Čierny potok (prítok Dunaja)

Čierny potok (kedysi nazývaný Siccum Weydrich (1226),[1] Karlsdorfer Bach (1875-1884), Hidegkuti patak (1898), Suchá Vydrica (1950), Karloveský potok (1984) [2]) pretekal dolinou Líšcieho údolia[3] v Karlovej Vsi. Dnes tečie takmer cez celú trasu v zakrytom koryte okrem ústia do Karloveského ramena.[4]

Hlavným prameňom je Biela studnička medzi dnešnými Kútikmi a Záluhami. Má pravostranný prítok Doktorov jarok. Pri ústí potoka sa nachádzal mlyn (An der Schwarzedlische Mühl).[2]

ReferencieUpraviť

  1. ŠMILAUER, Vladimír. Vodopis starého Slovenska / Hydrography old Slovakia. [s.l.] : [s.n.]. Dostupné online. S. 7.
  2. a b Belák, A. Povodie Vydrice a Čierneho potoka na historických mapách
  3. Stará mapa Karlova Ves - mapa Topografická 25000 rok 1955 - StareMapy.sk [online]. www.staremapy.sk, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
  4. OpenStreetMap [online]. OpenStreetMap, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.