kamene čínskeho šachu z obdobia dynastie Song (960 – 1279)

Hra má dlhú históriu a je možné že bola ovplyvnená staršou čínskou hrou liubo. Presný pôvod čínskeho šachu nie je známy, ale najstaršie historické zaznamy o hre siang-čchi pochádzajú už z prvého storočia nášho letopočtu. Nie je však jasné či šlo o čínsky šach alebo inú hru s rovnakým názvom, pretože slovné spojenie siang-čchi má viacero významov (hra slonov, hra figúrok, hra súhvezdí,...).

Obecne sa predpokladá, že čínsky šach vznikol úpravou indickej hry čaturanga, ktorá sa považuje za predchodcu ostatných šachových hier.[1] Naproti tomu niektorí historici (David H. Li) tvrdia, že čínsky šach je starší ako čaturanga a vznikol v Číne. Spoločné znaky oboch hier je ale ťažké pripísať náhode.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Referencie upraviť

  1. Murray, H.J.R.. A History of Chess. [s.l.] : Benjamin Press (pôvodne Oxford University Press), 1913. ISBN 0-936317-01-9.

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Xiangqi na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).