Podnikateľ: Rozdiel medzi revíziami

* d) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu
 
Z toho vyplýva, že: Podnikateľmi sú vždy osoby zapísané do obchodného registra. Osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, sú podnikateľmi, ak majú na rozsah predmetu podnikania [[živnostenské oprávnenie]]; alebo ak vykonávajú činnosť podľa iných predpisov, ktorú možno charakterizovať ako [[podnikanie]] a ktorá si vyžaduje oprávnenie; alebo ak vykonávajú poľnohospodársku výrobu zapísanú do evidencie (poľnohospodárska výroba zapísaná do obchodného registra je vždy podnikateľ).Viac informácií o podnikaní hľadajte na www.podnikajte.sk
 
Viac informácií o podnikaní hľadajte na [www.podnikajte.sk]
 
== Pozri aj ==
Anonymný používateľ