Čelová kosť alebo os frontale je to nepárová kosť. Pôvodne sa zakladá ako párová kosť, ale krátko po narodení obidve časti zrastajú do jednej kosti. Individuálne rôzne dlho trvá uzatvorenie čelového šva (sutura frontalis) medzi obidvoma polovičkami šupiny čelovej kosti. Výnimočne nachádzame sutura frontalis persistens (metopizmus) aj u dospelých jedincov. Čelovú kosť tvoria:

Iné projekty upraviť