Československá republika

rozlišovacia stránka

Československá republika (ČSR), ale často aj republika Československá/Republika Československá (RČS) bol oficiálny názov Česko-Slovenska od 29. februára 1920 do 21./22. novembra 1938 a od roku 1945 do 11. júla 1960. Ojedinele sa používal aj pred februárom 1920 a od roku 1940 ho používala aj česko-slovenská exilová vláda počas druhej svetovej vojny (presnejšie). Podľa súčasných PSP sa tento názov píše Česko-slovenská republika/Republika česko-slovenská.

Charakter štátu sa počas celého obdobia používania názvu značne menil.

V roku 1960 bol názov nahradený názvom Československá socialistická republika (ČSSR).

Ďalšie podrobnosti pozri v článku Česko-Slovensko a jeho podčlánkoch, najmä článku Dejiny Česko-Slovenska.