Ľudmila Kuorková

Ľudmila Kuorková (* 1845 – † 1884) bola jednou z prvých kvalifikovaných učiteliek na Slovensku.

Ľudmila Kuorková
slovenská učiteľka
Narodenie1845
Úmrtie1884

Život a dieloUpraviť

Vzdelávala sa samoštúdiom a školský dozorca jej umožnil zložiť skúšky na preparandii v Kláštore pod Znievom. Patrí tak k prvým kvalifikovaným učiteľkám na Slovensku.
V roku 1862 zriadila školu pletenia a ručných prác, ktorá dávala ženám do rúk dôstojnú živnosť. Po krátkej existencii školy založila a viedla v Martine súkromnú trojtriednu dievčenskú školu (1866-1872), vyučovali v nej najmä katechizmus, čítanie písma svätého, nemeckú a slovenskú gramatiku a pravopis, počty a krasopis. Za päť rokov existencie školu navštevovalo približne 60 dievčat. Kuorková viedla korešpondenciu s Marínou Hodžovou. V nej si vymieňali názory na vtedajšie vzdelávanie dievčat. Po nútenom odchode z Martina roku 1872 pôsobila na dedinských školách v Turci. Túžila po sebestačnosti žien, no ona sama bola dlhodobo podporovaná svojimi mužskými príbuznými.

LiteratúraUpraviť

  • KODAJOVÁ, D. 2006. "Vyššie vzdelávanie dievčat na Slovensku v 19. storočí". In Človek a spoločnosť - internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, r. 9, č. 4. Dostupné na [1]. Tento článok slúžil ako podklad k biografickému heslu.