Receptor pre excitačné aminokyseliny – Ostatné jazyky