Ústava Československej republiky (1948) – Ostatné jazyky