Čip (z angl. chip) je:

  • v užšom zmysle: platnička z polovodiča (najmä kremíka), na ktorej je tranzistor, dióda alebo monolitický integrovaný obvod.
  • v širšom zmysle: integrovaný obvod vrátane tejto platničky a podľa niektorých definícií vrátane príslušného puzdra; ak ide o malý a výkonný integrovaný obvod počítačov, nazýva sa aj mikročip

Výroba upraviť

Základným materiálom platničky je spravidla kremičitý piesok, ktorý postupne prechádza zložitými procesmi chemickej rafinácie, čistenia a transformácie na monokryštalický materiál. Z týchto procesov vzíde tzv. kremíková tyč (ingot). Túto špeciálna píla rozreže na plátky, ktoré sa potom brúsia a leštia. Potom sa pomocou pripravených masiek a oxidáciou, implantáciou alebo fotolitografiou, nanášaní a difúziou na plátku vytvárajú jednotlivé vrstvy (prepájacie vodiče, tranzistory a podobne), čím sa spravidla vytvoria integrované obvody. Potom sa v plátkoch pomocou lasera alebo diamantu urobia ryhy, plátky sa rozlámu na jednotlivé čipy a zakryjú sa púzdrom.

Pozri aj upraviť