Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu: Rozdiel medzi revíziami