Čierna voda (prítok Popradu)

potok na dolnom Spiši, ľavostranný prítok Popradu

Čierna voda je potok na dolnom Spiši, na území okresov Poprad a Kežmarok. Je to ľavostranný prítok Popradu a je tokom IV. rádu.

Pramení v Belianskych Tatrách. Preteká Dolinou siedmich prameňov a pri Strážkach, mestskej časti Spišskej Belej, sa vlieva do Popradu.