Farnosť svätých Petra a Pavla Oponice: Rozdiel medzi revíziami

Približne v polovici 16. storočia preniká na naše územie učenie Martina Luthera (*1483 †1546). Okolité farnosti i farnosť Oponice sa dostávajú pod správu Evanjelickej cirkvi.
 
Dňa 404.404.1570 kráľ Maximilián (1564–1576) vydal súhlas na vzájomnú výmenu majetkov medzi nitrianskym diecéznym biskupom Pavlom Abstemiom-Bornemissom (1557–1579) a Jánom Apponyim.
 
Koncom 16. storočia sa v obci Veľké Oponice nachádzalo viac ako 30 obývaných sedliackych domov. K tomuto počtu sa pravdaže musia prirátať aj kúrie Aponiovcov, ktorých tu bolo najmenej 5. Ak by sme brali do úvahy aj blízke Malé Oponice, kde stálo okolo 10 obývaných domov, vychádza nám, že v oboch Oponiciach bolo približne 45 obývaných domov a v nich žilo viac ako 250 obyvateľov.
 
V obci Súlovce bolo pred tureckým vpádom 23 sedliackych usadlostí, čo ich radí k stredne veľkým sídlam Ponitria. Okolo roku 1598 bolo v Súlovciach 45 obývaných domov. Ak počítame, že v jednom dome mohlo bývať 5-6 osôb, vychádza nám, že dedina mohla mať na konci 16. storočia od 225 do 270 obyvateľov.
 
=== OBDOBIE EVANJELICKEJ REFORMÁCIE ===
Anonymný používateľ