Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 380 bajtov ,  pred 10 rokmi
d
t, wl
d (Verzia používateľa 146.102.118.97 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od 213.81.221.106)
d (t, wl)
'''Metrológia''' je odbor ([[veda]]) zaoberajúci sa [[meranie|meraním]], meracími jednotkami a metódami, [[technika merania|technikou merania]], [[meradlo|meradlami]], stanovením [[fyzika|fyzikálnych]] a [[materálmateriál]]ových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.
 
Metrológia sa definuje rôzne:
 
Metrológia je vedný a technický odbor obsahujúci všetky znalosti a činnosti týkajúce sa merania (náuka o meraní). Je to náuka, ktorá pojednáva o jednotkách, metódach a prostriedkoch merania.
 
== Druhy metrológie: ==
* ''všeobecná'' – zaoberá sa problémami spoločnými pre všetky merania bez ohľadu na charakter a druh meranej veličiny,
* ''legálna'' – zaoberá sa meracími jednotkami a metódami z hľadiska predpísaných a právnych náležitostí
* ''strojárska'' – zaoberá sa otázkami a problémami merania v oblasti strojárskej výroby, hlavne metrológiu dĺžok a uhlov, geometrických veličín, vrátane drsnosti povrchu.
 
== Legalizácia metrológie ==
V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov ''metron'' = meria a ''logos'' = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.
 
Legálna metrológia sa v súlade so Slovníkom Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie OIML definuje ako časť metrológie týkajúca sa činností, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a týkajú sa meracích jednotiek, meracích prístrojov a meracích metód, ktoré vykonávajú oprávnené subjekty.
==== Aktivity SLM ====
Aktivity SLM sú v týchto oblastiach:
* prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na sekundárne etalóny, určené pra-pracovné meradlá a prostredníctvom metrologických laboratórií na pracovné meradlá neurčené,
* metrologická kontrola určených pracovných meradiel, schválenie typu (posudzovanie zhody), prvotné a následné overenie určených pracovných meradiel.
covné meradlá a prostredníctvom metrologických laboratórií na pracovné meradlá neurčené,
* metrologická kontrola určených pracovných meradiel, schválenie typu (posudzovanie zhody),
prvotné a následné overenie určených pracovných meradiel.
 
Ide o meradlá:
Ochrana spotrebiteľa sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Preto sa požiadavky, stanovujúce používanie zariadenia, stávajú predmetom národnej legislatívy.
Členské krajiny môžu stanoviť legislatívne požiadavky na meradlá, ktoré neobsahuje MID.
SLM metrologickýmetrologicky zabezpečuje činnosť v nasledujúcich oblastiach:
 
''1. [[Dĺžka|Dĺžku]]''
* koncové mierky 0,5 až 1000 mm,
* čiarkové metre do 1000 mm,
* skúšobné sitá.
 
''2. [[Plocha (útvar)|PlochuPlocha]]''
* meracie zariadenia na meranie plochy usni.
 
''3. [[Objem (matematika)|Objem]] a [[prietok]]''
* odmerné kovové nádoby,
* odmerné nádoby na vyliatie objemu,
* prepočítavače plynu.
 
''4. [[Hmotnosť]]''
* závažia,
* zaťažovacie závažia a zariadenia,
* váhy na úradné meranie.
 
''5. [[Tlak]]''
* [[tlakomer|tlakomery]] na meranie tlaku krvi deformačné a ortuťové,
* prevodníky tlaku pre kafilerické zariadenia,
* prevodníky tlaku.
 
''6. [[Teplota]]''
* sklenené [[teplomer|teplomery]],
* tlakové teplomery,
* teplomery pre objemové meradlá liehu.
 
''7. [[Teplo]]''
* merače tepla a ich podzostavy.
 
''8. [[Elektrický prúd]]''
* jednosmerné a striedavé ampérmetre (10 uA až 100 A),
* kalibrátory prúdu.
 
''9. [[Elektrické napätie]]''
* jednosmerné a striedavé voltmetre (lOuVažlOuV až 1000 V),
** kalibrátory napätia,
** deliče napätia,
** whestonové články.
 
''10. [[Výkon (mechanický)|Výkon]] a [[Práca (fyzika)|práca]]''
* jednosmerné a striedavé watmetre,
* jednofázové a viacfázové striedavé dynamické elektromery,
* spotreba elektrickej energie.
 
''11. [[Elektrický odpor|Odpor]], [[Práca (fyzika)|práca]] a [[Elektrická kapacita|kapacita]]''
* jednosmerný odpor (0,1 Q. až 100 GO),
* ohmetre, odporové dekády a mosty,
* indukčnosť.
 
''12. [[Čas (fyzika)|Čas]]''
* zariadenia na kalibráciu stopiek.
 
''13. [[Frekvencia (fyzika)|Frekvencia]]''
* čítače frekvencie,
* kremenné oscilátory,
* zariadenia na kontrolu otáčkomerov.
 
''14. [[Hustota]]''
* laboratórne hustomery, liehomery, cukromery a muštomery,
* hustomery, liehomery, cukromery a muštomery.
 
''15. [[pH-metria]]''
* pH metre a tlmivé roztoky.
 
''16. [[Refraktometria]]''
* refraktometre,
* index lomu, kvapalné a tuhé látky.
 
''17. [[Konduktometria]]''
* konduktometre.
* vodivostné články,
* referenčné roztoky.
 
''18. [[Vlhkosť]] tuhých látok''
* vlhkomery na obilniny a olejniny,
* vlhkomery na drevo.
 
''19. [[Viskozita]]''
* sklené kapilárne viskozimetre.
 
''20. [[Chemické zloženie]]''
* analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel,
* mototestery benzínových motorov.
 
''21. Veličiny atómovej a jadrovej fyziky''
* služba osobnej dozimetrie.
 
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.slm.sk/index.php?page=legislativa-druhy-urcenych-meradiel-uvod Druhy určených meradiel] SLM
* [http://www.smu.sk/historia.html História metrológie v SR] SMU
* [http://www.slovenske-normy.sk MěsíčněMesačne aktualizovaný nekomerčnínekomerčný seznamzoznam STN noremnoriem] {{ces icon}}
 
[[Kategória:Metrológia| ]]
22 475

úprav