mr-1 ही व्यक्ती प्रारंभिक पातळीचे मराठी लेख निर्माण करु शकतो.