Parasympatický nervový systém: Rozdiel medzi revíziami

d
d
d (d)
 
==Všeobecná stavba==
Vegetatívne centrá parasympatiku ležia v oblasti mozgového kmeňa (pars cephalica) a v krížovej oblasti miechy (pars sacralis). Pars cephalica inervuje oko, slzné a slinné žľazy a orgány zabezpečené blúdivým nervom (nervus vagus). Pars sacralis naopak ovplyvňuje dolnú časť hrubého čreva, močový mechúr a genitáiegenitálie.
 
Kvôli anatomickej polohe neurónov je Parasympatikus niekedy označovaný Kraniosakrálny systém (z lat. cranium = lebka, os sacrum = krížová kosť). Naproti tomu sympatikus býva označovaný ako torakolumbálny systém keďže má neuróny umiestnené v miechmieche hrudnej a bedrovej časti (lat. thorax = hruď, lumbus = bedrá).
 
===Gangliá===
| Ziliárny sval || Kontrakcia
|}
Pregangliové nervové vlákna parasympatickej časti nervus occulomotorius (okohybný nerv) vychádzajú z nucleus accessorius nervi oculomotorii (Edingerovo Westphalovo jadro) a vedú k ciliárnemu gangliu. TámTam sa napájajú na nervi ciliares breves. Tie vedú k musculus sphincter pupillae (zužuje zreničku), kde spôsobjúspôsobujú zúženie zreničky (miózu), a k ciliárnemu svalu, ktorú ovplyvňuje zakrivenie očnej šošovky.
 
====Nervus facialis====
Parasympatická časť nervus facialis vychádza z nucleus salivatorius superior (horné slinné jadro) v medula oblongata (predĺžená miecha). Časť vláken nervus petrosus major vedie ku Ganglion pterygopalatinum, kde sa napája na neurón, ktorého axón vedie cez nervus lacrimalis (slzný nerv) k slzným žľazám, ktoré sú nabudené k sekrécii.
 
Ďalšia časť nervus facialis, chorda tympani, vedie ku ganglion submandibulare (podsánkové ganglium), kde je prepojený na neuróny, ktoré inervujú glandula submandibularis (slinná žľaza na sánke) a glandula sublingualis (pod jazykom). vyvolávajú tam zozšírenieRozšírenie zásobujúcich ciev a zrieďujú tým sliny.
 
==== Nervus glossopharyngeus ====
Parasympatikus má vzpruživý účinok na hrubé črevo, rovnako ako na zvyšok tráviaceho systému. U žliaz je spustená sekrécia, zvýši sa tonus hladkej svaloviny a uvoľnia sa vnútorné sfinktery.
 
Navyše hrá parasympatikus rolu aj pri defekácii. Táto je umožnená reflexom, ktorý je prenášaný parasympatickými nervami. Ak sú stimulované voľné zakončenia nervov v konečníku, sú visielanévYsielané signály do krížovej oblasti miechy. Tieto spôsobia v mieche vyslanie signálu pre zostupné hrubé črevo (colon descendens), colon sigmoideum a konečník. Tieto signály idú parasympatickými vláknami (nervus pelvicus) a zvyšujú početnosť a silu peristaltických vĺn hladkých svalov steny čreva a uvoľnia vnútorný sfinkter anusu (vývod konečníka). Kým vnútorný sfinkter je z hladkej svaloviny, vonkajši je kostrový sval a tým podlieha vedomej kontrole.
 
====Močový mechúr====
22 480

úprav