Zaslúžilý umelec (Česko-Slovensko) – Ostatné jazyky