Čelová buľva

Čelová buľva je laminárne vylepšenie provy určené na zníženie hydrodynamického odporu lode a zvýšenie stability.

Jej hlavná úloha je znižovať vlnový odpor čela lode. Princíp spočíva v tom, že buľva vytvorí vlnu, ktorá následne interferuje s vlnou vytvorenou samotným trupom (čelom) lode. Ak je buľva navrhnutá dostatočne dobre, tieto dve vlny sa navzájom približne znegujú, čím klesne celkový vlnový odpor lode.

Stabilitu zvyšuje tak, že voda sa už netlačí pod loď. Pri starých lodiach sa voda tlačila pod loď, čím ju zároveň nadvihovala a zvyšovala tak silu potrebnú na poháňanie lode vpred.