Čembalo alebo klavičembalo je historický hudobný nástroj. Zaraďuje sa rovnako medzi klávesové (má klávesnicu), ako aj medzi strunové nástroje (tóny vznikajú rozochvievaním strún).

Čembalo francúzskeho štýlu

Úderom na kláves čembala sa rozochvieva struna na princípe brnkania brnkadlami upevnenými v mechanike nástroja. Po uvoľnení klávesu sa struna zatlmí tlmiacou plsťou.

Prvé zmienky o používaní čembala sú zo začiatku 14. storočia, rozmach a pokrok vo vývoji nástroja nastal koncom 16. storočia. Koncom 18. storočia v súvislosti s nástupom používania klavíra začalo čembalo postupne strácať na význame. Dnes sa (s výnimkou interpretácie starej hudby) takmer vôbec nepoužíva.

Okrem čembala typickej veľkosti existovali aj menšie podobné nástroje, najmä spinety a virginaly.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Čembalo