Tlaková potenciálna energia: Rozdiel medzi revíziami

+pict , štylistika
(ak na zmazanie, tak treba hlasovanie)
(+pict , štylistika)
'''Tlaková potenciálna energia''' alebo [[tlaková energia]] je [[potenciálna energia]] kvapaliny alebo plynu, vznikajúca z [[Tlak|tlaku]], ktorým [[kvapalina]] alebo [[plyn]] tlačí na steny nádoby.
 
Ak môže sa stena nádoby môže pohybovať (napr. piest), potom kvapalina alebo plyn posúvaním piestu koná [[Práca (fyzika)|prácu]]. Tlaková potencialnapotenciálna energia sa vtedy mení na [[Kinetická energia|kinetickú energiu]] piestu a pohybujúcej sa kvapaliny alebo plynu. Vzájomnú premenu kinetickej a tlakovej potenciálnej energie [[Ideálna kvapalinatekutina|ideálnej kvapaliny]] prúdiacej v uzavrenejuzatvorenej nádobe popisujeopisuje [[Bernoulliho rovnica]].
 
==Značenie Označovanie ==
* Značka: ''E<sub>pt</sub>''
* Základná jednotka [[sústava SI|SI]]: [[joule]], skratka ''J''
* Ďalšie jednotky: pozri [[Energia]]
 
== Výpočet ==
Hodnota tlakovétlakovej potenciálnípotenciálnej energie je určenaurčená vzťahom
:<math>E_{pt} = p V</math> ,
kde ''p'' je [[tlak]], ''V'' je [[objem]] kvapaliny alebo plynu.
 
==Externé= Odvodenie odkazy===
[[Obrázok:tlakova energia.svg|thumb|K odvodenie tlakovej potenciálnej energie]]
*{{Preklad|cs|Tlaková potenciální energie}}
Potenciálna tlaková energia sa dá odvodiť z [[mechanická práca|mechanickej práce]]. Za predpokladu, že sa vo vodorovnej trubici posunie vplyvom [[sila|sily]] <math>F</math> [[piest]] o ploche ''S'' o [[vzdialenosť|dĺžku]] ''l'',
[[tlaková sila|Tlaková sila]] veľkosti <math>F=p.s</math> koná mechanickú prácu <math>W=F.l</math>, po dosadení za ''F'' dostávame pre prácu vzťah:
:<math>W = p.S.l = p.V</math>
 
Táto rovnica hovorí, že tlaková potenciálna energia prúdiacej kvapaliny <math>E_{pt}=p.V</math>, čiže že je [[priama úmernosť|priamo úmerná]] [[tlak]]u a [[objem]]u prúdiaci kvapaliny.
[[Kategória:Mechanika tekutín]]
[[Kategória:Fyzikálne veličiny]]
 
== Súvisiace články ==
[[cs:Tlaková potenciální energie]]
* [[Mechanika]]
* [[Mechanika tekutín]]
* [[Potenciálna energia]]
 
[[Kategória:Mechanika tekutín]]
[[Kategória:Energia]]
[[Kategória:Fyzikálne veličiny]]