Čistý akt (lat. actus purus) je čisté pôsobenie, jednota bytia a pôsobenia.

Čistý akt podľa Tomáša Akvinského je prvá príčina, jediná hlavná príčina, ktorá predchádza akúkoľvek možnosť; jediný samobytný Boh, nepodliehajúci zmene a absolútne nezložený; absolútne bytie.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.