Ľudská osobnosť

Ľudská osobnosť je sústava pomerne trvalých vlastností ľudského jedinca, predovšetkým vlastností duševných čiže duševných čŕt. Tieto črty sa členia do niekoľkých rodov, ako je temperament, schopnosti, citové sklony, snahové sklony, sebavedomie, vlastnosti vôle, psychomotorika a i.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.