Hokejbal: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 3 601 bajtov ,  pred 10 rokmi
Funkcionári
(Funkcionári)
(Funkcionári)
 
==Funkcionári==
 
**'''Výstroj rozhodcu''' - hlavní rozhodcovia a čiaroví rozhodcovia musia mať oblečené čierne nohavice a rozhodcovský dres. Hlavný rozhodca má na hornej časti rukávov 8 cm široké červené pásky (iba v systéme troch rozhodcov). Rozhodcovia musia mať obuv a hokejovú prilbu čiernej farby (možnosť ochranného štítu na prilbe) a musia byť vystrojení schválenou píšťalkou a kovovým meracím pásmom dlhým minimálne 2 m.
**'''Povinnosti hlavného rozhodcu''' - hlavný rozhodca všeobecne zodpovedá za celé stretnutie, riadi funkcionárov stretnutia mimo hracej plochy a hráčov a jeho rozhodnutia v prípade akéhokoľvek sporu sú konečné.
**'''Povinnosti čiarových rozhodcov''' - čiaroví rozhodcovia sú zodpovední najmä za priestupky týkajúce sa čiar (ofsajdy, zakázané uvoľnenia). Najčastejšie oni vhadzujú loptičku a pomáhajú hlavnému rozhodcovi vo vedení stretnutia.
**'''Bránkový rozhodca''' - za každou bránkou musí byť jeden bránkový rozhodca. Bránkoví rozhodcovia si počas stretnutia nesmú meniť bránky. Na podujatiach ISBHF bránkoví rozhodcovia nesmú byť z krajiny súperiacich družstiev. Jedinou povinnosťou bránkového rozhodcu je posúdiť, či celá loptička prešla za bránkovú čiaru medzi bránkovými žŕdkami a potom túto skutočnosť signalizovať. V prípade sporného gólu sa môže hlavný rozhodca poradiť s bránkovým rozhodcom, ale konečné rozhodnutie musí urobiť hlavný rozhodca.
**'''Videobránkový rozhodca''' - videozáznam možno prezerať iba na základe požiadavky hlavného rozhodcu alebo videobránkového rozhodcu. Videobránkový rozhodca prezerá nasledujúce situácie:
***či loptička prešla cez bránkovú čiaru,
***či loptička vnikla do bránky skôr, ako bola posunutá bránková konštrukcia,
***či loptička vnikla do bránky pred alebo po uplynutí času tretiny,
***či loptička nebola do bránky usmernená rukou alebo kopnutá,
***či sa loptička odrazila do bránky od rozhodcu,
***či bola loptička predtým, ako vnikla do bránky, zasiahnutá zdvihnutou hokejkou útočiaceho hráča, ktorá bola nad úrovňou hornej žŕdky bránky,
***nastavenie správneho času na časomere, ak je čas viditeľný na monitore videobránkového rozhodcu.
**'''Riadiaci subjekt''' - sa v pravidlách používa na označenie priameho riadiaceho orgánu príslušných stretnutí.
Družstvo smie mať na hracej ploche iba jedného brankára. Tohto brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Taký hráč nemá výhody brankára. Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, losovaním alebo iným podobným spôsobom. ''Práva domáceho družstva:'' výber hráčskej lavice a na vhadzovanie po prerušení hry má domáce družstvo možnosť poslať na hraciu plochu hrajúcu zostavu až po hosťujúcom družstve. Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na hraciu plochu hrajúcu zostavu a pokračovalo v hre. Rozcvičenie hráča alebo brankára na hracej ploche po skončení prvej a druhej tretiny, alebo pri prerušenej hre nie je povolené. Družstvá si nesmú vymeniť strany, ak sa pred predĺžením alebo trestnými strieľaniami neupraví hracia plocha, alebo aspoň jedno z družstiev o to nepožiada pred začiatkom poslednej časti hry. Pri používaní pravidla o striedaní sa za striedanie považuje výmena jedného alebo viac hráčov.
 
== Hokejbal na Slovensku ==
23

úprav