Lorenzo Da Ponte: Rozdiel medzi revíziami

pokračujem
(pokračujem)
(pokračujem)
Najprv odišiel do [[Drážďany|Drážďan]], ale roku [[1781]] sa usadil vo [[Viedeň|Viedni]] a podarilo sa mu dosiahnuť najvyššie možné postavenie. Stal sa dvorným básnikom cisára [[Jozef II.|Jozefa II.]] po [[Pietro Metastasio|Pietrovi Metastasiovi]]. Nesmrteľným sa stal vďaka libretám, ktoré napísal pre [[Wolfgang Amadeus Mozart|Wolfganga Amadea Mozarta]] ([[Cosi fan tutte]], [[Figarova svatba]], [[Don Giovanni]]). V čase príprav premiéry Dona Giovanniho sa zdržiaval s Mozartom v [[Praha|Prahe]]. Okrem toho však napísal celý rad libriet aj pre [[Antonio Salieri|Antonia Salieriho]], [[Vicente Martín y Soler|Vicenta Martína y Solera]], [[Francesco Giuseppe Bianchi|F. G. Bianchiho]] a mnoho ďalších skladateľov ktorých mená už upadli do zabudnutia. Ovládal zrejme veľmi dobre viacero rečí, pretože písal s hlbokým citom pre jazyk v niekoľkých jazykoch: taliansky, latinsky, nemecky, francúzsky a anglicky.
<!--
Po smrti Josefa II. ještě krátce pracoval pro jeho nástupce [[Leopold II.|Leopolda II.]] Z neznámých důvodů však byl propuštěn a odešel do [[Londýn]]a, kde kromě toho, že pokračoval v dráze libretisty v divadle King´s Theatre se stal i knihkupcem, antikvářem a nakladatelem. Dostal se do finančních potíží a protože se musel starat o početnou rodinu hledal možnost lépe honorované činnosti za mořem.
 
Po smrti JosefaJozefa II. ještěešte krátcekrátko pracoval propre jeho nástupcenástupcu [[Leopold II.|Leopolda II.]] Z neznámýchneznámych důvodůdôvodov ho však byl propuštěn aprepustili, odešelodišiel do [[Londýn]]a, kde kroměokrem toho, že pokračoval v drázedráhe libretistylibretistu v divadle King´s Theatre sesa stal iaj knihkupcemkníhkupcom, antikvářemantikvárom a nakladatelemnakladateľom. Dostal sesa do finančníchfinančných potížíproblémov a protožepretože sesa musel staratstarať o početnoupočetnú rodinu hledalhľadal možnostmožnosť lépelepšie honorovanéhonorovanej činnosti za mořemmorom.
V roce [[1804]] odjel do [[New York]]u s úmyslem pobýt tam jen nějaký čas, ale do Evropy se už nikdy nevrátil. Protloukal se všelijak. Jeden čas byl dokonce vedl obchod s potravinami ve [[Filadelfie|Filadelfii]] a soukromě vyučoval italštinu. Nakonec se mu v roce [[1825]] podařilo získat místo profesora italské literatury na Columbia College (nyní Columbia University). Byl prvním universitním profesorem židovského původu a patrně také prvním profesorem s kněžským svěcením. V roce [[1828]], ve věku 79 let, se stal americkým občanem.
 
V roceroku [[1804]] odjelodišiel do [[New York (mesto)|New York]]u s úmyslemúmyslom pobýtpobudnúť tam jenlen nějakýnejaký čas, ale do EvropyEurópy sesa už nikdy nevrátil. ProtloukalPretĺkal sesa všelijak. Jeden čas byldokonca dokonce vedlviedol obchod s potravinami vevo [[FiladelfieFiladelfia|Filadelfii]] a soukroměsúkromne vyučoval italštinutaliančinu. NakonecNakoniec sesa mu v roceroku [[1825]] podařilopodarilo získatzískať místomiesto profesora italskétalianskej literaturyliteratúry na Columbia College (nyníteraz Columbia University). BylBol prvnímprvým universitnímuniverzitným profesoremprofesorom židovského původupôvodu a patrnězrejme takéaj prvnímprvým profesoremprofesorom s kněžským svěcenímkňazom. V roceroku [[1828]], vevo věkuveku 79 let,rokov sesa stal americkým občanemobčanom.
Snažil se také uvést do Ameriky italskou operu; i jeho přičiněním byla padesát let před založením proslulé [[Metropolitní opera|Metropolitní opery]] postavena v New Yorku první samostatná operní budova. Prosadil provedení Dona Giovanniho roku [[1825]] v New Yorku.
 
Snažil sesa také uvéstuviesť do Ameriky italskoutaliansku operu; iaj jeho přičiněnímpričinením bylabola padesátpäťdesiat letrokov předpred založením proslulévychýrenej [[MetropolitníMetropolitná opera|MetropolitníMetropolitnej opery]] postavenapostavená v New Yorku prvníprvá samostatná operníoperná budova. ProsadilPresadil provedeníuvedenie Dona Giovanniho roku [[1825]] v New Yorku.
<!--
Zemřel v New Yorku ve vysokém věku [[17. srpen|17. srpna]] [[1838]]. Pohřben byl na katolickém hřbitově na [[Manhattan]]u v blízkosti staré katedrály sv. Patricka. Hřbitov byl později zrušen a ostatky byly převezey na hřbitov Calvary Cemetery v Queens, aniž se někdo staral o to kdo je kdo. Tak se dožil podobného osudu jako jeho dávný přítel Mozart, místo jeho skutečného hrobu není známo.
-->