Do výšok zdvíhajte krov, tesári a Seymour úvod – Ostatné jazyky