Hokejbal: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 40 bajtov ,  pred 10 rokmi
Družstvá, hráči a výstroj
(Ihrisko)
(Družstvá, hráči a výstroj)
*'''Kapitán družstva''' - každé družstvo musí určiť kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov. Na viditeľnom mieste na prednej strane dresu musí mať kapitán písmeno „C“ a náhradní kapitáni písmeno „A“. Písmená musia byť vysoké 8 cm. Len takto označení hráči, ak nie sú potrestaní, majú na hracej ploche právo diskutovať s hlavným rozhodcom o výklade pravidiel súvisiacich s priebehom hry.
*'''Výstroj''' - hráči a brankári musia mať hokejky, ochranný výstroj a dresy. Ochranný výstroj, okrem rukavíc, prilby a chráničov nôh brankára, musí byť úplne pod vrchným oblečením.
**'''''Hráčska obuv''''' - hráči musia mať športovú obuv. Používanie akejkoľvek obuvi, ktorá môže spôsobiť zranenie je zakázané.
**'''''Hráčska hokejka''''' - hokejky musia byť vyrobené z dreva alebo iného schváleného materiálu , ako je hliník alebo plast. Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mať nijaké ostré hrany. Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou. Rozmery: ''Rúčka'': maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky, maximálna šírka - 3 cm, maximálna hrúbka - 2,5 cm. Rúčka musí byť rovná. ''Čepeľ'': maximálna dĺžka - 32 cm od pätky po koniec čepele, maximálna šírka - 7,5 cm, minimálna šírka - 5 cm.
**'''''Hráčska prilba''''' - všetci hráči musia používať hokejovú prilbu zodpovedajúcu schváleným medzinárodným normám, ktorú majú počas hry a aj počas rozcvičenia pripevnenú remienkom pod bradou. Dolná hrana prilby musí byť vzdialená nad obočím hráča najviac na šírku jedného palca a medzi bradou a remienkom môže byť medzera najviac na šírku jedného palca. Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, nesmie ďalej pokračoval v hre. Hráč môže pokračovať v hre, ak si nasadí prilbu späť na hlavu tak, aby bola v predpísanej polohe a pripevní si ju remienkom. Hráči mladší ako osemnásť rokov, musia mať na prilbe celotvárový ochranný štít, ktorý zodpovedá schváleným medzinárodným normám. Hráčom sa odporúča používať chránič zubov. Odporúča sa, aby chrániče krku používali všetci hráči.
**'''''Bránkarsky výstroj''''' - celý brankársky výstroj, okrem obuvi a hokejky, musí byť skonštruovaný tak, aby chránil hlavu a telo, a nesmie obsahovať nijaké časti odevu alebo iné pomôcky, ktoré by brankárovi poskytli nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.
**'''''Bránkarska hokejka''''' - hokejka musí byť vyrobená z dreva alebo iného schváleného materiálu, ako je hliník alebo plast. Nesmú byť na nich nijaké výčnelky a nesmú mal nijaké ostré hrany. Na ktoromkoľvek mieste môžu byť omotané farebnou lepiacou nesvetielkujúcou páskou. Rozmery: ''Rúčka'': maximálna dĺžka - 163 cm od pätky po koniec rúčky, maximálna šírka - 3 cm, maximálna hrúbka - 2,5 cm. Rozšírená časť rúčky: maximálna dĺžka - 71 cm od pätky a najviac 9 cm široká. Rúčka musí byť rovná. ''Čepeľ'': maximálna dĺžka - 39 cm od pätky po koniec čepele, maximálna šírka - 9 cm, okrem pätky, kde nesmie byť väčšia ako 11,5 cm.
**'''''Vyrážačka''''' - maximálne vonkajšie rozmery ochrannej podušky pripevnenej na zadnej strane vyrážačky sú: dĺžka 41 cm a šírka 21 cm.
**'''''Lapačka''''' - maximálne vonkajšie rozmery lapačky sú:
***dĺžka 41 cm,
***manžeta rukavice na zápästí je vysoká najviac 11,5 cm a široká 23 cm,
***dĺžka vrecka rukavice meraná z ktoréhokoľvek horného konca manžety nesmie byť väčšia ako 48 cm,
***maximálny obvod je 122 cm.
**'''''Bránkarska prilba''''' - brankári musia používať hokejovú prilbu s celotvárovou maskou alebo celohlavovú ochrannú prilbu, vyhovujúcu schváleným medzinárodným normám. Brankárska celotvárová maska musí byť skonštruovaná tak, aby cez jej otvory nemohla preniknúť loptička ani čepeľ hokejky.
**'''''Dresy''''' - všetci hráči družstva musia byť jednotne vystrojení dresmi, nohavicami, štulpňami a prilbami (výnimkou je brankár, ktorý môže mať prilbu inej farby ako ostatní hráči družstva). Základná farba musí pokrývať, okrem mien a čísel, približne 80 percent dresu. Dresy, vrátane rukávov, a štulpne musia mať rovnakú farbu. Dresy sa musia nosiť zvonku na nohaviciach. Každý hráč musí mať na zadnej časti dresu číslo vysoké 20 až 25 cm a na obidvoch rukávoch rovnaké čísla vysoké 8 cm. Čísla môžu byť iba od 1 do 99.
**'''''Loptička''''' - loptička má spravidla oranžovú farbu a musí byť vyrobená z plastovej hmoty alebo z iného materiálu schváleného ISBHF. Loptička musí mať tieto rozmery: priemer - 6,6 až 7 cm a hmotnosť - 60 až 77 g.
 
==Funkcionári==
Anonymný používateľ