Ę je písmeno litovskej a poľskej abecedy. Vyslovuje sa ako nosové e.