Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov – Ostatné jazyky