Čierna voda (prítok Popradu)

potok na dolnom Spiši, ľavostranný prítok Popradu

Čierna voda je potok na dolnom Spiši, na území okresov Poprad a Kežmarok.[1] Je to ľavostranný prítok Popradu a je tokom IV. rádu.

Pramení v Belianskych Tatrách.[2] Preteká Dolinou siedmich prameňov a pri Strážkach, mestskej časti Spišskej Belej, sa vlieva do Popradu.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.